Aktualności - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Aktualności
Srebrne jubilatki na sesji o rozeznawaniu
„Przypowieści o rozeznawaniu duchowym” – tak brzmiał temat sesji, w której uczestniczyły siostry przeżywające w bieżącym roku srebrny jubileusz profesji zakonnej.
Spotkanie zorganizowali oo. Jezuici w Centrum Duchowości w Częstochowie w dn. 22-24 marca 2024 r., a prowadził je o. Dariusz Piórkowski SJ. W swoich konferencjach i homiliach ojciec podkreślał, że rozeznawanie nie jest techniką mającą swoje sprawdzone i utarte metody. Rozeznawanie jest postawą, cnotą, której możemy się uczyć, a jej podstawą jest duchowość rozumiana jako życie w Duchu Świętym. Dzięki otrzymanym darom naturalnym: cnocie roztropności, wierności w modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego i Bożemu oświeceniu, każdy człowiek jest zaproszony przez Boga do oczyszczania swych myśli, pragnień, umysłu, by mógł pełniej odczytać i podjąć Jego wolę. Sztuki rozeznawania i dokonywania właściwych wyborów nieustannie uczy Jezus swoich słuchaczy w przypowieściach. Dlatego w programie tych dni ważne miejsce zajmowała adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa osobista.
           Wdzięczne za możliwość uczestniczenia w sesji ufamy, że ten czas formacji duchowej, przeżyty w bliskim sąsiedztwie Matki Bożej Jasnogórskiej, przyniesie błogosławione owoce w naszym życiu.
                     Siostry Jubilatki
FOTORELACJA
Obchody Niedzieli Palmowej
Liturgia Niedzieli Palmowej przypomina i uobecnia wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. W specjalnym obrzędzie odtwarzamy to, co czynili i mówili uczniowie Jezusa – bliżsi i dalsi – na owej drodze, którą Chrystus zmierzał do Jerozolimy. Podobnie jak owi uczniowie trzymamy w rękach gałęzie palmowe i wyśpiewujemy słowa uwielbienia, które oni wówczas śpiewali.
W taki właśnie sposób Niedzielę Palmową przeżywała wspólnota Sióstr w Grodzisku Maz. oraz wszyscy, którzy wraz z siostrami uczestniczyli w liturgii. 24 marca 2024 r. godz. 8.00 ks. Wiesław Kosiński, kapelan grodziskiej wspólnoty, pobłogosławił palmy wszystkich zgromadzonych przed figurą Pana Jezusa. Następnie odbyła się procesja, a po niej Msza św. w zakonnej kaplicy.
FOTORELACJA
Wizyta bpa Piotra Jareckiego w domu generalnym
W czwartą niedzielę Wielkiego Postu wspólnotę domu generalnego odwiedził bp dr Piotr Jarecki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, który wizytował Parafię pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grodzisku Maz. Ks. Biskupowi towarzyszył proboszcz – ks. prałat dr Jarosław Miętus.
Biskup spotkał się z Siostrami w kaplicy zakonnej. Podziękował za świadectwo wiary i apostolstwo podejmowane w przedszkolu i parafii. Życzył, by Zarząd Zgromadzenia nie bał się podejmować odważnych decyzji dla dobra Sióstr i misji powierzonej Zgromadzeniu przez Boga. Prosił również o modlitwę o zgodny z wolą Bożą wybór przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i metropolity warszawskiego. Wspólnie z Siostrami odmówił dziesiątkę różańca, a następnie udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.
FOTORELACJA
Zjazd formacyjny
Profeski wieczyste, które złożyły śluby wieczyste od 27 do 20 lat temu, w dniach 14 – 17 marca br. uczestniczyły w spotkaniu formacyjnym, które odbyło się w domu generalnym w Grodzisku Maz. Prowadził je ks. dr Tomasz Cabaj z diecezji siedleckiej, który w swoich konferencjach i homiliach zwracał uwagę m.in. na wdzięczność jako znak prawdziwej relacji z Bogiem i owoc autentycznej modlitwy, wartość i konieczność budowania dojrzałych relacji, potrzebę konfrontowania swojego myślenia z myślami Bożymi oraz ascezy w korzystaniu z nowinek technologicznych.
FOTORELACJA
Spotkanie s. Donaty z młodzieżą uczestniczącą w rekolekcjach szkolnych w Czudcu
 
Na zaproszenie ks. Sebastiana Drzała, katechety w Zespole Szkół w Czudcu, w środę 13 marca br., s. Donata Bielak spotkała się z uczniami uczestniczącymi w wielkopostnych rekolekcjach szkolnych. Siostra opowiedziała młodzieży o różnych typach powołania, w tym o powołaniu do życia konsekrowanego, które realizuje, a także o jej powołaniu zawodowym, którym jest praca pedagogiczna. S. Donata odpowiedziała na pytania nastolatków, a także – jako dyrektor placówek opiekuńczo–wychowawczych w Łące – podziękowała im za zbiórki organizowane na rzecz swoich wychowanków.
FOTORELACJA
Obchody Dnia Życia Konsekrowanego
Za sprawą dzieci z grupy Biedronek z Przedszkola Niepublicznego Sióstr Opatrzności Bożej im. Aniołów Stróżów w Grodzisku Maz. świętowanie Dnia Życia Konsekrowanego w grodziskiej wspólnocie Sióstr rozpoczęło się już 1 lutego br. Tego dnia o godz. 10.00 dzieci zaprosiły Siostry na koncert, podczas którego zaśpiewały i wręczyły Siostrom okolicznościowe laurki.
 
2 lutego o godz. 6.25 ks. Wiesław Kosiński, kapelan wspólnoty, odprawił Mszę św. w intencji Sióstr. W czasie Eucharystii Siostry ze świecami w dłoniach ponowiły swoje śluby zakonne.
 
Kilka Sióstr, w tym najmłodsze: aspirantka Magdalena, postulantka Agata, oraz juniorystki: s. Róża i s. Michała, wzięły udział w uroczystościach, które odbyły się w Warszawie. O godz. 15.00 odmówiły Koronkę do Bożego Miłosierdzia w kościele sióstr wizytek na Krakowskim Przedmieściu. Po jej zakończeniu przeszły w procesji do Archikatedry Warszawskiej, gdzie odbyła się Msza św. pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza.
FOTORELACJA
Z wizytą u misjonarek w Kamerunie
Siostry posługujące w Kamerunie w dniach od 21 stycznia do 1 lutego br. cieszyły się obecnością przełożonej generalnej m. Haliny Modelskiej i ks. dr. Mariusza Jagielskiego, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej, którzy przyjechali do Kamerunu głownie po to, aby spotkać się i porozmawiać z aspirantkami, postulantkami, nowicjuszkami, juniorystkami oraz Siostrami, które od lat pracują na misjach.
 
Ks. Mariusz, który w Kamerunie przebywał po raz pierwszy, wygłosił kilka konferencji dla Sióstr, spotkał się z kapłanami misjonarzami i miejscową ludnością, odwiedził Sanktuarium w Atoku, dzięki czemu mógł zobaczyć z bliska, czym żyje Kościół w Kamerunie.
 
Ksiądz wręczył Siostrom wizerunek Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie, która jest główną patronką jego rodzimej diecezji. Wraz z Matką Generalną uczestniczył również w poświęceniu kaplicy zakonnej w domu Zgromadzenia w Jaunde, którego dokonał 31 stycznia br. ks. Blaise Pascal Fanga SAC, wikariusz generalny Archidiecezji Jaunde.
FOTORELACJA
Druga seria rekolekcji zakonnych w Grodzisku Maz.
„Bóg jest dobry. Nieustannie dobry” – tę prawdę głosili sobie nawzajem: Siostry uczestniczące w rekolekcjach i o. dr Piotr Paradowski, który im przewodniczył. Odbyły się one w dniach 22–28.01.2024 r. w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz.
 
W świetle prawdy o Bożej dobroci Siostry zostały zaproszone do rozważenia: na czym polega istota życia konsekrowanego, potrzeby stałego nawracania się, które polega najpierw na zmianie myślenia, znaczenia Słowa Bożego, historii sakramentu pokuty i pojednania, czym jest dawanie świadectwa przynależności do Chrystusa i świętość, roli wspólnoty, prawdy o duszach czyścowych.
FOTORELACJA
Rekolekcje zakonne na przełomie roku
Dzień po Świętach Narodzenia Pańskiego w domu generalnym Grodzisku Maz. rozpoczęły się rekolekcje zakonne. Trwały do 2 stycznia 2024 r. Brały w nich udział 42 Siostry: 16 z grodziskiej wspólnoty i 26 z innych polskich placówek.
 
Towarzyszył Siostrom w tych dniach i głosił konferencje o. Tomasz Czajka OFMConv. z Kalwarii Pacławskiej. Rekolekcjonista zwrócił uwagę na to m.in., jak istotna w życiu jest wiara, w czym się przejawia, w jaki sposób kształtuje myślenie i postępowanie, do czego mobilizuje. Przypomniał o roli Ducha Świętego w stawaniu się człowiekiem prawdziwie Bożym i o tym, że jesteśmy stworzeni do tego, by na rzeczywistość, w której żyjemy, patrzeć oczami nieba, które także dzięki nam może zstępować na ziemię.
FOTORELACJA
Pogrzeb śp. s. Konrady
11 grudnia 2023 r. w Zaklikowie odbył się pogrzeb s. Konrady Zawadzkiej. Uczestniczyły w nim Siostry z kilku wspólnot wraz z przełożoną generalną Matką Haliną Modelską. Wzięła w nim udział również rodzina zmarłej.
 
O godz. 13.00 odmówiono różaniec w intencji śp. s. Konrady. Tuż po nim rozpoczęła się Msza św. w jej intencji. Przewodniczył jej proboszcz parafii – ks. kan. dr Michał Mierzwa. Wraz z nim Eucharystię koncelebrowali: ks. kan. Henryk Krzyżanowski, ks. Marian Kowalczyk SCJ, kapelan Sióstr Józefitek na Radnej Górze, a także ks. Jacek Grdeń, kapelan wspólnot w Irenie. Homilię wygłosił ks. Marian Kowalczyk SCJ. Po Eucharystii ciało zmarłej s. Konrady spoczęło na miejscowym cmentarzu.
 
Siostra Konrada zmarła w wieku 97 lat. Była najstarszą Siostrą w Zgromadzeniu, przeżyła w nim ponad 76 lat. Pracowała w domu dziecka, później w pralni w zakładzie wychowawczo-poprawczym, następnie w zakrystii i kuchni. Kilkakrotnie pełniła urząd przełożonej.
 
W rodzinnej parafii s. Konrady posługiwały elżbietanki, ale ona w duchu dziękczynienia za to, że podczas wojny, nikt z rodziny nie zginął, postanowiła wstąpić do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, o którego istnieniu dowiedziała się z lektury „Rycerza Niepokalanej”.
 
Swoje życie związała mocno z Niepokalaną. W Jej uroczystość otrzymała habit zakonny, złożyła pierwsze śluby i wieczyste. W wigilię tej uroczystości odeszła z tego świata.
FOTORELACJA
S. Agata złożyła śluby wieczyste
„(…) składam śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na zawsze” – tymi słowami 8 grudnia 2023 r. s. Agata Kulesz oddała swoje życie Panu Bogu i została włączone na stałe do rodziny zakonnej Sióstr Opatrzności Bożej. Uroczystość złożenia profesji wieczystej odbyła się w domu generalnym Zgromadzania w Grodzisku Maz. O godz. 11.00 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył bp Tadeusz Lityński, Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej, na której terenie posługuje s. Agata. Wraz z nim Mszę św. koncelebrowali: ks. Norbert Lasota, sekretarz biskupa, oraz ks. Wiesław Kosiński, kapelan grodziskiej wspólnoty.
 
Ksiądz Biskup w homilii, odnosząc się do odczytanego fragmentu Ewangelii, podkreślił, że Pan Bóg pragnie nawiązać dialog z każdym z nas, by także w moim życiu dokonać wielkich rzeczy, takich, które po ludzku wydają się niemożliwe. Gratulował s. Agacie jej „fiat” na Boże zaproszenie i życzył stałej otwartości na działanie Boga w jej sercu. Przypomniał, że najistotniejszą posługą, jaką ma podejmować, jest pielęgnowanie dialogu z Bogiem. Każda inna posługa ma rodzić się z owego spotkania z Bogiem.
 
W uroczystości ślubów wieczystych uczestniczyła rodzina s. Agaty: rodzice, rodzeństwo wraz z małżonkami i dziećmi, Siostry z placówek, w których Siostra posługiwała, a także panie, z którymi współpracowała w Zgromadzeniu i przed wstąpieniem.
FOTORELACJA
Kolejne nowicjuszki w Kamerunie
Wspólnota nowicjatu w Ayos w Kamerunie powiększyła się o trzy Siostry. 8 grudnia o godz. 10.00 w kaplicy zakonnej odbył się obrzęd obłóczyn. Postulantki otrzymały habit zakonny, Pismo Święte i nowe imię: Nadage Anga – s. Sebastiana, Jeannine Nzenga Shay – s. Faustyna, Carine Chah Kanyi – s. Aleksja.
 
Następnie o. Wojciech Jeziorski OSPPE, Proboszcz pw. św. Marcina w Ayos, przewodniczył Mszy św. w intencji nowych Sióstr. Wraz nim Eucharystię sprawował ks. Michał Chutkowski- proboszcz Parafii pw. Najświętszego Sakramentu w Essiengbot.
 
Po modlitwie s. Sebastiana, s. Faustyna i s. Aleksja ze śpiewem na ustach, w radosnym, tanecznym pochodzie przeszły do nowicjatu, gdzie będą odbywać dalszą formację. W tym pięknym wydarzeniu uczestniczyły Siostry z każdej wspólnoty misyjnej wraz z wszystkimi grupami formacyjnymi.
FOTORELACJA
Ostatnie pożegnanie śp. s. Gertrudy
Ziemskie życie s. Gertrudy Gawryś zakończyło się 17 listopada 2023 r. Cztery dni później odbył się jej pogrzeb. Uczestniczyły w nim Siostry ze wspólnot w Irenie, Grodzisku Maz., Janowa Lubelskiego, Kutna, Łąki, Przemyśla, Wodzisławia Śląskiego, Zbrosławic i Żelechowa, a także przełożona generalna Matka Halina Modelska. Wzięła w nim udział również rodzina zmarłej Siostry, w tym jej rodzeństwo: brat i siostra.
 
O godz. 13.00 w kościele parafialnym w Zaklikowie odmówiono różaniec w intencji śp. s. Gertrudy, a o godz. 13.30 rozpoczęła się Msza św. w jej intencji. Przewodniczył jej proboszcz parafii – ks. kan. dr Michał Mierzwa. Wraz z nim Najświętszą Ofiarę składali ks. Marian Kowalczyk SCJ, kapelan Sióstr Józefitek na Radnej Górze, a także ks. Jacek Grdeń, kapelan wspólnot w Irenie, który wygłosił homilię. Po Eucharystii ciało zmarłej s. Gertrudy spoczęło na miejscowym cmentarzu.
 
Siostra Gertruda miała 88 lat, z czego 73 spędziła w Zgromadzeniu Sióstr Opatrzności Bożej. Pracowała w kuchni, następnie jako katechetka, intendentka w przedszkolu, wychowawczyni w zakładzie poprawczym, referentka administracyjno-gospodarcza. Zostanie zapamiętana jako pokorna, sumienna, odpowiedzialna, rozmodlona Siostra.
FOTORELACJA
Jesienny „Grodzisk dla Jezusa”
W sobotę 18 listopada 2023 r. aspirantka Magdalena, postulantka Agata i s. Helena uczestniczyły w modlitewnym spotkaniu „Grodzisk dla Jezusa”. „Był to piękny czas spędzony na modlitwie uwielbienia” – relacjonują uczestniczki. Modlitwę tę poprzedziła konferencja o. Lecha Dorobczyńskiego OFM, w której mówił o obecności Boga w naszym życiu również wtedy, kiedy nie odczuwamy Jego obecności. Bóg jest W NAS nawet, a zwłaszcza wtedy, gdy zły duch próbuje nas osaczyć.
 
O godz. 17.00 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył o. Lech. Po niej Marcin Zieliński i o. Marcin Borządek CCN wygłosili drugą konferencję, która dotyczyła wiary i nadziei i stanowiła wstęp do modlitwy o uzdrowienie.
FOTORELACJA
Wystąpienia s. Moniki i s. Wenancji na Konferencji Kresowej
„Między Kresami Wschodnimi a Śląskiem. Biografie niebanalne” – taki tytuł nosiła IX Konferencja Kresowa zorganizowana w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu w dniu 17 listopada br. Wśród kilkunastu prelegentów były również s. Monika Albiniak i s. Wenancja Jednac.
FOTORELACJA

Dziękczynienie za wolność i niepodległość
 
Święto Niepodległości 11 listopada przeżywałyśmy w duchu wdzięczności Panu Bogu za wolną Ojczyznę, pamiętając w modlitwie również o tych, którzy zginęli w walce o nią. O godz. 11.00 w kaplicy domu generalnego o. dr Sebastian Wiśniewski przewodniczył Eucharystii za Ojczyznę.
 
Kilka Sióstr uczestniczyło we Mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej, której przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.
 
Wieczorem Siostry juniorski: s. Michała, s. Agata i s. Róża wraz z s. mistrzynią Pawłą i s. Heleną pojechały na koncert pt. „Wolność jest w nas”. On również odbył się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Podczas koncertu występowali: Mała Armia Janosika, Katarzyna Oleś-Blacha, Tomasz Kuka oraz Viktor Yankovski. Obecność ukraińskich artystów był znakiem łączności z walczącą Ukrainą. Zwieńczeniem tego wydarzenia było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z Chórem Politechniki Warszawskiej. Nie zabrakło takich utworów, jak: „Rota”, „My pierwsza Brygada”, „Rozkwitły pąki białych róż”, do których akompaniowała Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej.
FOTORELACJA
Poświęcenie sierocińca w Ayos
Sierociniec w Ayos został poświęcony przez bpa Josepha Marii Ndi Okalla, ordynariusza diecezji Mbalmayo, w niedzielę 12 listopada 2023 r. Ksiądz Biskup przewodniczył Mszy św. odpustowej, zawierzając Panu Bogu również sierociniec oraz dzieci, które znajdują w nim dom i opiekę, oraz Siostry, które im posługują. Podczas Eucharystii Siostra Dyrektor Amadeusza Sowińska otrzymała specjalne błogosławieństwo na zadania, które zostały jej powierzone. Wcześniej Ksiądz Biskup spotkał się z dziećmi, które przywitały go śpiewem i tańcem. Cała uroczystość przebiegała w radosnej atmosferze dziękczynienia Bogu za Jego troskę i dobroć, którą za pośrednictwem misjonarzy i ludzi Jemu oddanych, obdarza dzieci pozbawione opieki rodziców.
FOTORELACJA
Zjazd przełożonych, dyrektorek i mistrzyń
Hasło tegorocznego spotkania przełożonych, dyrektorek i mistrzyń, które odbyło się w dniach 9–12 listopada w domu generalnym w Grodzisku Maz., brzmiało: Od nieuporządkowania do uczciwości. O życiu i miłości w czystości. Konferencje i homilie na ten temat wygłosił o. dr Sebastian Wiśniewski OMI. Siostry wysłuchały ponadto wystąpienia prawnika o zmieniających się przepisach prawa dotyczących ochrony dzieci, młodzieży i dorosłych bezradnych (tzw. „ustawy Kamilka”), a także s. Donaty Bielak, która wyjaśniła, które z tych przepisów i w jakim stopniu będą obowiązywać nasze Zgromadzenie. Z kolei s. Wenancja Jednac omówiła wytyczne dotyczące prowadzenia kroniki zakonnej. W programie spotkania znalazło się również spotkanie Sióstr z Matką Generalną Haliną Modelską.
FOTORELACJA
Spotkanie Ruchu Czystych Serca w Niepokalanowie
Podsumowanie tegorocznej modlitwy członków Ruchu Czystych Serc o łaskę czystości dla młodzieży i małżeństw odbyło się w Niepokalanowie 28 października. Wzięły w nim udział: s. Agata, s. Róża oraz aspirantka Magda. Program Dnia Skupienia obejmował konferencje wygłoszone przez ks. Jerzego Molewskiego TChr – opiekuna Ruchu Czystych Serc, Joannę i Michała Andrzejczyk – „Małżeństwo NIEidealne”, oraz Pana Michała Wróblewskiego – prezesa fundacji TOTA TUA, Eucharystię sprawowaną w Bazylice, adorację Najświętszego Sakramentu.(CZYTAJ DALEJ...)
FOTORELACJA
Zjazd formacyjny najmłodszych profesek wieczystych
 
Ponad trzydzieści najmłodszych sióstr po ślubach wieczystych spotkało się w dniach 21–24 września br. w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. na spotkaniu formacyjnym, któremu przewodniczył ks. dr Tomasz Cabaj z Parafii pw. Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej. W homiliach i konferencjach ks. Tomasz przypominał, że powołanie zakonne to dar od Boga, za który każda siostra jest odpowiedzialna. Zachęcał do trwania w ciszy przy krzyżu Chrystusa, do wdzięczności, mądrej ascezy, a więc np. do rozumnego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych, do docenienia wspólnoty i angażowania się w jej tworzenie.
 
Siostry miały okazję do bycia razem przed Panem i spotkania się ze sobą. Refleksjami dotyczącymi istoty życia zakonnego i więzi z Bogiem podzieliła się z nimi również przełożona generalna – s. Halina Modelska, a także mistrzyni formacji permanentnej – s. Estera Jastrzębska.
FOTORELACJA

S. Wenancja na 51. Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Zakonnych
 
„Zgromadziła nas w jedno miłość Chrystusa” pod takim hasłem w dniach 8-9 września br. przebiegała 51. Ogólnopolska Konferencja Historyków Zakonnych. Tegorocznym miejscem spotkania było Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach. W obradach uczestniczyło ponad 40 sióstr z różnych zgromadzeń zakonnych, a także profesorowie, wykładowcy i historycy z kilku polskich uczelni oraz instytucji naukowych. W spotkaniu tym udział wzięła także s. Wenancja Jednac.
 
Wydarzenie rozpoczęła Eucharystia pod przewodnictwem metropolity katowickiego abpa Adriana Galbasa, który w homilii wymienił i omówił trzy cechy niezbędne w pracy badawczej historyka. Są nimi: prawda, wolność, kompetencje. Wskazał, iż historyk rozwijający te przymioty będzie mógł uniknąć manipulowania historią. Odwołując się do papieża Benedykta XVI, abp Galbas przypomniał, że błędne podejście do historii wynika z niedojrzałego jej traktowania – z jednej strony z jej banalizowania, z drugiej z ubóstwiania.
 
Pierwszy dzień zjazdu wypełniły wystąpienia prelegentów i spotkania w grupach seminaryjnych.
 
Drugi dzień miał charakter plenerowy. Uczestnicy konferencji zwiedzili nowoczesne Muzeum Śląskie, a w nim ekspozycję stałą zatytułowaną: Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów oraz Galerię sztuki sakralnej.
 
51. Ogólnopolska Konferencja Historyków Zakonnych przeszła do historii, ale pozostawiła w uczestnikach ślad ubogacającego spotkania.
FOTORELACJA
Przyjęcie do Zgromadzenia dziewcząt z Kamerunu
Pierwszy etap formacji, tzn. aspirat, rozpoczęły w Ayos w Kamerunie cztery dziewczęta: Tsi Wendi Sih, Akumbom Glory, Gwain Onela Bi, Njah Victorine Ndumi. Stawiać pierwsze kroki w życiu zakonnym, poznawać charyzmat i duchowość i historię Zgromadzenia oraz włączać się w codzienne prace będzie im pomagać Siostra Mistrzyni Celestyna Pudło, a także postulantki i nowicjuszki przebywające w domu formacyjnym.
FOTORELACJA
Spotkanie formacyjne junioratu
„Młode wino, nowe bukłaki” – pod takim hasłem przebiegało letnie spotkanie junioratu. Siostry Juniorystki przyjechały do domu generalnego 22 lipca. W niedzielę 23 lipca udały się do Warszawy, gdzie m.in. uczestniczyły we Mszy św. w kościele dominikanów na Służewie.
 
Kolejne dni Siostry spędziły na modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego oraz treści konferencji s. Pawły Wojtaszek, mistrzyni junioratu, a następnie ks. kan. dr. Mariusza Jagielskiego, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wlkp.
 
28 lipca podczas Mszy św. o godz. 7.00 Siostry złożyły śluby czasowe na ręce przełożonej generalnej Matki Haliny Modelskiej.
FOTORELACJA
Złoty i srebrny jubileusz ślubów zakonnych
Siostry, które w tym roku przeżywają złoty i srebrny jubileusz złożenia pierwszych ślubów zakonnych, obchodziły go wspólnie 2 lipca br. w domu generalnym naszego Zgromadzenia w Grodzisku Maz. O godz. 1100 o. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap., który dzień wcześniej poprowadził dzień skupienia, przewodniczył Mszy św. sprawowanej w intencji Jubilatek.
 
„Z wielką wdzięcznością w sercu stajemy przed Bogiem Ojcem, który chciał i poświęcił nas dla siebie, i który obdarzył nas łaską wiary i sprawia, że ta wiara rośnie. Stajemy – wciąż na nowo zdumiewając się Jego miłością i odkrywając całe mnóstwo powodów do wdzięczności. Za nami droga, długa – a patrząc na nasze Siostry, Złote Jubilatki, bardzo długa – i piękna pięknem tego, co łaska Boża działała i działa w naszym życiu. A to, co najpiękniejsze pozostanie tajemnicą naszych serc, znaną tylko naszemu Oblubieńcowi, i za to Jemu chwała” – s. Melania Odziemkowska.
FOTORELACJA
Imieniny Matki Generalnej
1 lipca przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, s. Halina Modelska, ma imieniny. Obchodzono je uroczyście w niedzielę 25 czerwca br. Świętowanie rozpoczęło się Eucharystią o godz. 12.30, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tomasz Ślesik, sekretarz Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Koncelebrował ją kapelan grodziskiej wspólnoty – ks. Wiesław Kosiński.
 
W homilii ks. Tomasz mówił o tym, jak ważna w życiu człowieka wierzącego, a w szczególny sposób w życiu osoby konsekrowanej jest wdzięczność wobec Pana Boga i drugiego człowieka. Podkreślił również rolę Opatrzności Bożej w służbie osobom powierzonym naszej trosce.
 
Po spotkaniu przy ołtarzu Pańskim siostry wraz kapłanami spotkali się przy stole na wspólnej agapie.
 
Na świętowanie imienin naszej Matki zjechały się siostry z całej Polski. Uczestniczyła w nim również s. Celestyna posługująca na co dzień w Kamerunie.
FOTORELACJA
Udział Sióstr w spotkaniu autorskim z autorką książki „Wiktoria Ulma. Opowieść o Miłości”
W grodziskiej Mediatece z racji Kongresu Dużych Rodzin odbyło się spotkanie z s. Marią Elżbietą Szulikowską, autorką książki Wiktoria Ulma. Opowieść o miłości. Poprowadziła je Dorota Bojemska, Przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. W spotkaniu wzięły udział cztery Siostry z grodziskiej wspólnoty: s. Marzena, s. Agnieszka, s. Jakuba i s. Michała, a także postulantka Agata.
 
S. Maria przybliżyła historię rodziny Ulmów z Markowej koło Łańcuta, która w czasie II wojny światowej ukrywała Żydów w swoim domu, za co została bestialsko zamordowana przez Niemców. Beatyfikacja całej rodziny odbędzie się 10 września br.
 
Wiktoria i Józef mieli sześcioro dzieci, siódme było w drodze. Byli kochającym się małżeństwem. S. Maria powiedziała, że odnosili się z szacunkiem do życia, każdego życia, mieli w wielkim poszanowaniu wierność złożonej przysiędze małżeńskiej i rodzinę.
FOTORELACJA
Oddanie się Sercu Maryi
We wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny każda wspólnota naszego Zgromadzenia oddała się Sercu Maryi. W domu generalnym po zakończonej Mszy św. sprawowanej w intencji Zgromadzenia Matka Halina Modelska dokonała aktu oddania Niepokalanemu Sercu Matki Bożej naszej rodziny zakonnej i każdej Siostry. Przygotowanie do tego aktu trwało dziewięć miesięcy i polegało m.in. na medytowaniu cnót Matki Bożej. Comiesięczne rozważania dla Sióstr opracował ks. dr Sebastian Wiśniewski OMI.
FOTORELACJA
Zakończenie dwuletniej Szkoły Formatorek Zakonnych przez s. Pawłę
15 czerwca br. uczestniczki 10. edycji dwuletniej Szkoły Formatorek Zakonnych prowadzonej przez Centrum Formacji Duchowej w Trzebini, a wśród nich s. Pawła Wojtaszek, odebrały dyplom jej ukończenia.
 
Program merytoryczny zajęć obejmował modlitwę w rytmie lectio divina, wykłady i konwersatoria z zakresu teologii, duchowości, psychologii, a także warsztaty i rozmowy formacyjne z prowadzącą warsztaty i duszpasterzem CFD.
 
Celem Szkoły Formatorek Zakonnych jest praktyczne przygotowanie sióstr zakonnych do pracy wychowawczej w formacji podstawowej i ciągłej.
FOTORELACJA
Św. Antoni w grodziskim domu
We wspomnienie świętego Antoniego, 13 czerwca 2023 r., w domu generalnym naszego Zgromadzenia została poświęcona figura Świętego z Padwy. Poświęcenia dokonał ks. kapelan Wiesław Kosiński w obecności Sióstr ze wspólnoty. Figura stanęła w holu tuż przy obrazie Założycielki Zgromadzenia.
 
Święty Antoni jest czczony przez wiele Sióstr naszego Zgromadzenia. Był on również patronem Sługi Bożej Matki Marii Antoniny Mirskiej.
 
Jego wstawiennictwu polecamy każdą Siostrę i każdego, kto przekracza próg naszego domu.
FOTORELACJA
Prymicje ks. Rafała Mińkowskiego
Pochodzący z Grodziska Maz. z Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy ks. Rafał Mińkowski, który w sobotę 27 maja br. przyjął sakrament kapłaństwa z rąk ks. kardynała Kazimierza Nycza, 10 czerwca odprawił Mszę św. prymicyjną w kaplicy domu generalnego naszego Zgromadzenia.
 
Przy ołtarzu z neoprezbiterem stanęli ks. kapelan Wiesław Kosiński i ks. Mateusz Mickiewicz, który wygłosił homilię. Odnosząc się do czytań mszalnych, zwłaszcza do fragmentu Księgi Tobiasza, kaznodzieja przypomniał, że naszym zadaniem, w tym również zadaniem ks. Rafała, jest chwalenie Boga i prowadzenie ludzi do Niego.
FOTORELACJA
Pielgrzymka Sióstr z Grodziska Maz. do Matki Boskiej Skępskiej – Pani Mazowsza i Kujaw
W tym roku formacyjnym w naszym Zgromadzeniu rozważamy cnoty Matki Bożej. W liście zapowiadającym temat tego roku Matka Generalna Halina Modelska prosiła każdą wspólnotę do odwiedzenia wybranego sanktuarium maryjnego. W odpowiedzi na tę zachętę Siostry ze wspólnoty w Grodzisku Maz. udały się 9 czerwca br. do Skępego do Matki Boskiej Skępskiej – Pani Mazowsza i Kujaw.
 
O godz. 11.00 Siostry uczestniczyły we Mszy św. sprawowanej w sanktuarium przez ks. Wiesława Kosińskiego, kapelana wspólnoty w Grodzisku Maz. Homilię podczas Eucharystii wygłosił o. Ekspedyt Osiadacz OFM, kustosz sanktuarium, gwardian klasztoru i proboszcz parafii. Następnie pielgrzymi udali się na obiad, później na spacer. O godz. 15.00 odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia i ruszyli w drogę powrotną.
 
Wyjazd do Skępego, modlitwa przed cudowną Figurą Matki Bożej Skępskiej, która przedstawia dziewczynkę ze złożonymi na piersiach rękami do modlitwy, gościnność Ojca Ekspedyta, siostrzane rozmowy stały się dobrą okazją do odpoczynku i umocnienia wzajemnych relacji.
FOTORELACJA
Wycieczka Kursu Formacji Juniorackiej
Siostry juniorystki: s. Irena, s. Michała i s. Agata, uczestniczyły w dniach 1-5 czerwca 2023 r. w ostatnim w tym roku szkolnym zjeździe w ramach Kursu Formacji Juniorackiej w Trzebini. Towarzyszyła im s. mistrzyni Pawła. Tematem przewodnim tego roku formacyjnego było powołanie. Spotkania formacyjne obejmowały m.in. modlitwę lectio divina wykłady z zakresu antropologii, teologii życia zakonnego i psychologii, pracę w grupach warsztatowych, rozmowy formacyjne i spotkanie podsumowujące z mistrzynią. Ostatni zjazd rozpoczął się w Dzień Dziecka od wycieczki w góry.
 
- Cieszę się, że mogłam w tym roku uczestniczyć w Kursie Formacji Juniorackiej. Pozwoliło mi to zobaczyć bogactwo charyzmatów zakonnych, docenić charyzmat naszej rodziny zakonnej i przekonać się, że łączy nas ten sam cel – życie w pełni dla Chrystusa i służba Jemu w ubogich materialnie lub duchowo. Dużym ubogaceniem były treści, które usłyszałam na wykładach, oraz warsztaty, które pozwoliły przełożyć te treści na praktykę. Nieocenioną wartością było doświadczenie międzyzakonnej wspólnoty juniorackiej: spotkania, rozmowy, dzielenie się wiarą z innymi Siostrami na tym samym etapie formacji. Jestem wdzięczna Panu Bogu za ten czas – powiedziała s. Michała.
FOTORELACJA
Spotkanie dla odpowiedzialnych za prewencję osób małoletnich i dorosłych bezradnych
S. Donata Bielak i s. Pawła Wojtaszek uczestniczyły w spotkaniu osób odpowiedzialnych za prewencję w diecezjach, zgromadzeniach i zakonach. Odbyło się ono w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej w dniach 23-24 maja br. Prelegenci, a wśród nich Ewa Kusz i Teresa Devlin - członkinie Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, przedstawili rolę, kompetencje, zakres obowiązków odpowiedzialny za prewencję, a także sposób tworzenia programów i zespołów ds. prewencji na przykładzie Kościoła Katolickiego w Irlandii.
 
„Niezwykle cenne jest dla mnie to, że tematy stanowiące problematykę szkolenia  podejmowały osoby zajmujące się prewencją, które dzieliły się wiedzą, ale również doświadczeniem. Wiele ciekawych spostrzeżeń i podpowiedzi zrodziło się podczas rozmów z przedstawicielami diecezji zakonów, diecezji i innych zgromadzeń. Myślę, że niektóre z nich będzie można zastosować również w naszym Zgromadzeniu” – powiedziała s. Pawła.
FOTORELACJA
W podziękowaniu za wybranie

 
Siostry, które obchodzą w tym roku jubileusz 25. rocznicy złożenia pierwszych ślubów zakonnych: s. Judyta Szymczak, s. Jozuela Babik, s. Eleonora Kroj, s. Elizeusza Golak, s. Melania Odziemkowska i s. Donata Bielak, oraz s. Emanuela Góra, która przyjechała z Japonii na kilkumiesięczny odpoczynek i duchową odnowę, uczestniczyły w dniach 5-7 maja 2023 r. w sesji poświęconej życiu i miłości w czystości, którą poprowadził w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie biskup Erik Varden – trapista z opactwa Mount Saint Bernard w Anglii, obecnie biskup Trondheim w Norwegii; rekolekcjonista, kierownik duchowy, autor książek na temat duchowości.
 
Dzień wcześniej Siostry Jubilatki odwiedziły Łagiewniki i Centrum Jana Pawła II w Krakowie, gdzie dziękowały Bogu za dar konsekracji, która jest szczególnym znakiem odwiecznej miłości Boga.(CZYTAJ DALEJ...)
FOTORELACJA
Pogrzeb s.Konsolaty Masztalerz

 
S. Konsolata Masztalerz, która przeżyła w Zgromadzeniu 63 lata, z czego prawie 40 w Grodzisku Maz., zmarła 26 kwietnia 2023 r. Jej pogrzeb odbył się 29 kwietnia 2023 r. Msza św. sprawowana była w kaplicy domu generalnego, tj. domu, za budowę którego Siostra odpowiadała i w którego powstanie włożyła wiele sił, czasu i wysiłku.
Eucharystii przewodniczył o. dr Piotr Paradowski OFMConv. z Zielonej Góry. Koncelebrowali ją: ks. prałat dr Jarosław Miętus, proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grodzisku Maz., ks. Mieczysław Janiec, kapelan wspólnoty Sióstr z Ireny oraz ks. Wiesław Kosiński, kapelan wspólnoty Sióstr w Grodzisku Maz. W pogrzebie uczestniczyły Siostry z różnych placówek oraz rodzina zmarłej.(CZYTAJ DALEJ...)
FOROTELACJA
Zjazd formacyjny

Grupa najstarszych Sióstr uczestniczyła w dniach 26-29 kwietnia w spotkaniu formacyjnym, który odbył się w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. Prowadził je o. dr Piotr Paradowski OFMConv. z Zielonej Góry, który podzielił się z siostrami swoim zachwytem nad tajemnicą Eucharystii i głębią miłości, którą w sobie zawiera, a także przemyśleniami na temat śmierci, życia wiecznego, roli wspólnoty i postaw, które ją budują, i które ją osłabiają.
- Jestem wdzięczna Bogu, że mogłam spędzić ten czas na modlitwie, słuchać konferencji głoszonych przez o. Piotra i spotkać się z siostrami – niektórych nie widziałam kilka lat. To niezwykle cenny czas. Będę go bardzo mile wspominać – powiedziała s. Violetta Łukasik.
FOTORELACJA

Nocne czuwanie na Jasnej Górze
"Pierwszy niech będzie Bóg!” – do tego wzywał o. Jakub Szymczycha OSPEE uczestników nocnego czuwania na Jasnej Górze, które odbyło się w nocy z 22 na 23 kwietnia 2023 r. W czuwaniu, poza Siostrami z różnych wspólnot Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, uczestniczyły również ich rodziny, znajomi oraz członkowie parafii, w których Siostry posługują.
 
Czuwanie rozpoczęło się od Apelu Jasnogórskiego, a zakończyło śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. O północy sprawowano Eucharystię w intencji Zgromadzenia. Podczas homilii kaznodzieja zachęcał do przeżywania wiary i powołania w bliskości Maryi, która zawsze prowadzi do Syna. Podkreślał, że nasze życie ma być – na wzór Maryi – świętym pośpiechem, wynikającym ze świadomości, że Bóg jest zawsze na pierwszym miejscu, i że nic innego nie powinno nas zmuszać do pośpiechu.
 
Na zakończenie Mszy św. Matka Halina Modelska ponowiła akt zawierzenia Zgromadzenia Matce Bożej.
FOTORELACJA

Rezurekcja
Niedziela Zmartwychwstania jest najważniejszą uroczystością Kościoła katolickiego, gdyż stanowi o istocie chrześcijaństwa. Świętowanie Wielkiej Nocy w domu generalnym rozpoczęło się o godz. 6.00 rezurekcją, czyli uroczystą Mszą św., którą poprzedziła procesja wokół domu zakonnego. Na czele procesji niesiony był krzyż ozdobiony czerwoną stułą, tuż za nim figura Chrystusa Zmartwychwstałego i monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Wierni wyrażali swoją radość z powstania Chrystusa z martwych śpiewem pieśni Wesoły nam dzień dziś nastał i wielu innych.
 
Służbę przy ołtarzu podczas rezurekcji, podobnie jak w czasie całego Triduum Paschalnego, podejmowali Rycerze św. Jana Pawła II.
 
Po rezurekcji Siostry spotkały się w zakonnym refektarzu. Tam Siostra Przełożona Arleta odczytała życzenia świąteczne Matki Generalnej Haliny Modelskiej, następnie Siostry podzieliły się jajkiem i usiadły do stołu.
 
FOTORELACJA
Obchody Wielkiej Soboty
W Wielką Sobotę odprawia się liturgię światła, liturgię chrztu i liturgię mszalną oraz dokonuje poświęcenia ognia i wody. W domu generalnym rozpoczęła się ona o godz. 19.00. Wieczorem przed domem zostało rozpalone ognisko. Ks. kapelan Wiesław Kosiński pobłogosławił ogień, od którego zapalono paschał – świecę, symbol zmartwychwstałego Chrystusa. Następnie paschał został procesyjnie wprowadzony do kaplicy. Rozpoczęła się liturgia słowa i liturgia chrzcielna z poświęceniem wody i Msza św., podczas której rozbrzmiało radosne Alleluja na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego.
FOTORELACJA
Wielki Piątek
Wielki Piątek jest czasem powagi, żałoby i skupienia. Tego dnia nie odprawia się Mszy św., ale sprawowana jest wieczorna Liturgia Męki Pańskiej. W kaplicy domu generalnego rozpoczęła się ona o godz. 18.00. Wcześniej, o godz. 14.30 odbyła się Droga Krzyżowa, a następnie Koronka do Bożego Miłosierdzia i pierwszy dzień Nowenny przed świętem Bożego Miłosierdzia.
 
Najważniejszym elementem Liturgii Męki Pańskiej jest adoracja krzyża. Siostry i wierni świeccy podchodzili do krucyfiksu, oddawali mu cześć, przyklękając lub pochylając głowę i pocałunkiem wyrażali przyjęcie odkupienia dokonanego przez Chrystusa.
 
Liturgię wielkopiątkową zakończyło przeniesienie Najświętszego Sakramentu z tzw. ciemnicy do Grobu Pańskiego, które upamiętnia złożenie do grobu ciała Chrystusa.
FOTORELACJA
Wielki Czwartek we wspólnocie domu generalnego
Wielki Czwartek w liturgii Kościoła jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy, którą Chrystus spożył ze swoimi uczniami, oraz ustanowienia Najświętszego Sakramentu i sakramentu kapłaństwa.
 
O godz. 8.00 Siostry złożyły życzenia ks. Wiesławowi Kosińskiemu, kapelanowi wspólnoty w Grodzisku Maz., a wieczorem uczestniczyły we Mszy św. zwanej Mszą Wieczerzy Pańskiej.
 
Po jej zakończeniu Najświętszy Sakrament został przeniesiony do tzw. „ciemnicy”, a ołtarz ołtarze ogołocony z obrusu. Przypomina to chwilę, kiedy Jezus złożył swe szaty, owinął się w prześcieradło i zaczął umywać nogi swym uczniom.
FOTORELACJA
Niedziela Palmowa w domu generalnym
W Niedzielę Palmową uczestnicy liturgii zgromadzili się przy figurze Serca Bożego, gdzie ksiądz kapelan Wiesław Kosiński poświęcił palmy. Następnie wszyscy udali się w procesji do kaplicy domu generalnego Zgromadzenia na Mszę św. W 18. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, która przypadała w tym dniu, za jego wstawiennictwem zanoszona była modlitwa o łaskę owocnego przeżycia Triduum Paschalnego dla uczestników Eucharystii i ich rodzin. Po Mszy św. wierni mogli oddali cześć relikwiom świętego Jana Pawła II.
FOTORELACJA
Rekolekcje zakonne w Wielkiej Wsi
Do pełnej miłości i wdzięczności kontemplacji krzyża, który objawia nam w pełni, kim dla Boga jest człowiek, zachęcał Siostry uczestniczące w rekolekcjach w Wielkiej Wsi o. Wojciech Popielewski OMI, sekretarz Prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, spowiednik i rekolekcjonista.
 
Rekolekcje odbyły się w dniach 20-26 marca. Uczestniczyły w nich Siostry z różnych domów zakonnych w Polsce i ze wspólnot zagranicznych, a wśród nich Matka Generalna Halina Modelska.
FOTORELACJA
Pogrzeb s. Goretty
17 marca 2023 odeszła do Pana s. Goretta Marianna Bukiewicz, która przeżyła w naszym Zgromadzeniu 62 lata. Pogrzeb Siostry odbył się 20 marca 2023 r. w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Kopanicy. Mszy pogrzebowej przewodniczył kapelan wspólnoty Sióstr w Wielkiej Wsi o. Wojciech Ruszniak OMI.
W Eucharystii uczestniczyli również: ks. Piotr Brachmański, proboszcz Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Głóżynach, o. Sebastian Łuszczki OMI, superior wspólnoty zakonnej w Obrze, o. Adam Wojtczak OMI, ks. Marek Pietkiewicz, proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha w Kargowej, ks. Krzysztof Mizerski, proboszcz Parafii pw. NMP Wniebowziętej
w Śmiglu, ks. Zbigniew Siminiak, proboszcz Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Kopanicy, Siostry z różnych domów zakonnych na czele z Matką Generalną Haliną Modelską, a także rodzina zmarłej Siostry.
FOTORELACJA
Rozpoczęcie postulatu
Aspirantka Agata Filipek 25 marca 2023 r. rozpoczęła formację w postulacie. Została do niego przyjęta przez s. Esterę Jastrzębską, wikarię generalną, podczas specjalnego obrzędu, który odbył się w kaplicy domu generalnego Zgromadzenia w Grodzisku Maz.
 
Postulat jest okresem bezpośredniego przygotowania do nowicjatu. Daje wspólnocie sposobność poznania kandydatki, a jej samej pomaga rozpoznać autentyczność powołania do służby Bożej. Jest to również okres próby i etap przejścia od życia świeckiego do zakonnego, podczas którego postulantka zapoznaje się ze Zgromadzeniem.
FOTORELACJA
Rozpoczęcie postulatu w Kamerunie
W uroczystość Zwiastowania NMP w Ayos w Kamerunie zostały przyjęte do postulatu cztery aspirantki: Nadage Ango, Emilienne Masakana, Jeannine Nzenga i Chah Carine Kanyi.
 
Podczas obrzędu aspirantki wyraziły prośbę o to, by mogły przeżyć w naszym Zgromadzeniu okres formacji postulanckiej i uczyć się naśladować Chrystusa Pana czystego, ubogiego, posłusznego Ojcu i oddanego modlitwie.
FOTORELACJA

Rekolekcje w Irenie k. Zaklikowa
Matce Bożej, Maryi, były poświęcone rekolekcje zakonne, które odbyły się w dniach 5-11 marca w Irenie. Rekolekcjonista – ks. dr Jacek Beksiński, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, wyjaśniał m.in. na czym polega duchowe piękno Matki Najświętszej, czego możemy od Niej się uczyć, w czym Ją naśladować, o co poprosić. Zachęcał do wpatrywania się w Nią i przeżywania wiary w Jej duchowej bliskości.
FOTORELACJA

Wizytacja kanoniczna
W dniach 4-5 lutego 2023 r. wspólnota  w Kutnie przeżywała wizytację kanoniczną. Gościłyśmy Matkę Generalną wraz z ekonomką – s. Eleonorą. Czas upływał na modlitwie oraz spotkaniach wspólnotowych i indywidualnej rozmowie. Za każde dobro – wychwalamy Opatrzność Twą Świętą i ufamy Jej bezgranicznie.
FOTORELACJA

Wielcy Polacy oczami dzieci
Historia jest ciekawa i inspirująca. Pokazuje to wyraźnie książka autorstwa s. Wenancji Jednac „Śladami Wielkich Polaków” z ilustracjami wykonanymi przez dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczały do zerówki w Przedszkolu Niepublicznym Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Maz.
 
Na zajęciach prowadzonych przez s. Wenancję przedszkolaki poznawały losy zasłużonych Polaków: ludzi kultury i nauki, żołnierzy, ludzi świętych lub będących na drodze do kanonizacji, słuchały opowieści o ich życiu, a następnie rysowały te wydarzenia z ich historii, które zapadły najmocniej w ich dziecięce wrażliwe serca i umysły.
 
- Wyrażam moje serdeczne podziękowanie dzieciom, które stworzyły ilustracje do tej książki. Im właśnie ją dedykuję – mówi s. Wenancja.
 
4 marca br. mali ilustratorzy, dziś już drugoklasiści, spotkali się ponownie ze swoją wychowawczynią, która wręczyła im współtworzoną przez nich książkę.
FOTORELACJA

Rekolekcje zakonne w Grodzisku Maz.
Ponad czterdzieści Sióstr z różnych wspólnot w Polsce i ze wspólnoty na Ukrainie uczestniczyło w rekolekcjach prowadzonych przez o. Krzysztofa Pałysa OP w dniach 12-18 lutego br.
 
Ojciec w naukach i homiliach zachęcał do trwania w Bożej obecności, do karmienia się Bożym Słowem pełnym życia i miłości, do zawierzenia Opatrzności Ojca Niebieskiego, który troszczy się o każde stworzenie. Podkreślił również rolę i wartość wspólnoty i zachęcał Siostry do pielęgnowania tego, co ożywia ich wiarę i pogłębia bliską więź z Chrystusem.
FOTORELACJA

Pogrzeb s. Agny
 
W przeddzień Światowego Dnia Życia Konsekrowanego odeszła do Pana s. Agna Kaźmierczak, która w Zgromadzeniu Sióstr Opatrzności Bożej przeżyła ponad 62 lata.
 
Pogrzeb Siostry odbył się w piątek 3 lutego 2023 r. w Grodzisku Maz. Mszy św. sprawowanej w kaplicy domu generalnego Zgromadzenia przewodniczył ks. Szymon Jastrzębski, wikariusz w Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela we Włocławku, którego przed laty s. Agna przygotowywała do I Komunii św.
 
W Eucharystii uczestniczyli również: ks. kan. Mieczysław Janiec, kapelan wspólnoty Sióstr w Irenie, i ks. Wiesław Kosiński, kapelan wspólnoty Sióstr w Grodzisku Maz., a także Siostry z różnych domów zakonnych oraz członkowie rodziny s. Agny.
 
FOTORELACJA

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2023
2 lutego 2023 r. obchodziliśmy XXVII Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. We wspólnocie Sióstr w Grodzisku Maz. obchody tego Dnia rozpoczęły się o godz. 6.00 wspólnie odmówioną jutrznią. O godz. 6.30 Siostry zebrały się na holu przed kaplicą, gdzie ks. Wiesław Kosiński, kapelan wspólnoty, pobłogosławił świece, które mają przypominać, że Chrystus nieustannie oświeca drogi naszego życia. Mszę św. koncelebrował ks. Szymon Jastrzębski, wikariusz w Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela we Włocławku, który podczas homilii przypomniał, że życie zakonne jest wyjątkowym darem Boga i zaproszeniem do szczególnej bliskości z Nim, a konsekracja zakonna źródłem łaski i świadectwem całkowitego oddania się Zbawicielowi i tym, do których posyła. Podczas tej Mszy św. Siostry odnowiły swoje śluby.
 
Po południu kilka Sióstr uczestniczyło w uroczystościach odbywających się w Warszawie. Najpierw w kościele ss. Wizytek osoby konsekrowane odmówiły koronkę do Bożego Miłosierdzia, po czym procesyjnie przeszły do archikatedry warszawskiej, w której Mszy przewodniczył kard. Kazimierz Nycz.
 
W kazaniu metropolita warszawski, odnosząc się do obrzędu błogosławienia świec, przywołał refleksję, jaką Poul Ricoeur poświęcił idei symbolu – jako znaku odsyłającego do rzeczywistości zakrytej. Kardynał podkreślił, że jak świece odnoszą do Chrystusa – Światłości świata – i Jego Matki, tak również osoby konsekrowane mają być znakiem. Swoim życiem mają wskazywać, że są wartości, które przekraczają wymiar ziemski, dla których warto wszystko poświęcić.
FOTORELACJA

Rekolekcje zakonne w Grodzisku Maz.
Na przełomie roku – w dniach od 27 grudnia 20222 r. do 2 stycznia 2023 r. – w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. odbyły się rekolekcje zakonne. Uczestniczyło w nich 40 sióstr z różnych placówek, a prowadził ks. kan. dr Dariusz Kujawa, proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim.
Rekolekcjonista swoje nauki poświęcił głównie Eucharystii, która stanowi centrum życia osoby konsekrowanej, pokucie i konieczności stałej troski o nawrócenie, miłosierdziu, rzeczom ostatecznym.
Modlitwa i milczenie otwierały przestrzeń do zatrzymania się przed Panem, spotkania ze Słowem Bożym, refleksji nad stanem mojej wiary i sposobem realizacji powołania i misji, do której posyła Boża Opatrzność.
FOTORELACJA

Pierwsze śluby zakonne s. Róży i s. Zyty
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, w 165. rocznicę złożenia ślubów przez Matkę Założycielkę i powstania Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, s. Róża Kaczyńska i s. Zyta Miszkurka złożyły pierwszą profesję zakonną na ręce przełożonej generalnej Matki Haliny Modelskiej. Mszy św., podczas której Siostry ślubowały czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, przewodniczył o. Piotr Kwiecień CM. Uczestniczyli w niej proboszczowie rodzinnych parafii Sióstr neoprofesek, kapłani, którzy towarzyszyli im na drodze powołania, siostry ze Zgromadzenia oraz najbliższa rodzina. Uroczystość odbyła się w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz.
FOTORELACJA
Pierwsze śluby Sióstr Opatrzności Bożej w Kamerunie
Cztery Siostry nowicjuszki w Ayos w Kamerunie: s. Michalina Ndong Nengi, s. Filomena Nquize, s. Ignacja Nkong Adia i s. Beata Ngeh Naboh, złożyły pierwszą profesję zakonną na ręce przełożonej generalnej Matki Haliny Modelskiej.
 
Dla Zgromadzenia to powód do radości, dziękczynienia Bogu i świętowania. Jest to również wydarzenie o znaczeniu historycznym, ponieważ są to pierwsze Siostry z Afryki, które złożyły śluby w naszej rodzinie zakonnej. Uroczystość odbyła się 23 listopada, w 117. rocznicę śmierci naszej Matki Założycielki.
FOTORELACJA

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przemyślu ma swój sztandar
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przemyślu otrzymał sztandar. Uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru odbyła się 23 listopada 2022 r. – w 117. rocznicę śmierci Sługi Bożej Matki Marii Antoniny Mirskiej, Patronki Ośrodka.
 
O godz. 14.00 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. dr Arkadiusz Jasiewicz, Proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu. Ksiądz Proboszcz poświęcił sztandar Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, który został przekazany uczennicom przez Siostry z Zarządu Zgromadzenia: s. Esterę Jastrzębską, wikarię generalną i s. Bonfilię Hryciuk, radną generalną.
 
Po Mszy św. wszyscy uczestnicy uroczystości: młodzież, nauczyciele, wychowawcy i zaproszeni goście udali się na salę gimnastyczną, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego uczennice szkoły podstawowej i branżowej I stopnia złożyły ślubowanie.
 
Następnie młodzież przedstawiła spektakl, w którym przybliżyła postać Matki Antoniny Mirskiej. Występ dziewcząt pozwolił zatrzymać się i uzmysłowić sobie, w jaki sposób działała Matka Mirska, kto był dla niej najważniejszy, i od KOGO czerpała siłę do posługi dzieciom, chorym, ubogim i zagubionym moralnie.
FOTORELACJA

Spotkanie formacyjne Sióstr przełożonych, dyrektorek i mistrzyń
Siostry przełożone, dyrektorki ośrodków prowadzonych przez Zgromadzenie oraz mistrzynie poszczególnych etapów formacji uczestniczyły w dniach 17-20 listopada 2022 r. w spotkaniu formacyjnym, które odbyło się w Grodzisku Maz.
Prowadził je o. dr Sebastian Wiśniewski OMI. Konferencje, które wygłosił o. Sebastian, dotyczyły m.in. równowagi w życiu wspólnym, elementów stanowiących fundament życia zakonnego, typów sprawowania władzy przez przełożonych, rodzajów komunikacji, czynników utrzymywania balansu w spotkaniu.
Siostry spotkały się również z Matką Generalną Haliną Modelską, która odniosła się do najważniejszych spraw z życia Zgromadzenia.
Czas spędzony na modlitwie, uczestnictwo w konferencjach i rozmowy były okazją do zatrzymania się przy Chrystusie, refleksji, wymiany doświadczeń i ożywienia gorliwości w służbie tym, do których Bóg w swej Opatrzności każdą z Sióstr posyła.
FOTORELACJA

Pogrzeb s. Wirginii
W poniedziałek 14 listopada 2022 r., przeżywszy 96 lat, z czego 75 w Zgromadzeniu Sióstr Opatrzności Bożej, odeszła do Pana s. Wirginia Kazana. Pogrzeb Siostry odbył się 16 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w kościele parafialnym w Zaklikowie. Mszy św. przewodniczył i wygłosił kazanie ks. Michał Mierzwa, proboszcz parafii. Koncelebransami byli: ks. Mieczysław Janiec, kapelan Sióstr w Irenie, ks. Marian Kowalczyk, spowiednik Sióstr, ks. Henryk Krzyżanowski, ks. Eugeniusz Kozłowski i ks. Tomasz Lenart posługujący w zaklikowskiej parafii.
We Mszy św. i obrzędach na cmentarzu wzięła udział najbliższa rodzina śp. s. Wirginii oraz Siostry z różnych wspólnot z Matką Generalną Haliną Modelską na czele.
FOTORELACJA

Udział s. Moniki w pogrzebie trzech prezydentów RP na uchodźstwie
S. Monika Albiniak uczestniczyła w uroczystym pogrzebie trzech prezydentów RP na uchodźstwie: Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego, który odbył się 12 listopada 2022 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
 
Po wielu latach doczesne szczątki trzech prezydentów zostały sprowadzone do Polski. W uroczystości pogrzebowej brali udział: prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, członkowie Episkopatu Polski, rządu, korpusu dyplomatycznego, senatorzy, posłowie, generałowie, dyrektorzy różnych instytucji rządowych, m.in. wicedyrektor Wojskowego Biura Historycznego (w którym pracuje s. Monika) oraz przedstawicielki zgromadzeń zakonnych. Homilię w czasie Mszy św. wygłosił ks. kard. Kazimierz Nycz. Mowy pożegnalne wypowiedzieli prezydent RP Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. Trumny zostały złożone w krypcie prezydentów, gdzie spoczywa śp. prezydent Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na uchodźstwie.
 
Po uroczystościach s. Monika modliła się przy sarkofagach prezydentów RP na uchodźstwie oraz zwiedziła izbę pamięci im poświęconą, znajdującą się w podziemiach Świątyni Opatrzności Bożej.
 
FOTORELACJA

Zjazd formacyjny profesek wieczystych
Siostry profeski wieczyste z różnych placówek w Polsce, a także Siostry posługujące na Ukrainie, wzięły udział w zjeździe formacyjnym, który odbył się w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. w dniach 27-30 października. Spotkanie, którego hasło brzmiało: Gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje (Mt 6, 21), poprowadził o. Piotr Paradowski OFMConv. z Zielonej Góry.
 
Ojciec zwrócił uwagę Sióstr na rolę modlitwy i sakramentu pokuty i pojednania w dojrzewaniu w wierze i relacji z Chrystusem. Podkreślił, że są one gwarantem wierności i apostolskiej płodności. Wymienił również warunki, jakie powinny być spełnione, aby modlitwa i sakrament pojednania były źródłem życia, pokoju i duchowego wzrostu.
 
Siostry spotkały się również z Matką Generalną Haliną Modelską, która m.in. zdała krótką relację z wizytacji wspólnot zakonnych w Japonii.
FOTORELACJA
Obchody rocznicy urodzin Matki Mirskiej w Kraśniku
18 września 2022 r. w Parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku odbyła się uroczystość z okazji 200. rocznicy urodzin Sługi Bożej Matki Marii Antoniny Mirskiej. O godz. 17 00 ks. Maksymilian Robak odprawił Mszę św., podczas której modlono się o beatyfikację Założycielki Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. (CZYTAJ DALEJ)
FOTORELACJA

Pielgrzymka do Radomyśla
We wspomnienie Najświętszej Maryi Różańcowej Siostry z Ireny pielgrzymowały do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem. Pobyt w tym świętym miejscu był okazją do modlitwy, rozważania tajemnic życia i duchowości Matki Bożej oraz oddania się pod Jej opiekę.
FOTORELACJA
Wywiad z postulatorem procesu beatyfikacyjnego Matki Mirskiej
W tym roku nasze Zgromadzenie świętuje 200. rocznicę urodzin swojej Założycielki, Sługi Bożej Marii Antoniny Mirskiej. Z tej okazji s. Zyta, nowicjuszka, spotkała się z s. dr Antoniną Kasjaniuk, postulatorem procesu beatyfikacyjnego Matki Założycielki na etapie rzymskim. Siostry rozmawiały o naszej Założycielce i jej procesie beatyfikacyjnym. Rozmowy można posłuchać tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=UWWPDGuBeHw

Historia Matki Mirskiej piaskiem pisana
Historia życia i powołania Założycielki Zgromadzenia została ukazana przez Magdalenę Suszek-Bąk za pomocą piasku podczas obchodów 200. rocznicy urodzin Sługi Bożej, które odbyły się 28 lipca 2022 r. w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. Można obejrzeć ją tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=S_nOtgNpooA
Obchody 200. Rocznicy urodzin matki Założycielki w Kamerunie
Siostry Misjonarki, a także nowicjuszki i postulantki świętowały w Ayos dwusetne urodziny Matki Założycielki. 24 lipca 2022 r. podczas Mszy św. o godz. 11:00 Siostry dziękowały Bogu za dar życia Sługi Bożej i piękne owoce jej wiary i bezgranicznego zaufania Bogu, do których to owoców należy również posługa misyjna Zgromadzenia podejmowana na kameruńskiej ziemi. S. Ignacja przedstawiła parafianom historię życia Matki Mirskiej. Okolicznościowe dekoracje w kościele oraz w kaplicy zakonnej pomagały w przeżywaniu tego wielkiego zgromadzeniowego święta. Po Mszy św. jej uczestnicy zostali zaproszeni na wspólny posiłek, natomiast wieczorem wzięli udział w modlitwie, podczas której zanoszono do Pana Boga prośby m.in. o dar nowych powołań.
FOTORELACJA

Dwusetne urodziny Matki Założycielki
Przed dwustu laty w Przemyślu urodziła się Marcjanna Mirska, późniejsza s. Antonina, założycielka Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, dziś Sługa Boża.
 
Uroczyste obchody urodzin Matki Mirskiej odbyły się 28 lipca 2022 r. w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. O godz. 11.00 uczestnicy uroczystości zapoznali się z krótką historią Sługi Bożej napisaną piaskiem. Następnie przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, Matka Halina Modelska, a także Siostry Radne, złożyły kwiaty i modliły się przez chwilę przy sarkofagu, w którym złożone są doczesne szczątki Matki Antoniny.
 
O godz. 12.00, rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego, z udziałem proboszczów parafii, w których posługuje Zgromadzenie, oraz kapelanów naszych wspólnot zakonnych. Trzy Siostry juniorystki: s. Irena Łuka, s. Michała Dudek i s. Agata Kulesz ponowiły śluby zakonne na kolejny rok. Siostry przełożone lub ich delegatki odebrały z rąk Matki Haliny Modelskiej odnowiony i poprawiony tekst Konstytucji.
 
W uroczystości uczestniczyły Siostry niemal ze wszystkich placówek Zgromadzenia w Polsce i spoza jej granic. Wśród nich była s. dr Antonina Kasjaniuk, postulator rzymskiego etapu procesu beatyfikacyjnego Matki Mirskiej.
FOTORELACJA

Letni juniorat
Spotkanie formacyjne Sióstr juniorystek rozpoczęło się 21 lipca w Głogowie. Siostry zatrzymały się w modlitwie i refleksji nad tajemnicą Bożego ojcostwa, zapoznały się z artykułami Konstytucji i Dyrektorium odnoszącymi się do Boga Ojca i Jego Opatrzności, a także przyglądały się ojcowskiej postawie św. Józefa. Postać Boga Ojca ukazaną w Ewangeliach i w postawie Chrystusa przybliżył Siostrom ks. dr Grzegorz Cyran.
 
W tym czasie Siostry udały się również m.in. do Jodłowa, gdzie znajduje się kaplica pod wezwaniem Boga Ojca; do Gębic k. Gubina, gdzie podczas II wojny światowej mieścił się przejściowy obóz jeniecki Stalag III Amtitz, w którym więziony był o. Maksymilian Kolbe; do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie oraz do Sanktuarium św. Jakuba w Jakubowie k. Głogowa.
 
26 lipca Siostry pojechały do Grodziska Maz., a dwa dni później podczas Mszy św. sprawowanej w 200. rocznicę urodzin Matki Założycielki złożyły śluby zakonne na kolejny rok.
FOTORELACJA
[image:image-65]
Obchody srebrnego jubileuszu życia zakonnego
Trzy Siostry: s. Zdzisława Swoboda, s. Konstancja Oklejewicz, s. Antonetta Podolak, obchodzą w tym roku srebrny jubileusz życia zakonnego. Jubileuszowe uroczystości odbyły się w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. 3 lipca br. Mszy św. w intencji Jubilatek przewodniczył o. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap. z Lublina. Dzień wcześniej o. Andrzej poprowadził również skupienie dla Sióstr. Zachęcał je do ponownego odkrycia wielkości powołania, którym je Bóg obdarzył, do dziękczynienia za łaskę, dzięki której żyją nim od ponad dwudziestu pięciu lat, a także do dalszej twórczej, aktywnej i pełnej zaangażowania posługi, bo tylko taka posługa może być odpowiedzią na nieskończoną miłość Boga.
FOTORELACJA
[image:image-64]
U Królowej Pokoju w Medjugorje
Dwadzieścia jeden osób z Domu Pomocy Społecznej w Irenie w dniach 14-21.06.2o22 r. wzięło udział w pielgrzymce do Medjugorie i okolic. Organizatorem pielgrzymki była Fundacja Róże Maryi. Był to wyjazd dla osób chorych i niepełnosprawnych, dlatego wszystko było dostosowane do ich potrzeb. Uczestnicy pielgrzymki modlili w tym świętym i wyjątkowym miejscu, ale również zwiedzali okolicę i podziwiali pięknej przyrody. Pielgrzymi, których Maryja wspaniale poprowadziła przez ten szczególny czas, wrócili do domu z sercami wdzięcznymi i umocnionymi w wierze.
FOTORELACJA
[image:image-63]
Grodzisk dla Jezusa
 
W wigilię Bożego Ciała, 15 czerwca br., w grodziskim Parku Skarbków odbył się Wieczór Uwielbienia „Grodzisk dla Jezusa” pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Głównymi organizatorami koncertu byli Rycerze Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie „Skrzydła” działające przy naszym przedszkolu.
 
Koncert rozpoczął się Mszą Świętą. Następnie uwielbiać Boga uczestnikom pomagał zespół muzyczny GDJ, który tworzą członkowie grodziskich parafii, młodzież wraz z s. Jakubą i siostrami nowicjuszkami, którzy przewodzili tańcom uwielbienia, oraz ks. Paweł – wikariusz Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który prowadził modlitwy. Słowo do zebranych wygłosił również ks. Rafał Jarosiewicz, zachęcając wszystkich do wiary w moc Chrystusa. Świadectwo swojego powołania wygłosiła również s. Róża.
 
W specjalnie przygotowanym namiocie uczestnicy koncertu mieli również możliwość zapoznać się z postacią Matki Mirskiej, skorzystać z sakramentu pokuty i modlitwy wstawienniczej oraz poznać bliżej nasze Zgromadzenie, Rycerzy Jana Pawła II i ZHP.
FOTORELACJA
[image:image-62]
Pieszo do Niepokalanej
Cztery Siostry z Grodziska Maz.: s. Amata, s. Sabina, s. Józefa i s. Agata, w sobotę 28 maja br. udały się pieszo do Niepokalanowa, aby polecać Matce Bożej sprawy Kościoła, Zgromadzenia i swoje osobiste. O godz. 14.00 Siostry uczestniczyły we Mszy św. sprawowanej w Sanktuarium św. Maksymiliana w intencji pokoju na świecie, o zaprzestanie wojny na Ukrainie, a także o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny.
FOTORELACJA
[image:image-61]
Koncert Pieśni Patriotycznych w Irenie
W sobotę 21 maja odbył się w Irenie Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Parafialnej Orkiestry Dętej z Szastarki. Został od zorganizowany przy współudziale Samorządu Województwa Lubelskiego.
 
Koncert, w którym uczestniczyły Siostry, mieszkanki i pracownicy Domu Pomocy Społecznej, a także wiele osób z okolicy, rozpoczął się o godz. 14.00. Orkiestra wykonała pieśni odnoszące się do tematyki niepodległościowej. Odbył się również kiermasz przedmiotów wykonanych przez mieszkanki DPS-u: obrazów, papierowych ozdób, rzeczy wykonanych na drutach lub na szydełku.
 
Uczestnicy wydarzenia modlili się o pokój na Ukrainie. Koncert zakończył się śpiewem litanii loretańskiej.
FOTORELACJA
[image:image-60]
Nocne czuwanie na Jasnej Górze
W nocy z 13 na 14 maja odbyło się nocne czuwanie naszego Zgromadzenia na Jasnej Górze. W tym roku przeżywałyśmy je w duchu dziękczynienia za życie i powołanie Założycielki Matki Marii Antoniny Mirskiej, której 200. rocznicę urodzin będziemy świętować 28 lipca.
W czuwaniu wzięły udział Siostry z Matką Generalną Haliną Modelską na czele, a także osoby zaprzyjaźnione. Był to czas modlitwy i trwania przy Sercu Matki i Królowej Polski z prośbą, aby prowadziła do Syna naszą Ojczyznę, Kościół, Zgromadzenie, a w nim każdą wspólnotę i każdą Siostrę, naszych najbliższych i tych, którym służymy.
FOTORELACJA
[image:image-59]
Spotkanie formacyjne junioratu
„Moim klasztorem jest świat” – słowa nawiązujące do postaci św. Franciszka z Asyżu i św. Dominika – były mottem spotkania formacyjnego Sióstr juniorystek, które odbyło się w Grodzisku Maz. w dniach 21-26 marca br. Pierwszą część spotkania, w której uczestniczyły również Siostry nowicjuszki, prowadził o. Michał Osek OP, przeor, proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Gdańsku. Ojciec zwrócił uwagę m.in. na konieczność nieustannej troski o klauzurę swej wewnętrznej celi, tzn. serca, na potrzebę bycia tu, gdzie jestem, z całym zaangażowaniem i na to, by na wzór Pana Jezusa nasze wychodzenie z misją poza klasztor było motywowane i poprzedzone bliskim spotkaniem z Ojcem.
 
Drugą część spotkania poprowadziła s. Pawła Wojtaszek, mistrzyni junioratu. W tym czasie odbył się również wyjazd do Żelazowej Woli, gdzie urodził się Fryderyk Chopin, oraz do Niepokalanowa. Siostry juniorystki wzięły też udział w pogrzebie s. Faustyny Przybylskiej.
FOTORELACJA
[image:image-58]
Rekolekcje zakonne w Irenie
W Irenie w dniach od 20 do 26 marca odbyły się rekolekcje zakonne. Uczestniczyły w nich głównie Siostry z dwóch ireńskich wspólnot. Prowadził je ks. kan. dr Jacek Beksiński z Sandomierza. W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godz. 17.00 w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem i całym Kościoła uczestniczki rekolekcji i mieszkanki Domu Pomocy Społecznej wraz z rekolekcjonistą i ks. kapelanem Mieczysławem Jańcem odmówiły Akt Zawierzenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
FOTORELACJA
[image:image-57]
Pogrzeb s. Faustyny Przybylskiej
W Wodzisławiu Śląskim 24 marca 2022 r. odbył się pogrzeb zmarłej 22 marca śp. Siostry Faustyny (Marianny) PRZYBYLSKIEJ. Mszy św. w intencji zmarłej Siostry w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Wszechpośredniczki Łask i św. Antoniego przewodniczył Ksiądz Proboszcz Eugeniusz Króliczek. Następnie ciało naszej Zmarłej Siostry zostanie złożone w grobie na miejscowym cmentarzu.
 
           Siostra Faustyna przeżyła w Zgromadzeniu Sióstr Opatrzności Bożej ponad 66 lat, z czego 63 w Wodzisławiu Śląskim.
 
Dziękując Panu Bogu za życie śp. Siostry Faustyny i świadectwo wiernej i pokornej służby, polecamy Ją Bożemu miłosierdziu: Miłosierny Panie, przyjmij śp. s. Faustynę do grona zbawionych.
FOTORELACJA
[image:image-56]
Spotkanie formacyjne sióstr
 
Siostry profeski wieczyste w dniach 10-13 marca 2022 r. uczestniczyły w spotkaniu formacyjnym, które odbyło się w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. Przewodniczył mu o. Sebastian Łuszczki OMI, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów MN w Obrze.
FOTORELACJA
Jak wyglądają moje spotkania z Jezusem?
Skupienie dla dziewcząt w Irenie k. Zaklikowa.
Dziękuję Bożej Opatrzności za piękny dzień spędzony u stóp Jezusa wraz z trzynastoma dziewczętami, które w naszym domu w Irenie koło Zaklikowa przeżywały dzień skupienia 🤗 Motywem przewodnim modlitwy, zajęć i rozważań były dwa spotkania z Chrystusem: Szymona z Cyreny oraz bogatego młodzieńca. (CZYTAJ DALEJ...)
FOTORELACJA
[image:image-54]
Apel Prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i  Stowarzyszeń Życia Apostolskiego o modlitwę o pokój, zwłaszcza na  Ukrainie
[image:image-53]
Siostry nowicjuszki u Sióstr starszych
W styczniu Siostry nowicjuszki spędziły kilka dnia wśród Sióstr chorych i starszych w Irenie. Wspólna modlitwa, bycie razem i rozmowy pozwoliły Siostrom lepiej się poznać i doświadczyć, jak cenne są spotkania Sióstr młodszych i starszych. Siostry nowicjuszki wniosły do domu w Irenie młodzieńczą radość i entuzjazm.
[image:image-52]
Przy Sercu Jezusa z umiłowanym uczniem
Te słowa stanowiły kanwę rozważań rekolekcyjnych ks. Piotra Kwietnia CM i jednocześnie hasło przewodnie ćwiczeń duchowych, które odbyły się w Grodzisku Maz. w dniach 12-20 lutego 2022 r. Na drodze lectio divina Siostry odkrywały i zgłębiały miłość Chrystusa, aby ją przyjąć, zachwycić się nią i odpowiedzieć miłością.
FOTORELACJA
[image:image-51]
Rekolekcje zakonne w Grodzisku Mazowieckim
Rekolekcje, które odbyły się w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. w dniach 4-10 lutego 2022 r., poprowadził o. Sławomir Dworek OMI, wikariusz prowincjalny polskiej prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Tematem konferencji uczynił Ojciec m.in. wartość i piękno powołania, śluby zakonne, modlitwę, życie wspólne.
FOTORELACJA
[image:image-50]
Rekolekcje zakonne w Grodzisku Mazowieckim
Na przełomie roku 2021 i 2022 w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. odbyły się rekolekcje zakonne. Przewodniczył im o. dr Sebastian Wiśniewski OMI, a ich hasłem przewodnim były słowa Psalmu 34: „Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu”.
FOTORELACJA
[image:image-49]
Śluby wieczyste s. Emmy i s. Leny
Składam śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na zawsze według Konstytucji Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej” – tymi słowami s. Emma Sójka i s. Lena Kulwicka oddały swoje życie Panu Bogu. Wieczyste śluby zakonne Siostry złożyły w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia br. w kaplicy w domu generalnym Zgromadzenia.
 
Mszy św. o godz. 10.00 przewodniczył bp prof. Michał Janocha, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.
FOTORELACJA

Rozpoczęcie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego
 
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej przygotowuje się do obchodów 200. rocznicy urodzin Matki Założycielki Sługi Bożej Marii Antoniny Mirskiej, która przypada 28 lipca 2022 r. Trwa dziewiąty rok nowenny poprzedzającej tę ważną rocznicę. Bezpośrednim przygotowaniem do jej obchodów jest peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w naszych wspólnotach, której celem jest duchowa odnowa każdej Siostry i wspólnoty.
 
Peregrynacja rozpoczęła się 11 listopada w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. Trwała do 14 listopada. Następnie wizerunek Jezusa Miłosiernego został przekazany wspólnocie Sióstr w Golinie.
FOTORELACJA

Wizytacja w Kamerunie
 
Matka Generalna Halina Modelska wraz z Siostrą Przełożoną Zdzisławą Swobodą w dniach 27.09-19.10.2021 r. przebywały na wizytacji w Kamerunie. W tym czasie Matka i s. Zdzisława spotkały się z naszymi misjonarkami, a także z Siostrami nowicjuszkami i aspirantkami, ponadto odwiedziły miejsca, w których Siostry posługują, w tym otwarty w tym roku dom dziecka w Ayos. Był to czas bardzo intensywny i wymagający, ale z pewnością piękny, wyjątkowy, bogaty w Bożą łaskę i w radość z siostrzanego spotkania.
 
Wizytacja jest jednym z ważnych zadań przełożonej generalnej. Umożliwia ona poznanie życia zakonnego poszczególnych Sióstr, które przejawia się w przestrzeganiu rad ewangelicznych, życiu modlitwy i życiu wspólnotowym, działalności apostolskiej oraz administracji każdej wspólnoty. Wizytacja jest również czasem pogłębienia świadomości tego, że każda Siostra jest odpowiedzialna za wspólnotę i całe Zgromadzenie.
FOTORELACJA
Jesienne porządki
Siostry Juniorystki włączyły się w tegoroczne jesienne porządki prowadzone w grodziskim ogrodzie. Prace odbywały się pod kierunkiem s. Taidy, która na co dzień dba o ten ogród. Piękna pogoda i wspólna praca sprawiły Siostrom dużo radości.
FOTORELACJA
Spotkanie z Księdzem Biskupem Pawłem Sochą
Bp Paweł Socha z Zielonej Góry opowiedział najmłodszym Siostrom o swoich spotkaniach z bł. kard. Stefanem Wyszyńskim i o posłudze . Ksiądz Biskup przyjechał do Grodziska Maz. w środę 20 października. O godz. 11.00 sprawował Mszę św., o godz. 14.00 wygłosił konferencję „Błogosławiony Kardynał Wyszyński jakim go znałem”, a następnie odpowiadał na pytania Sióstr.
FOTORELACJA

Rozpoczęcie formacji w aspiracie
We wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów Agnieszka Stępień została przyjęta do Zgromadzenia i rozpoczęła aspirat, który jest pierwszym etapem drogi życia zakonnego.
 
Anioł Stróż niech strzeże Cię, Agnieszko, na Twojej drodze wiary, powołania i pogłębiania więzi w Panem Jezusem.
Pogrzeb s. Mariuszy Krzysztoń
11 września 2021 r., przeżywszy 78 lat, z czego prawie 61 lat w Zgromadzeniu Sióstr Opatrzności Bożej, odeszła do Pana śp. Siostra Mariusza KRZYSZTOŃ. Jej pogrzeb odbył się 15 września w kościele parafialnym w Zaklikowie. Mszy św. o godz. 11.00 przewodniczył ks. infułat Edmund Markiewicz z Janowa Lubelskiego, a koncelebransami byli: ks. Michał Mierzwa, proboszcz parafii w Zaklikowie, ks. kan. Tomasz Lis, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim, ks. kan. Jacek Staszak oraz wikariusze posługujący w tej parafii, a także ks. Mieczysław Janiec, kapelan wspólnoty Sióstr w Irenie.
 
We Mszy św. i obrzędach na cmentarzu wzięła udział również najbliższa rodzina śp. s. Mariuszy, licznie zgromadzone Siostry wraz z Matką Generalną Haliną Modelską na czele.
FOTORELACJA
Pieszo do Niepokalanej
W sobotę 11 sierpnia Siostry Juniorystki i Siostry z grodziskiego domu wyruszyły pieszo do Niepokalanowa, aby modlić się w intencji Kościoła i jego pasterzy, Zgromadzenia i prowadzonych przez nie dzieł, by prosić o dar nowych powołań i dziękować Panu Bogu za życie i święte przeżycie go przez Matkę Elżbietę Różę Czacką i Kardynała Stefana Wysyzńskiego.
 
W Niepokalanowie Siostry uczestniczyły we Mszy św. w kaplicy św. o. Maksymiliana, podczas której prosiły Boga przez Niepokalaną, by odkrywały wartość i piękno życia czystego, ubogiego i posłusznego i podejmowały je z radością, wdzięcznością i wielkodusznością.
FOTORELACJA
Pamiętając o Powstaniu
Siostry Juniorystki i Siostry Nowicjuszki wraz z Siostrami Mistrzyniami odwiedziły 6 września Muzeum Powstania Warszawskiego. Wizyta w tym szczególnym miejscu pozwoliła Siostrom pogłębić wiedzę o Powstaniu, o sytuacji Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu, poznać nowe fakty odnoszące się do tego okresu, zatrzymać się myślą i modlitwą przy uczestnikach powstania, którzy chwycili za broń, by walczyć o wolność.
FOTORELACJA
U źródeł
Siostry Juniorystki i Siostra Mistrzyni Pawła na rozpoczęcie ścisłego junioratu wyruszyły 14 sierpnia 2021 r. na pielgrzymkę do miejsc związanych z początkiem państwa polskiego i chrześcijaństwa w Polsce, a także z posługą Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
Pierwszym miejscem, które odwiedziły, było Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. W kolejnych dniach Siostry udały się m.in. do Paradyża, gdzie zwiedziły dawne opactwo cysterskie z barokowym kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Marcina, następnie do Sanktuarium Pięciu Braci Męczenników w Międzyrzeczu, do Świebodzina, Łagowa, Poznania, Gniezna, Biskupina, Zielonej Góry i Głogowa.
 
Podróż do ważnych miejsc w historii naszej Ojczyzny i historii Kościoła w Polsce była głębokim przeżyciem duchowym i patriotycznym oraz dobrym przygotowaniem do zbliżającej się beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.
FOTORELACJA

Śluby zakonne… w odpowiedzi na miłość
W 199. rocznicę urodzin Założycielki naszego Zgromadzenia pięć Sióstr Juniorystek ponowiło swoje oddanie się Chrystusowi poprzez złożenie ślubów zakonnych na rok na ręce przełożonej generalnej Matki Haliny Modelskiej.
 
Uroczystość złożenia ślubów poprzedził dzień skupienia prowadzony przez ks. dra Mirosława Cholewę, teologa, proboszcza, redaktora naczelnego kwartalnika „Pastores”, który w konferencjach podzielił się z Siostrami swoimi refleksami na temat tego, co nas umacnia w powołaniu i przypomniał, że Pan powołuje nas do życia w miłości i wolności, a życie ślubami zakonnymi jest piękne i daje szczęście, gdy jest służeniem z radością.
FOTORELACJA

Obchody złotego i srebrnego jubileuszu ślubów zakonnych
Siostry obchodzące w tym roku złoty i srebrny jubileusz świętowały go wspólnie w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. W sobotę 3 lipca Siostry przeżywały skupienie, aby poprzez modlitwę i refleksję nad sensem i wartością życia konsekrowanego przygotować się do centrum jubileuszowego świętowania, które stanowiła Msza św. sprawowana w niedzielę 4 lipca o godz. 11.00. Eucharystii w intencji Jubilatek przewodniczył o. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap., a wraz z nim ofiarę eucharystyczną składał ks. Wiesław Kosiński, kapelan grodziskiej wspólnoty. Siostry Jubilatki podczas Mszy św. odnowiły swoje śluby zakonne, a po jej zakończeniu modliły się przy sarkofagu Matki Założycielki, dziękując za przykład jej życia i prosząc o łaskę wyniesienia jej na ołtarze.
FOTORELACJA

Imieniny Matki Generalnej
Imieniny Matki Generalnej Haliny Modelskiej świętowano w Zgromadzeniu w niedzielę 27 czerwca br. O godz. 11.00 ks. Tomasz Ślesik, sekretarz Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczył Mszy św. w intencji Matki. Wraz z nim Eucharystię sprawował ks. Wiesław Kosiński, kapelan grodziskiej wspólnoty zakonnej.
Ks. Tomasz w homilii podkreślił, że Pan Bóg jest miłośnikiem życia i pragnie, abyśmy my też cieszyli się darem życia, który od Niego otrzymaliśmy. Zwrócił również uwagę na powód obchodzenia imienin. Przypomniał, że jest to wspomnienie chrztu i okazja do dziękczynienia Panu Bogu za dar wiary, a dla Sióstr przypomnienie nadania imienia zakonnego.
Po Mszy św. uczestnicy imieninowej uroczystości spotkali się przy stole, a następnie na przedstawieniu przygotowanym przez młodzież z Teatru „Metamorfoza”.
Dzień imienin naszej Matki stał się dziękczynieniem za Jej posługę, modlitwą o opiekę Bożej Opatrzności i łaski potrzebne do przewodzenia Zgromadzeniu i… pięknym świętem wspólnoty.
FOTORELACJA

Nowicjackie wakacyjne espresso
W dniach 21- 25 czerwca Siostry Nowicjuszki wraz z s. Mistrzynią Jonataną udały się na wakacyjny wypoczynek do Szczawnicy. W czasie pobytu mieszkały w domu zakonnym Zgromadzenia „Pod okiem Opatrzności”. Czas wyjazdu naznaczony był modlitwą, odkrywaniem Boga w przyrodzie i podziwianiem piękna stworzonego przez Niego świata podczas wędrówek po pienińskich szlakach. Zdobywanie Pienin Siostry rozpoczęły już w dzień przyjazdu, udając się na najbliższą górę Bryjarkę. Następnego dnia dotarły do Czerwonego Klasztoru znajdującego się w słowackiej części Pienin. Najwyższym zdobytym szczytem była Wysoka mierząca 1050 m n.p.m. Czas na górskich szlakach Siostry wypełniały modlitwą i medytacją nad brzegiem górskiego potoku, a dzięki opiece Bożej Opatrzności mogły cieszyć się dobrą pogodą i wieloma miłymi spotkaniami z napotykanymi ludźmi. Umocnione, wypoczęte i wdzięczne Bogu za tak pięknie spędzony czas, Siostry wróciły do nowicjackiej klauzury i wspólnoty w Grodzisku Mazowieckim.
FOTORELACJA
Złoty jubileusz s. Marii
 
W niedzielę 20 czerwca br. Siostry z grodziskiej wspólnoty świętowały Jubileusz 50. rocznicy złożenia pierwszych ślubów przez s. Marię Kaproń. O godz. 8.00 ks. kapelan Wiesław Kosiński sprawował Mszę św. w intencji Czcigodnej Jubilatki, a w homilii przypomniał, że życie zakonne rodzi się z zafascynowania miłością Boga i jest odpowiedzią na Jego wyzwanie. Zauważył też, że Siostra Opatrzności Bożej powinna mieć przed oczami przykład Matki Założycielki Sługi Bożej Marii Antoniny Mirskiej, która zapatrzona w Chrystusa i Jego Matkę oddała się bez reszty na służbę najbardziej potrzebującym.
 
Po Mszy św. życzenia Jubilatce w imieniu całej wspólnoty złożyła s. Wenancja Jednac.
 
Cały dzień w domu generalnym upłynął w duchu dziękczynienia za życie, powołanie i wieloletnią posługę s. Marii w naszym Zgroamdzeniu.
FOTORELACJA


Piesza pielgrzymka do Niepokalanowa
 
W sobotę 12 czerwca, we wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi, osiem Sióstr z grodziskiej wspólnoty, z wśród nich Matka Halina Modelska, udało się w pieszej pielgrzymce do Niepokalanowa. Intencją ogólną pielgrzymki była prośba o nowe powołania do Zgromadzania Sióstr Opatrzności Bożej, ponadto każda Siostra niosła w sercu swoje osobiste intencje. W Niepokalanowie Siostry uczestniczyły we Mszy św. w kaplicy św. o. Maksymiliana. Pan Bóg pobłogosławił pielgrzymującym dobrą pogodą. Podczas wędrówki było słonecznie i powiewał lekki wiatr, a gdy Siostry dotarły do celu – tuż po rozpoczęciu Mszy św. – lunął rzęsisty deszcz.
FOTORELACJA
Czuwanie Zgromadzenia na Jasnej Górze
Nocne czuwanie naszego Zgromadzenia na Jasnej Górze w tym roku odbyło się z 7 na 8 maja br. W kaplicy Jasnogórskiej Pani zgromadziły się Siostry, dziewczęta z prowadzonego przez s. Kasjanę Teatru Metamorfoza oraz zaprzyjaźnione ze Zgromadzeniem osoby świeckie. Czuwanie rozpoczęło się od Apelu Jasnogórskiego, następnie o. Piotr Stanikowski OSPPE wygłosił konferencję, w której odniósł się do fragmentów Księgi Estery, wyjaśniając m.in., że Estera jest figurą Maryi. Tuż po niej rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu. O północy o. Dariusz Nowicki OSPPE sprawował Mszę św. w intencji Zgromadzenia. Na zakończenie Eucharystii Matka Generalna Halina Modelska zawierzyła opiece Matki Najświętszej naszą rodzinę zakonną: każdą Siostrę i wszystkie podejmowane dzieła, naszych podopiecznych i rodziny, a także naszą Ojczyznę. Prosiła również Matkę Bożą, by wyprosiła światu łaskę ustania pandemii. O godz. 2.00 rozpoczęła się modlitwa różańcowa, a o godz. 3.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia. Czuwanie zakończyło się śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
FOTORELACJA
Informacje o najnowszym numerze kwartalnika Pastores
fragment editorialu:
Osobista więź z Bogiem stanowi fundament, którego jakość sprawdza  się szczególnie w czasach próby. Samotność, utrata poczucia  bezpieczeństwa, bezbronność wobec histerycznego przekazu mediów – to  wszystko stanowi krzyż, na którym ukrzyżowana jest w tym czasie nasza  wiara. Czy będzie to krzyż zbawczy? Biblia uczy, jak swoją samotność  przeżywać jako dar miłości (B. Strzałkowska). Przymusową izolację możemy  przeżyć jako bierną noc zmysłów (T. Hull-Fromm). Gdy wokół szaleje  „trwoga narodów bezradnych...” a ludzie mdleją „ze strachu w oczekiwaniu  wydarzeń zagrażających ziemi” (Łk 21,25 n.), uczniowie Chrystusa mają  się stać jak dzieci (P. Stanisławczyk OFMConv).
Pastores jest wydawany jako inspiracja i wsparcie dla formacji kapłańskiej.

Dla zainteresowanych dołączam też informację o możliwości kupna tego numeru Pastores oraz o prenumeracie.
Redakcja "Pastores", skr. poczt. 62
01-906 WARSZAWA 85
tel. 503 070 747, e-mail: sekretarzpastores@bernardinum.com.pl
www.pastores.pl

Prenumerata:
Żaneta Kropisz
tel. +48 58 536 17 57 w. 2
tel. kom. +48 609 666 060
e-mail: zaneta.kropisz@bernardinum.com.pl
SPIS TREŚCI
EDITORIAL
Spotkanie formacyjne sióstr
Siostry profeski wieczyste w dniach 15-18 kwietnia 2021 r. uczestniczyły w spotkaniu formacyjnym. Odbyło się ono w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. Prowadził je ks. Tomasz Ślesik z Warszawy, który podczas konferencji i homilii zwrócił uwagę na fundamentalne znaczenie formacji serca w życiu wiary i realizacji zakonnego. Wymienił i omówił środki, za pomocą których Pan Jezus kształtuje nasze serca na wzór Serca swego.
FOTORELACJA
Świadectwo s. Immakulaty
Głód Obecności Boga
 
 
Lubimy przeglądać strony internetowe w poszukiwaniu najnowszych informacji o świecie i człowieku. Z niemałym zainteresowaniem oglądamy zdjęcia i filmy, które pozwalają nam choć przez krótką chwilę zapomnieć o rzeczywistości, w której żyjemy. Jednak zatrzymanie się na parę minut przed Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie wydaje się nam niekiedy bezowocną modlitwą, na którą nie warto poświęcać czasu. (Czytaj dalej...)
Obchody Złotego Jubileuszu życia zakonnego w Irenie
W Święto Miłosierdzia Bożego wspólnoty Sióstr w Irenie świętowały złoty jubileusz życia zakonnego s. Marioli Przybył, s. Joanny Lenart i s. Ligorii Pichłacz. Mszy św. w intencji Jubilatek przewodniczył ks. dr Michał Mierzwa, proboszcz Parafii pw. św. Anny w Zaklikowie, a wraz z nim Najświętszą Ofiarę składał ks. kapelan Mieczysław Janiec. Po Eucharystii został zaprezentowany montaż słowno-muzyczny o powołaniu.
 
Życzenia Czcigodnym Jubilatkom w imieniu obu wspólnot w Irenie złożyła Siostra Przełożona Zdzisława Swoboda. Złożyli je również pracownicy oraz mieszkanki Domu Pomocy Społecznej.
FOTORELACJA
Przyjęcie do postulatu
Aspirantka Jowita Nowak w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, tj. 25 marca br. rozpoczęła postulat. Podczas obrzędu przyjęcia do kolejnego etapu formacji otrzymała medalik z Niepokalaną, która jest szczególną patronką Zgromadzenia.
 
Życzymy ci, Jowito, by postulat był dla Ciebie czasem wzrastania w wierze, doświadczenia bliskości Pana Jezusa oraz pogłębienia zaufania Ojcu Niebieskiemu, który nieustannie troszczy się o nas.
FOTORELACJA
Pogrzeb s. Amabilis Stachurskiej
W Nowosielcach 20 marca 2021 r. odbył się pogrzeb zmarłej 17 marca w wieku 71 lat śp. Siostry Amabilis (Elżbiety) STACHURSKIEJ. Msza św. w intencji zmarłej Siostry została odprawiona w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Nowosielcach, a następnie ciało naszej Zmarłej Siostry zostanie złożone w grobie na miejscowym cmentarzu.
 
 Siostra Amabilis przeżyła w Zgromadzeniu Sióstr Opatrzności Bożej prawie 54 lata. Posługiwała przede wszystkim jako organistka. Ten obowiązek pełniła w Nowosielcach (trzykrotnie), Pępowie, Jastrowiu, Trzebiatowie oraz w Swoszowicach. Podejmowała również pracę wśród mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Łące oraz wychowanek Zakładu Wychowawczego w Przemyślu, a także w kuchni w domu generalnym w Grodzisku Maz.
 
Dziękując Panu Bogu za życie śp. Siostry Amabilis, za jej powołanie i wszelkie uczynione dobro dla Kościoła i Zgromadzenia, polecajmy Ją Bożemu miłosierdziu: Zmartwychwstały Panie, wprowadź śp. s. Amabilis do domu Ojca.
FOTORELACJA

Pogrzeb s. Klementyny
W środę 10 marca 2021 r. w wieku 89 lat odeszła do Pana s. Klementyna Walczak, która w Zgromadzeniu Sióstr Opatrzności Bożej przeżyła ponad 65 lat. W tym czasie pracowała w ośrodkach prowadzonych przez Zgromadzenie jako pomoc przy wychowankach zakładu poprawczego, jako krawcowa i opiekunka dzieci niepełnosprawnych. Podejmowała również posługę zakrystianki i katechetki.
 
W ostatnich latach ciężko chorowała. Cierpienie związane z wiekiem i chorobą znosiła cierpliwie, z wiarą, w jedności ze Zbawicielem.
 
Pogrzeb Siostry Klementyny odbył się 12 marca br. O godz. 10.30 sprawowana była Msza św. w Jej intencji, a następnie ciało naszej Zmarłej Siostry zostało złożone w grobowcu Sióstr na cmentarzu w Zaklikowie.
 
Ufamy, że Chrystus Pan, któremu służyła przez całe życie, przyjął Ją do grona zbawionych w niebie.
FOTORELACJA

Rekolekcje dla Sióstr starszych w Irenie
Rekolekcje dla Sióstr starszych odbyły się w Irenie w dniach 7-13 marca 2021 r. Prowadził je o. Jan Sypko SCJ z Krakowa, który zachęcał Siostry do wpatrywania się w postać św. Józefa i naśladowania jego cnót.
FOTORELACJA
Zimowy juniorat
Spotkanie formacyjne junioratu odbyło się w Szczawnicy w dniach 22-27 lutego br. Jego temat brzmiał: POST, MODLITWA, JAŁMUŻNA – wyraz miłości nie tylko w Wielkim Poście. Uczynki pokutne były przedmiotem konferencji wygłoszonych przez ks. Rafała Szwaję oraz s. Pawłę Wojtaszek.
 
Zjazd ten był dla Sióstr Juniorystek czasem modlitwy, refleksji nad tematem spotkania i bycia we wspólnocie formacyjnej. Wspaniała pogoda umożliwiła też Siostrom wyjście w góry i podziwianie piękna stworzenia.
FOTORELACJA
Dzień Życia Konsekrowanego
 
W święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego br. przypadał XXV Dzień Życia Konsekrowanego w Kościele. Mając na uwadze sytuację związaną z pandemią koronawirusa w porozumieniu z Konferencjami Wyższych Przełożonych Zakonów męskich i żeńskich zaproponowano przeżywanie go we wspólnotach zakonnych i parafiach, w których pracujemy.
 
W Grodzisku Maz. o godz. 7.00 ks. Wiesław Kosiński sprawował Mszę św. w intencji osób konsekrowanych, prosząc, aby były wierne miłości, którą ślubowały Chrystusowi, a prze to stawały się Jego światłem w świecie. Podczas Eucharystii Siostry – na znak wdzięczności i uwielbienia Boga za dar zakonnego powołania – odnowiły swoje śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
FOTORELACJA
Rekolekcje zakonne
 
W dniach 11-16 stycznia 2021 r. w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. odbyły się rekolekcje zakonne. Poprowadził je o. Krzysztof Ziętkowski OMI z Poznania.
 
Czas modlitwy, wyciszenia, słuchania Słowa Bożego i rozważanie słów konferencji rekolekcyjnych, których tematyka koncentrowała się wokół ślubów zakonnych, życia wspólnego i Eucharystii jako sakramentu miłości i uniżenia Boga, były dla Sióstr rekolektantek okazją do pogłębienia wiary, miłości do Boskiego Oblubieńca i uczynienia postanowień prowadzących do nawrócenia serca i umysłu.
FOTORELACJA
Zimowe rekolekcje
Na przełomie roku w Grodzisku Maz. o. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap. poprowadził rekolekcje zakonne, w których zachęcał Siostry do ponownego rozważenia tajemnicy Boga w Trójcy Świętej: Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, oraz istoty i znaczenia rad ewangelicznych.
 
Rekolekcje przeżywane w okresie Bożego Narodzenia i na przełomie roku były również dla Sióstr okazją do adoracji Bożego Dzieciątka i zastanowienia się nad przemijaniem i nad prawdą, że Pan Bóg jest jedynym władcą czasu i ludzkich losów.
FOTORELACJA

Świadectwo s. Immakulaty

,,Nie mogę żyć bez Eucharystii"
 
Czas Adwentu powinien być wypełniony tęsknotą za Jezusem, po uświadomieniu sobie, że przede wszystkim On za mną tęskni.
 
Moja przygoda z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie rozpoczęła się już w ósmej klasie szkoły podstawowej, gdy jako dziewczyna nudziłam się w kościele, a przyjmowanie Sakramentów przypominało rutynową czynność: spowiedź raz w miesiącu lub rzadziej, Komunia św. przyjęta po spowiedzi i dalej już bez Komunii św. A dlaczego? Bo po co ? ....(CZYTAJ DALEJ)


Obłóczyny
W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w którą obchodziłyśmy 163. rocznicę powstania naszego Zgromadzenia, sześć postulantek: dwie w Polsce i cztery w Kamerunie, miało obłóczyny, tzn. otrzymało habit zakonny, biały welon i przyjęło nowe imię zakonne, rozpoczynając w ten sposób nowicjat.
 
Dziękujemy Panu Bogu za nasze nowe siostry: s. Różę, s. Zytę, s. Michalinę, s. Filomenę, s. Ignację i s. Beatę, otaczamy je modlitwą, w której prosimy, aby Niepokalana uczyła je kochać Chrystusa całym sercem i była ich Mistrzynią, Przewodniczką i Powierniczką na drodze wiary i realizacji powołania.
FOTORELACJA

Przygotowanie wieńców adwentowych
 
Stowarzyszenie „Skrzydła” jak co roku zaangażowało się w akcję przygotowania wieńców adwentowych, które są jednym z symboli pomagających nam przeżyć pięknie i głęboko czas oczekiwania na Pana Jezusa. Wieńce te powstały na zamówienie rodziców naszego przedszkola oraz parafian z Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Maz. Rodzice modlą się rano wraz z dziećmi przy zapalonych na wieńcu świecach.
 
Zapalanie świec na wieńcu adwentowym symbolizuje czuwanie i gotowość na przyjście Chrystusa. Każda ze świec ma również swoją szczegółową symbolikę:
 
·        I świeca symbolizuje przebaczenie przez Boga nieposłuszeństwa Adama i Ewy wobec Niego,
 
     
  • II świeca stanowi symbol wiary      patriarchów narodu izraelskiego i wyraz wdzięczności za dar Ziemi Obiecanej,
  •  
  • III świeca odnosi się do      radości króla Dawida, który celebruje przymierze z Bogiem,
  •  
  • IV świeca  symbolizuje      nauczanie proroków, głoszących przyjście Mesjasza.
 
W Wigilię Bożego Narodzenia wszystkie palące się świece symbolizują bliskość przyjścia Pana Jezusa. Światło świec w wieńcu oznacza nadzieję. Zieleń stanowi symbol trwającego życia. Natomiast kształt kręgu symbolizuje wieczność Boga, który nie ma początku ani końca, oraz wieczność życia Chrystusa.
FOTORELACJA

Różaniec w 115. rocznicę śmierci Matki Mirskiej
W 115. rocznicę odejścia do Pana Sługi Bożej Matki Marii Antoniny Mirskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. odbyło się nabożeństwo różańcowe w intencji wyniesienia jej do chwały ołtarzy, z prośbą o postępy w pracach nad procesem beatyfikacyjnym, o potrzebne łaski dla jej duchowych córek – Sióstr Opatrzności Bożej, dla osób powierzonych ich trosce i dla darczyńców. Nabożeństwo było przeżywane w duchu dziękczynienia za życie i powołanie Sługi Bożej Matki Antoniny Mirskiej. Rozważania przygotowane przez s. Monikę Albiniak ukazywały sposób, w jaki tajemnice różańca Matka Założycielka odzwierciedlała w swoim życiu i w prowadzeniu Zgromadzenia.
FOTORELACJA


II Grodziski Przegląd Piosenki Religijnej
Drugi Grodziski Przegląd Piosenki Religijnej, w tym roku poświęcony św. Janowi Pawłowi II w 100-lecie Jego urodzin, odbył się 21 października 2020 r. w domu generalnym Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.
 
Wzięły w nim udział 24 osoby, w tym 14 licealistek i 10 uczniów szkoły podstawowej. Laureatami pierwszego etapu konkursu są:
 
I kategoria wiekowa – liceum i technikum:
 
·        1 miejsce – Zuzanna Kozioł za wykonanie piosenki „Wśród tylu dróg”,
 
·        2 miejsce – Anna Kuch za wykonanie „Wieży Babel”,
 
·        3 miejsce – Emilia Kowalska za wykonanie piosenki pt. „Jestem białą kartką”,
 
 
II kategoria wiekowa – szkoła podstawowa
 
·        1 miejsce – Sara Szmidt za wykonanie piosenki „Mama Królowa”
 
·        2 miejsce – Maria Jeleńska i Agata Popeluykh za wykonanie utworu „Błogosław, duszo moja, Pana”
 
·        3 miejsce – Aleksandra Parczyńska, Dominika Chwieduk i Marcelina Świderska za zaprezentowanie piosenki „Mario, czy już wiesz?”
 
Drugi etap konkursu wciąż trwa. Uczestniczki konkursu zbierają lajki na Facebooku i zabiegają o nagrodę publiczności. Głosowanie zostanie rozstrzygnięte 30 października.
 
Wydarzenie zorganizowane przez s. Kasjanę Szalich było transmitowane na Facebooku Stowarzyszenia „Skrzydła”. Dotąd można je tam obejrzeć i oddać głos.
FOTORELACJA

Setna rocznica wstąpienia do Zgromadzenia s. Jolanty Puchałki
1 września 2020 r. minęło 100 lat od wstąpienia s. Jolanty Puchałki do naszego Zgromadzenia. Z tej okazji w kaplicy domu generalnego w Grodzisku Maz. Siostry dziękowały Panu Bogu za dar życia i powołania s. Jolanty, za jej świadectwo ofiarnej służby Panu Bogu i drugiemu człowiekowi – aż do oddania życia.
 
Siostra Jolanta podczas II wojny światowej w Sterdyni nauczała młodzież w ramach tajnych kompletów, pomagała miejscowej ludności, w tym Żydom, a podczas epidemii tyfusu zgłosiła się do pracy w tymczasowym szpitalu zakaźnym. Tam się zaraziła i wskutek tego zmarła. Wśród mieszkańców Sterdyni i okolic panuje opinia, że Siostra mogła ocalić życie, przyjmując szczepionkę, ale oddała ją kobiecie, o której wiedziała, że jest matką kilkorga dzieci.
 
Teksty modlitw i rozważań przygotowane przez s. Monikę Albiniak były również okazją do rozważenia na nowo piękna i tajemnicy zakonnego powołania.
FOTORELACJA

Letni zjazd junioratu
W dniach 22-28 lipca odbył się zjazd junioratu połączony z ponownym złożeniem profesji czasowej przez Siostry Juniorystki oraz pożegnaniem s. Mistrzyni Zdzisławy Swobody i przywitaniem nowej Mistrzyni s. Pawły Wojtaszek. Zjazd rozpoczął się w Irenie, gdzie s. Mistrzyni Zdzisława towarzyszyła Siostrom Juniorystkom w przygotowaniu do ślubów. Głębokie konferencje pomagały w zatrzymaniu się oraz zobaczeniu m.in. w świetle historii Jonasza własnej drogi powołania. Jeden dzień w sposób szczególny poświęcony był na skupienie. Czas spędzony w ciszy przed Najświętszym Sakramentem sprzyjał wejściu w zażyłą relacje z Chrystusem oraz wyrażeniu swojej zgody na ponowne zawierzenie Mu swojego życia radami ewangelicznymi. Konferencja o ślubach ks. dra Michała Mierzwy, Proboszcza Parafii pw. św. Anny w Zaklikowie, również służyła temu, aby w żywy i realny sposób spojrzeć na łaskę, którą Bóg obdarza Siostry i zaprasza do ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Zjazd zakończył się wyjazdem do domu generalnego, gdzie 28 lipca s. Emma Sójka, s. Lena Kulwicka, s. Irena Łuka, s. Michała Dudek i s. Agata Kulesz na porannej Mszy w obecności Sióstr Mistrzyń oraz zebranych Sióstr ponownie złożyły śluby zakonne na ręce Matki Generalnej Haliny Modelskiej.
s. Irena Łuka CSDP
FOTORELACJA

Półkolonie z Bogiem
Dzieci i młodzież uczestniczyły w półkoloniach zorganizowanych przez s. Kasjanę Szalich w dniach 17-31 lipca 2020 r. w Grodzisku Maz. Uczestnicy tej formy wypoczynku mieli czas na modlitwę i rozmowy na temat wiary. Okazją do tego był m.in. pobyt na Jasnej Górze i spotkanie z księdzem. Półkolonie były też czasem rozrywki (m.in. rowery wodne, rolki, ognisko, noc filmowa, zoo i afrykanarium we Wrocławiu) i zwiedzania ciekawych miejsc (np. jeziora w Blachowni) oraz zdobywania nowych umiejętności podczas różnotematycznych warsztatów: teatralno-choreograficznych, wokalnych, tańca towarzyskiego, ukulele, zajęć cyrkowych.
FOTORELACJA

Rekolekcje - Grodzisku Maz. 13-19 lipca 2020
Przemodlić swoje życie w oparciu o historię Jana Chrzciciela – tak brzmiało hasło rekolekcji, które odbyły się w Grodzisku Maz. w dniach 13-19 lipca br. Prowadził je ks. Piotr Kwiecień CM. Rekolekcjonista zachęcał Siostry do odkrycia wartości i piękna daru życia, łaski powołania i służby braciom, do pielęgnowania relacji z Bogiem i troski o wrażliwość serca, dzięki której dostrzega się znaki Bożej miłości i dobroci, i dzięki której kształtuje się wdzięczna pamięć.
 
W rekolekcjach uczestniczyły Siostry posługujące w Polsce, na Ukrainie i w Kamerunie.
FOTORELACJA

Srebrny Jubileusz Siostry Dariuszy Dąbrowskiej
Siostra Dariusza obchodziła Jubileusz 25-lecia profesji zakonnej 12 lipca 2020 r. w domu misyjnym w Esseingbot. Na wspólne świętowanie przybyły Siostry z Ayos wraz z Postulantkami oraz zaprzyjaźnieni z nami Kapłani zakonni. Mszę św. w intencji Jubilatki odprawił o godzinie 9:00 ks. Proboszcz Eugeniusz Bednarek, zaś homilię wygłosił o. Franciszek Filipiec MIC – Proboszcz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Atoku. Eucharystię współcelebrowali o. Franciszek Meus OSPPE, o. Krzysztof Pazio MIC oraz o. Yves Oumarou MIC. Po Mszy św. oraz niezwykle radosnych życzeniach odbył się uroczysty obiad przygotowany pod kierownictwem s. Reginy przez panie zaprzyjaźnione z naszą misją. Był to wspaniały czas radości, uwielbienia Pana Boga oraz umocnienia wiary i wzajemnych relacji. Bogu niech będą dzięki za wszystkie łaski, jakie nam daje przez posługę s. Dariuszy.
 
Siostry z Ayos
FOTORELACJA

Srebrny Jubileusz Sióstr
Obchody 25. rocznicy profesji zakonnej odbyły się w Irenie 12 lipca 2020 r. Mszy św. w intencji Sióstr Jubilatek przewodniczył i homilię wygłosił o. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap. z Lublina. Wraz z nim Eucharystię sprawowali ks. dr Michał Mierzwa, Proboszcz Parafii pw. św. Anny w Zaklikowie, i ks. Mieczysław Janiec, Kapelan wspólnoty Sióstr w Irenie. W uroczystości uczestniczyła Matka Halina Modelska, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, Siostry z Zarządu i Siostry z dwóch wspólnot znajdujących się w Irenie.
 
W homilii Ojciec Profesor zachęcił Siostry Jubilatki: s. Antonię, s. Zenobię, s. Dalianę, s. Felicjanę i s. Nazarię, aby były żyzną glebą dla Słowa Bożego i wydawały piękne owoce. Przypomniał też, że ich życie i zakonne powołanie to ziarno Bożego Słowa i przypowieść Boga dla świata i że również od nich zależy, czy będą czytelnym znakiem Jego obecności.
 
Matka Generalna Halina Modelska podziękowała Jubilatkom za 25 lat ofiarnej posługi w Zgromadzeniu i życzyła im coraz głębszego doświadczenia, że Bóg jest zawsze wierny, że nigdy nie cofa powołania i wyboru oraz pewności, że On sam wystarcza, a Jego Opatrzność nigdy nie zawodzi.
 
Tego samego dnia, w łączności z Jubilatkami w Polsce, w Kamerunie świętowała s. Dariusza, która ze względu na pandemię nie mogła przybyć w tym czasie do Ireny.
FOTORELACJA

Pogrzeb s. Perpetui
W piątek 12 czerwca 2020 r. w Grodzisku Mazowieckim po wieczną nagrodę do Pana odeszła s. Perpetua Majek. Tego samego dnia ciało Zmarłej zostało przewiezione do rodzinnego Żelechowa. Tam, 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek), odbył się pogrzeb śp. s. Perpetui. O godz. 12.00 w kościele parafialnym w Żelechowie Ks. Prałat Eugeniusz Filipiuk, Proboszcz tamtejszej Parafii pw. Zwiastowania NMP wraz z Ks. Wiesławem Kosińskim, Kapelanem wspólnoty sióstr w Grodzisku Mazowieckim, i ks. Mieczysławem Jańcem, Kapelanem wspólnoty w Irenie, sprawował Mszę św. w intencji Zmarłej Siostry. Po Mszy św. ciało śp. s. Perpetui zostało złożone w grobowcu sióstr na miejscowym cmentarzu.
 
W pogrzebie s. Perpetui uczestniczyła Matka Halina Modelska, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, rodzina Zmarłej, mieszkańcy Żelechowa oraz ok. 40 Sióstr z różnych placówek.
FOTORELACJA

Czuwanie na Jasnej Górze
W nocy z 8 na 9 maja br. Siostry naszego Zgromadzenia trwały na modlitwie przed Wizerunkiem Jasnogórskiej Pani. W tym roku, ze względu na obowiązujące przepisy w czuwaniu w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej wzięło udział tylko 45 Sióstr.
 
Program czuwania, którego punktem centralnym była Eucharystia sprawowana o godz. 24.00, obejmował Apel Jasnogórski, konferencję wygłoszoną przez o. Marcina Ciechanowskiego OSPPE, adorację Najświętszego Sakramentu, drogę krzyżową, różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
 
Klęcząc przed cudownym Wizerunkiem Matki Najświętszej, Matka Generalna Halina Modelska oddała Niepokalanej Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, a więc każdą Siostrę, która je stanowi, naszych bliskich i podopiecznych, oraz zawierzyła Jej Kościół, Ojczyznę i świat cały.
 
Wydarzenie było transmitowane w Internecie, dzięki czemu wiele Sióstr i przyjaciół naszego Zgromadzenia łączyło się duchowo z uczestniczkami modlitwy.
FOTORELACJA
AKT ZAWIERZENIA
Pogrzeb s. Celiny
25 kwietnia 2020 r. po długiej i ciężkiej chorobie, przeżywszy 83 lata, z czego 65 lat w Zgromadzeniu Sióstr Opatrzności Bożej, odeszła do Pana śp. Siostra Celina WÓJCIK. Jej pogrzeb odbył się trzy dni później w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Kopanicy. Mszy św. o godz. 10.30 przewodniczył o. Wojciech Ruszniak OMI, kapelan wspólnoty Sióstr w Wielkiej Wsi, której członkinią była zmarła Siostra. Wraz z nim przy ołtarzu stanął ks. Józef Nikoniuk, proboszcz rodzinnej parafii s. Celiny.(CZYTAJ DALEJ...)
 

FOTORELACJA
KAZANIE Z POGRZEBU
Modlitwa i maseczki
Siostry Opatrzności Bożej włączyły się w walkę z koronawirusem. Poza modlitwą o ustanie epidemii, którą podejmują każdego dnia szyją maseczki dla osób bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad chorymi i w walkę z wiarusem.
FOTORELACJA

Śluby wieczyste s. Heleny w Tokio
25 marca 2020 r., w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, s. Helena Ngoc, Wietnamka, złożyła wieczne śluby, oddając się już na zawsze swemu Boskiemu Oblubieńcowi. Mszę św., podczas której s. Helena złożyła śluby wieczyste, koncelebrowało 12 kapłanów pod przewodnictwem Arcybiskupa Tokijskiego Kikichi Tarsycjo. Wśród kapłanów byli: Japończycy, Wietnamczycy , Niemiec i Polacy. W uroczystości uczestniczył brat s. Heleny, który pracuje w Japonii.  (CZYTAJ DALEJ...)
FOTORELACJA
FILM
Przyjęcie do postulatu w Kamerunie
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego nasze cztery aspirantki zostały przyjęte do postulatu. Obrzęd przyjęcia odbył się w zakonnej kaplicy w Ayos. S. Celestyna, mistrzyni początkowych etapów formacji, wręczyła postulantkom medalik Niepokalanej. Następnie, podczas wspólnej modlitwy różańcowej oddałyśmy wszystkie nasze postulantki w opiekę Maryi. Niech Bóg będzie uwielbiony w każdej z nich. Siostry z Ayos
 
FOTORELACJA
 
                                                                     FILM
[image:image-95]
Rozpoczęcie postulatu
Aspirantki Michalina Kaczyńska i Katarzyna Miszkurka rozpoczęły postulat. Obrzęd przyjęcia odbył się w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Mary Panny, 25 marca 2020 r. o godz. 18.30, w domu generalnym Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Tuż po nim ksiądz kapelan Wiesław Kosiński i siostry z grodziskiej wspólnoty odmówili różaniec w intencji dziewcząt rozpoczynających kolejny etap formacji zakonnej. Rozważania do kolejnych tajemnic różańca przygotowały postulantki. Po modlitwie Michasia i Kasia wraz z siostrą mistrzynią Jonataną spotkały się z Matką Generalną Haliną Modelską, od której otrzymały błogosławieństwo i książkę „O naśladowaniu Chrystusa”.
FOTORELACJA
[image:image-92]
Rekolekcje w Szczawnicy
W rekolekcjach w Szczawnicy, które odbyły się w dniach 14-20 marca br., uczestniczyło piętnaście Sióstr naszego Zgromadzenia. Przewodniczył im o. Jan Sypko SCJ z Krakowa, który teksty swoich homilii i konferencji skoncentrował na tematyce dotyczącej: roli Eucharystii w życiu Kościoła, świata i w życiu osoby konsekrowanej, wartości i znaczeniu modlitwy, powołania rozumianego jako dar, zadanie i wezwanie do dawania świadectwa o Bożej Opatrzności, charyzmatu, kultu Serca Bożego w historii Kościoła i istoty zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.
FOTORELACJA
[image:image-93]
Rekolekcje dla starszych Sióstr w Irenie
Rekolekcje dla Sióstr starszych albo – jak mówił rekolekcjonista ks. dr Michał Mierzwa, Proboszcz Parafii pw. św. Anny w Zaklikowie – dla Sióstr pięknego wieku odbyły się w Irenie w dniach 7-12 marca 2020 r. Rekolekcjonista wyjaśniał, w czym wyraża się piękno wieku uczestniczek rekolekcji, na czym polega specyfika i szczególna wartość relacji z Bogiem na tym etapie życia oraz jakim bogactwem dla wspólnot są starsze Siostry, które ubogacają je modlitwą, obecnością, wewnętrznym pokojem i życiową mądrością. W naszym Zgromadzeniu były to pierwsze rekolekcje przeznaczone i przygotowane jedynie dla Sióstr w starszym wieku. Wzięły w nich udział głównie Siostry mieszkające w Irenie oraz kilka Sióstr z innych wspólnot w Polsce.
FOTORELACJA

Rekolekcje zakonne w Wielkiej Wsi
Na przełomie lutego i marca ponad czterdzieści Sióstr, a wśród nich Matka Generalna Halina Modelska, uczestniczyło w rekolekcjach w Wielkiej Wsi. Przewodniczył im o. Stanisław Glista OFMConv. z Zielonej Góry, który podczas nauk rekolekcyjnych przypomniał, że Eucharystia jest sercem życia konsekrowanego, wyjaśnił znaczenie poszczególnych jej części, a także zachęcił do ponownego spojrzenia na śluby zakonne jako na formę oddania się Panu Bogu w miłości.
FOTORELACJA
[image:image-91]
Zjazd junioratu
Pięć Sióstr Juniorystek na co dzień przebywających na różnych placówkach w Grodzisku, Przemyślu, Lublinie, Wodzisławiu Śląskim oraz Łące wraz z s. Mistrzynią Zdzisławą Swobodą z Ireny od 27 lutego do 4 marca spotkały się na zimowym zjeździe formacyjnym. Początek wspólnego juniorackiego czasu rozpoczął się w domu generalnym w Grodzisku. W tym miejscu Siostry zawiązały wspólnotę oraz spotkały się z Matką generalną Haliną Modelską, której podziękowały za możliwość wspólnie spędzonego czasu oraz poprosiły o już rychłe przyjęcie próśb o ponowne złożenie profesji zakonnej.(CZYTAJ DALEJ...)
FOTORELACJA
[image:image-90]
Rekolekcje dla dziewcząt
„Windą do nieba” – pod takim hasłem w Grodzisku Maz. w dniach 14-16.02.2020 r. odbyły się rekolekcje dla dziewcząt, którym przewodniczył o. Michał Legan, paulin z Jasnej Góry.
 
Rekolekcyjne rozważania odnosiły się do tekstów Ewangelii ukazujących sposób, w jaki Jezus odnosi się do człowieka. (CZYTAJ DALEJ...)
FOTORELACJA

Pogrzeb s. Bogdany
[image:image-89]
W sobotę, 25 stycznia 2020 r., o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Anny w Zaklikowie została odprawiona Msza św. za zmarłą s. Bogdanę Mazurek, która odeszła do Pana nad ranem 23 stycznia 2020 r. w Irenie.
 
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Proboszcz Michał Mierzwa. Następnie ciało Zmarłej Siostry zostało złożone do grobowca Sióstr na miejscowym cmentarzu.
 
W pogrzebie s. Bogdany uczestniczyła Matka Halina Modelska, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej oraz ok. 40 Sióstr z różnych placówek.
FOTORELACJA
NEKROLOG
Sesja formacyjna dla wyższych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych
Na Jasnej Górze w dniach 10-12 stycznia odbyło się spotkanie dla wyższych przełożonych zakonów żeńskich. Prowadził je o. Waldemar Barszcz, franciszkanin, wieloletni pracownik watykańskiej Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
 
Głównym tematem jego wystąpień była „Posługa przełożonej wyższej w świetle prawa Kościoła Powszechnego”. W spotkaniu wzięło udział ok. 250 sióstr, a wśród nich Matka Halina Modelska, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.
FOTORELACJA
[image:image-78]
Pogrzeb śp. s. Noeli Zaniewicz
Pogrzeb śp. s. Noeli Zaniewicz, która w wieku 44 lat po ciężkiej chorobie odeszła do Pana w Uroczystość Objawienia Pańskiego, odbył się w Międzyrzecu Podlaskim w czwartek 9 stycznia 2020 r. Mszy św. pogrzebowej sprawowanej o godz. 12.00 w kościele pw. św. Mikołaja przewodniczył Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda. W homilii o. Azariasz Hess OFM ukazał duchową sylwetkę s. Noeli, jej pełny wiary sposób przeżywania cierpienia.
 
W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli kapłani z diecezji siedleckiej, w tym brat zmarłej Siostry – ks. Mariusz Zaniewicz, wicedyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Siedleckiej, Matka Halina Modelska, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej wraz z Siostrami z różnych placówek w Polsce oraz rodzina s. Noeli i mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego.
 
Ciało śp. s. Noeli zostało złożone w grobowcu sióstr na miejscowym cmentarzu.
 
           W Zgromadzeniu Sióstr Opatrzności Bożej Siostra Noela pracowała wśród dzieci w przedszkolu w Częstochowie, w Twardogórze, gdzie pełniła funkcję dyrektora przedszkola, oraz w Grodzisku Maz. W kolejnych latach posługiwała jako zakrystianka w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie i w Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Trzebiatowie. W roku 2018 została skierowana do opieki nad siostrami starszymi w Irenie skąd, w styczniu 2019 r., trafiła na Oddział Chirurgii Onkologicznej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie.
 
           W ostatnich miesiącach życia doświadczona była cierpieniem związanym z chorobą nowotworową. Kiedy tylko stan zdrowia na to pozwalał, przyjmowała Komunię Św. Była pełna ufności i wiary, że Pan Bóg jest blisko i ją prowadzi. Oddawała się opiece Matki Najświętszej i świętych. Wielką siłą była dla niej modlitwa Sióstr.
 
           Wierzymy, że Miłosierny Pan przyjmie ofiarę jej życia, pracę, modlitwę oraz cierpienie i wprowadzi ją do swego Królestwa.
 
REQUIESCAT IN PACE
FOTORELACJA
[image:image-77]
Zmarła s. Noela Zaniewicz
Z nadzieją na życie wieczne i zmartwychwstanie informujemy, że w Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2020 r., po ciężkiej chorobie zmarła s. Noela Zaniewicz. Miała 44 lata, z czego ponad 25 lat przeżyła w naszym Zgromadzeniu.
 
Polecamy Jej dusze Miłosiernemu Bogu i prosimy o modlitwę za naszą zmarłą Siostrę.
[image:image-76]
Zimowe rekolekcje zakonne w Grodzisku Mazowieckim
Eucharystia jako szczyt życia chrześcijańskiego i serce życia konsekrowanego, jej elementy i ich znaczenie, codzienne zachowania i postawy jako weryfikacja prawdziwości pobożności eucharystycznej, śluby jako forma miłości Ukrzyżowanego i oddania się Panu Bogu – to główne tematy, wokół których koncentrowały się konferencje i homilie o. Stanisława Glisty OFMConv., który od 27 grudnia 2019 r. do 2 stycznia 2020 r. prowadził rekolekcje zakonne w domu generalnym Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckiem.
 
Uczestniczyły w nich 52 siostry z różnych placówek w Polsce.
FOTORELACJA
[image:image-75]
Śluby wieczyste s. Jadwigi Parzonki
Czystość, ubóstwo, posłuszeństwo ślubowała na zawsze s. Jadwiga Parzonka, która 8 grudnia br. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP złożyła śluby wieczyste na ręce Przełożonej Generalnej M. Haliny Modelskiej. Obrzęd ślubów odbył się w 162. rocznicę powstania Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w kaplicy domu generalnego Zgromadzenia, gdzie spoczywają doczesne szczątki jego Założycielki. Klęcząc przed ołtarzem, s. Jadwiga odczytała własnoręcznie napisany akt profesji zakonnej, który następnie podpisała na ołtarzu.
 
Główny celebrans ks. Janusz Starosta, dziekan dekanatu Grodzisk Mazowiecki, w wygłoszonym kazaniu podkreślił, że poprzez złożenie ślubów zakonnych s. Jadwiga zupełnie oddaje się Bogu i staje się szczególnym znakiem Jego obecności w świecie.
 
Ksiądz dziekan dokonał również aktu konsekracji siostry i pobłogosławił obrączkę – zewnętrzny znak złożonej profesji wieczystej.
 
W uroczystości wzięli udział kapłani, siostry i najbliższa rodzina s. Jadwigi.
FOTORELACJA
[image:image-74]
Sterdyń – w poszukiwaniu informacji o śp. s. Jolancie Puchałce
Istota i piękno powołania zakonnego, charyzmat Zgromadzenia Sióstr Opatrzności oraz heroiczna posługa s. Jolanty Puchałki w Sterdyni – to najistotniejsze punkty wypowiedzi s. Moniki Albiniak skierowanej do mieszkańców parafii pw. św. Anny w Sterdyni podczas Mszy św. sprawowanych w niedzielę, 28 września br.
Siostra Monika wraz z s. Krystyną Sikorą, s. Kasjaną Szalich i aspirantkami: Michaliną Kaczyńską i Katarzyną Miszkurką pojechała do Sterdyni, aby poprosić jej mieszkańców o podzielenie się informacjami dotyczącymi śp. s. Jolanty Puchałki: jej życia, nauczania w ramach tajnych kompletów, posługi w szpitalu w czasie epidemii tyfusu, okoliczności śmierci, przebiegu pogrzebu, tego, czy i jak jest wspominana itp.
Siostry Opatrzności Bożej posługiwały na sterdyńskiej ziemi w latach 1936-2015.
FOTORELACJA
[image:image-73]
25 lat posługi Sióstr Opatrzności Bożej w Sławucie na Ukrainie
Obchody 25. rocznicy pracy Sióstr Opatrzności Bożej w Sławucie odbyły się w niedzielę 29 września 2019 r. w miejscowym kościele parafialnym pw. św. Doroty. Uczestnicy uroczystości, a wśród nich Matka Generalna Halina Modelska, Siostry, które pracowały w Sławucie oraz te, które stamtąd pochodzą, kapłani, którzy posługiwali z Siostrami lub którzy przy nich wzrastali do kapłaństwa oraz sławuccy parafianie – podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 10.00 pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Jana Szańcy dziękowali Bogu za dar Sióstr w parafii, za ich ofiarną i pokorną służbę.
 
Po Mszy św. w kościele można było obejrzeć taniec uwielbienia wykonany przez dzieci z parafii oraz przygotowaną przez s. Witalię prezentację ukazującą w skrócie posługę sióstr w minionych dwudziestu pięciu latach. Jej widok i okazane wyrazy życzliwości sprawiły, że w wielu oczach zakręciła się łza.
FOTORELACJA
[image:image-72]
Modlitwa za misje i misjonarzy
Misje to esencja Kościoła. Ewangelia dociera do ludzi za pośrednictwem tych, którzy spotkali Boga i głoszą prawdę o Nim. Każdy ochrzczony ma misję. Jaką? Kapłańską – polegającą na składaniu swojego życie w ofierze Bogu, królewską – której celem jest panowanie ducha nad ciałem, i prorocką – jej istotą jest głoszenie życiem prawdy o Bogu. Zatem idźcie, jesteście posłani do świata, do swoich domów zakonnych, do przyjaciół i nieprzyjaciół, aby słowem i życiem głosić Chrystusa.
 
W takich m.in. bp Michał Janocha, biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, słowach zwrócił się do uczestników Mszy św. w intencji misjonarzy i dzieła misyjnego Kościoła, która była sprawowana w kościele wizytek w Warszawie w niedzielę, 28 września 2019 r. o godz. 15.00. W modlitwie poprzedzającej Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny wzięły udział Siostry z Grodziskiej wspólnoty: s. Józefa, s. Agnieszka i s. Pawła.
 
Po Mszy Świętej świadectwem posługi misyjnej w Korei Południowej podzieliła się s. Maria Pakuła, Franciszkanka Misjonarka Maryi.
 
Doktorat s. Pawły
S. Pawła Wojtaszek decyzją Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z 25 września 2019 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polonistycznego.
 
Publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się 10 września br. w Poznaniu. Uczestniczyła w niej Matka Halina Modelska wraz z s. Zdzisławą Swobodą i s. Eleonorą Kroj oraz s. Iwetta Verbitska, a także ks. dr kan. Grzegorz Cyran, ks. kan. Stanisław Brasse oraz przyjaciele i znajomi s. Pawły.
 
Rozprawa zatytułowana Słownictwo sióstr zakonnych (na podstawie analizy XIX- i XX-wiecznych dokumentów Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej oraz ankiet przeprowadzonych w żeńskich zgromadzeniach i zakonach) została napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Anny Piotrowicz. Recenzentami pracy byli: prof. KUL dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
FOTORELACJA
[image:image-71]
Bogu niech będą dzięki...
8 września 2019 r. minęło 20 lat od chwili, kiedy cztery siostry naszego Zgromadzenia rozpoczęły pracę misyjną w Kamerunie. Dziękczynna Msza św. za 20 lat pod przewodnictwem ks. Bp Jana Ozgi została odprawiona na misji w Essiengbot, gdzie zaczęłyśmy naszą posługę misyjną. Nawet nie sądziłyśmy, że miejscowi tak dobrze pamiętają dzień naszego przybycia do nich.(CZYTAJ DALEJ...)
FOTORELACJA
[image:image-69]
8 wrzesień 2019r. - przyjęcie do aspiratu
W dniu 8 września swoją drogę z Jezusem rozpoczęło kilka dziewcząt, które odkryły w sobie powołanie do życia zakonnego i odpowiedziały na nie decyzję wstąpienia do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Do aspiratu w grodzisku Mazowieckim została przyjęta Kasia z Żelechowa, a w Ayos w Kamerunie zostały przyjęte: Jacqline, Sophie, Diane. Tak więc wspólnota formacyji początkowej w Polsce liczy 2 aspirantki, a w Kamerunie - 4. Dziękujemy Bożej Opatrzności za dar nowych powołań, a naszym kochanym aspirantkom życzymy wielkiego i otwartego serca na współpracę z Jezusem.
FOTORELACJA
Rekolekcje dla sióstr w Grodzisku Mazowieckim
Na konieczności powrotu do pierwszego zachwytu powołaniem i przyjęcia stylu życia Chrystusa ukazanego w Ewangelii koncentrowały się nauki głoszone przez o. Andrzeja Barana OFMCap. podczas rekolekcji, które odbyły się w dniach 22-28 lipca 2019 r. w domu generalnym w Grodzisku Mazowieckim. W rekolekcjach uczestniczyło 28 sióstr, w tym 6 sióstr juniorystek, które 28 lipca złożyły śluby na rok.
FOTORELACJA
[image:image-67]16 - 20 lipca 2019 r. - Irena k. Zaklikowa - wakacyjny zjazd Sióstr Juniorystek
Od 16 do 20 lipca 2019 r. odbył się wakacyjny zjazd Sióstr Juniorystek w Irenie k. Zaklikowa. Wakacyjny zjazd Juniorystek połączony jest z przygotowaniem do ślubów, dlatego formacje rozpoczął wykład z Ks. Dr. Jerzym Królem, który wprowadził Siostry w tematykę dojrzałości w odniesieniu do duchowego i pedagogicznego aspektu. W drodze ku dojrzałości każdego człowieka wpisuje się miłość i odpowiedzialność. (CZYTAJ DALEJ...)
FOTORELACJA
[image:image-66]13 lipca 2019r. - Grodzisk Maz. -Zakończenie XIX Kapituły Generalnej
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej ma nowe radne generalne. Zostały nimi: s. Estera Jastrzębska, s. Bonflilia Hryciuk, s. Zdzisława Swoboda, s. Eleonora Kroj. Wybrane Siostry tworzą wraz z przełożoną generalną zarząd Zgromadzenia.
Sesją końcową i nabożeństwem dziękczynnym zakończyła się XIX Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.
Kochanej Matce i Siostrom Radnym życzymy owocnej posługi dla dobra naszego Zgromadzenia!
FOTORELACJA
[image:image-65]
10 lipca 2019r. - Grodzisk Maz. - XIX Kapituła Generalna
 
Trwają obrady XIX Kapituły Generalnej Zgromadzenia.
 
Szóstego dnia Kapituły Generalnej (10 lipca br.) przed obradami Siostry Delegatki wysłuchały wykładu Media za klauzurą ks. dr. hab. Krzysztofa Marcyńskiego SAC, kierownika Katedry Retoryki i Języka Mediów UKSW, wykładowcy WSD Księży Pallotynów w Ołtarzewie.
FOTORELACJA
[image:image-64]7 lipca 2019r. - Grodzisk Maz. - XIX Kapituła Generalna
Nową Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej została s. Halina Modelska. Takiego wyboru dokonały Delegatki zebrane na XIX Kapitule Generalnej Zgromadzenia. Życzymy Kochanej Matce darów Ducha Świętego i zapewniamy o modlitwie!
Z serca dziękujemy Matce  Antoninie Kasjaniuk za 12-letnią posługę przełożonej generalnej naszego  Zgromadzenia, niech sam Pan będzie Matce nagrodą i otacza swoją  opieką.
 
W niedzielne popołudnie (7 lipca br.) Siostry Delegatki udały się do Niepokalanowa, by przez wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana wypraszać potrzebne łaski dla nowowybranej Matki Haliny Modelskiej i całego Zgromadzenia.
FOTORELACJA
NIEPOKALANÓW
[image:image-63]6 lipca 2019 r - Grodzisk Maz. - XIX Kapituła Generalna
Drugi dzień Kapituły Generalnej miał charakter sprawozdawczy. Kapitule przedstawione zostały sprawozdania: finansowo-ekonomiczne, z działalności misyjnej, z pracy formacyjnej i działalności referatu powołaniowego.
FOTORELACJA
[image:image-54]5 lipca 2019 r. w domu generalnym Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim rozpoczęła się XIX Kapituł Generalna
5 lipca 2019 r. w domu generalnym Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim rozpoczęła się XIX Kapituła Generalna, którą poprzedził dzień skupienia prowadzony przez o. prof. Andrzeja Derdziuka OFMCap. Pierwszego dnia kapituły odbyła się sesja inauguracyjna oraz rozpoczęła się sesja sprawozdawcza, podczas której Matka Antonina Kasjaniuk, Przełożona Generalna, przedstawiła sprawozdanie z pracy Zarządu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej oraz z życia i działalności apostolskiej i misyjnej Zgromadzenia w latach 2013-2019, któremu Delegatki udzieliły absolutorium. Tuż po tym nastąpiło rozwiązanie Zarządu Generalnego.
FOTORELACJA

Na dobry początek WAKACJI Z PANEM BOGIEM!
[image:image-57]
W dniach 24-26.06. scholka dziecięca ,,Radość” z parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Golinie wraz z s.Immakulatą Podczasiak  i z opiekunami, wzięła udział w upragnionej wycieczce w piękne Pieniny. (CZYTAJ DALEJ...)
FOTORELACJA

Srebrny Jubileusz Sióstr 2019 - Grodzisk Maz.

16 czerwca 2019 r. w domu generalnym w Grodzisku Maz. Jubileusz 25- lecia profesji zakonnej przeżywały 4 Siostry: S. Paula Bielecka, S. Luiza Bielecka, S. Zuzanna Słodyczka i S. Józefa Marcisz. (CZYTAJ DALEJ...)

FOTORELACJA
[image:image-56]
PIERWSZOKOMUNIJNI W ŚWINICACH WARCKICH
Z dziękczynieniem u św. s. Faustyny
Wzorem ubiegłych lat na zakończenie „Białego Tygodnia” (8 czerwca 2019 r.), dzieci pierwszokomunijne z parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej (na co dzień uczniowie Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie i Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Przyjmie) wraz z katechetką s. Immakulatą Padczasiak CSDP udały się do Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. s. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich (bratnia diecezja włocławska, dekanat uniejowski).(CZYTAJ DALEJ...)
FOTORELACJA
[image:image-53]9 – tygodniowa Nowenna za Kapłanów i Osoby Konsekrowane
Odpowiadając na prośbę i zachętę Matki Generalnej Antoniny Kasjaniuk,włączamy się w modlitwę wszystkich zgromadzeń zakonnych w intencji kapłanów, która trwać będzie przez 9 tygodni, począwszy od 30 maja.
Każdego dnia o godz. 20.30 spotykamy się na modlitwie różańcowej, do której zapraszamy także kapłanów i osoby świeckie.
Komunikatu Przewodniczącej KWPŻZZ
[image:image-52]19 maja 2019 r. - Poświęcenie kaplicy i nowego domu Sióstr w Międzyrzecu Podl.
Trwając w radości okresu wielkanocnego przeżywałyśmy uroczystość ważną dla lokalnej Wspólnoty Sióstr w Międzyrzecu Podl. i całego Zgromadzenia. W niedzielę 19 maja 2019 roku Jego Ekscelencja Ks. Biskup Kazimierz Gurda pobłogosławił nową kaplicę i dom Sióstr w Międzyrzecu Podlaskim. (CZYTAJ DALEJ...)
FOTORELACJA
[image:image-60]
15 maja 2019 r .- Przemyśl - zmarła Siostra Eufrozyna Wąsowska
Z wiarą i nadzieją życia wiecznego informujemy, że 15 maja 2019 r . w wieku 91 lat zmarła nasza Droga Siostra Eufrozyna Wąsowska. Polecamy naszą zmarłą Siostrę, modlitwom, by Miłosierny Pan przebaczył Jej grzechy i przyjął Ją do Swojej Chwały.
NEKROLOG
FOTORELACJA
FOTORELACJA Z POGRZEBU
[image:image-62]11 maj 2019 - Golina - wigilia Niedzieli Dobrego Pastzerza
W sobotę wieczorem, dn. 11.05.2019 r., w przededniu Niedzieli Pana Jezusa Dobrego Pasterza, w kaplicy sióstr w Golinie zgromadziła się grupa młodzieży wraz z księdzem wikarym, Arturem Kazeckim. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, młodzi włączyli się w rozważania tzw DROGI ŚWIATŁA, zastanawiając się nad  tajemnicami z życia Zmartwychwstałego Chrystusa oraz nad wyborem własnej drogi powołania. Po skończonej modlitwie, na młodzież czekał pyszny poczęstunek, a po nim rozmowa z księdzem i siostrami. Młodzi mieli czas na zadawanie trudnych pytań i wysłuchanie świadectwa powołania zakonnego i kapłańskiego. Spotkanie zakończyło się w atmosferze wielkiej wdzięczności i radości.

[image:image-58]
Kamerun - Ayos, 11 maja 2019 r.
W  tym dniu na naszej misji odbyło się zakończenie roku działalności grupy  dziecięcej - CoopMonde. Dzień ten był pełen radości dla naszych dzieci. Oprócz  wesołych zabaw, tańców i śpiewów, były pogadanki edukacyjne przygotowane przez  opiekunów grup oraz możliwość obejrzenia filmu i zjedzenia obfitego posiłku.(CZYTAJ DALEJ...)

FOTORELACJA
[image:image-59]
Irena k/ Zaklikowa 2 maja 2019 r - zmarła Siostra Magdalena Sobstyl
Z wiarą i nadzieją życia wiecznego w Chrystusie, informujemy, że dnia 2 maja  2019 r., w Irenie k/Zaklikowa zmarła śp. Siostra Magdalena (Jadwiga) Sobstyl.
Prosimy o modlitwę za naszą zmarła Siostrę, by Pan w Swym Miłosierdziu przebaczył jej grzechy i przyjął ją do Swojej Chwały.
NEKROLOG
FOTORELACJA

Ayos – pielgrzymka do Sankturaium Bożego Miłosierdzia
Dnia 26 kwietnia 2019 r. z naszej Parafii św. Marcina w Ayos wyruszyła piesza pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Atoku. (CZYTAJ DALEJ...)
FOTORELACJA
[image:image-49]Niedziela Miłosierdzia w Tokyo w Japonii
Kochane Siostry, Kochani Rodacy!
Pragniemy podzielić się radością z naszej misji w Tokyo w Japonii. W niedzielę Miłosierdzia Bożego odbyła się u nas Msza św. szczególnie podkreślająca Boże Miłosierdzie.
Jak rzadko się zdarza tutaj w Japonii, cały kościół był wypełniony wiernymi. Mszę świętą oprawił O. Dominikanin Paweł Janociński – duszpasterz polonii w Tokyo. (CZYTAJ DALEJ...)
FOTORELACJA
[image:image-51]25-28 kwietnia 2019r. Zjazd formacji permanentnej  w Grodzisku Mazowieckim.
W dniach 25-28 kwietnia 2019 r. 39 Sióstr profesek wieczystych uczestniczyło w zjeździe formacyjnym pt. ”Media za klauzurą”. (CZYTAJ DALEJ...)
FOTORELACJA
[image:image-50]
28 kwietnia 2019 r. – Gniezno – Uroczystości ku czci św. Wojciecha i wręczenie krzyży misyjnych
Siostry zakonne, księża i dwie misjonarki świeckie otrzymały dziś od nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio krzyże misyjne. Wśród nich była nasza Siostra Amadeusza Sowińska, która przygotowuje się do wyjazdu na misje do Kamerunu.(CZYTAJ DALEJ...)
FOTORELACJA

[image:image-61]


Ciemnice i Groby Pańskie wykonane przez Siostry naszego Zgromadzenia  
Ciemnice
Groby Pańskie
Grodzisk Maz. - Niedziela Palmowa 2019 r.
Niedziela Palmowa, zwana też Niedzielą Męki Pańskiej rozpoczyna okres przygotowania duchowego do Świąt Zmartwychwstania Chrystusa. Idziemy w uroczystej procesji za Jezusem zmierzającym do Jerozolimy. Trzymając w dłoniach poświęcone palmy, śpiewamy uroczyste “Hosanna Synowi Dawidowemu”!
O godz. 15.00 – uczestniczymy w drodze krzyżowej ulicami naszej Parafii. Idziemy z Chrystusem dźwigającym krzyż.
                                            FOTORELACJA
Przewodnik po Triduum Paschalnym

ZBAWIENIE przyszło przez KRZYŻ!
W Wielkim Poście bierzemy udział w nabożeństwach pasyjnych, podczas których rozważamy mękę i śmierć Zbawiciela. Obok gorzkich żali to właśnie droga krzyżowa w symboliczny sposób pokazuje ostatnie godziny życia Pana Jezusa. Dodatkowo skłania do refleksji i pomaga w głębszym zrozumieniu Tajemnicy Odkupienia.(CZYTAJ DALEJ...)
FOTORELACJA
1/2 kwietnia 2019 r. - nocne czuwanie naszego Zgromadzenia na Jasnej Górze
W nocy z 1/2 kwietnia br.  Zgromadzenie nasze kolejny już raz podjęło nocne czuwanie na Jasnej Górze. U  tronu Jasnogórskiej Pani licznie zgromadziły się Siostry z wielu Wspólnot w  Polsce, a także Siostry pracujące na Ukrainie: w Rówenum i w Sławucie wraz z  wiernymi świeckimi. Razem z Siostrami modliła się także młodzież z Nowogardu i  Twardogóry Syc., osoby świeckie związane z Siostrami poprzez miejsca pracy oraz  Przyjaciele Zgromadzenia i rodziny Sióstr. Mszę św. o północy sprawowało dwóch  kapłanów, przewodniczył O. Michał Legan OSPPE, który wygłosił homilię i Ks..  Wiesław Kosiński kapelan Wspólnoty Sióstr domu generalnego. (CZYTAJ DALEJ...)
FOTORELACJA

2 lutego 2019 r. – Dzień Życia Konsekrowanego
2 luty – Święto Ofiarowania Pańskiego  – to szczególny dzień dla osób konsekrowanych, przypomina nam o naszym osobistym spotkaniu z Chrystusem, o naszym powołaniu.
Poprzez śluby zakonne – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa pragniemy ofiarować się Bogu do Jego wyłącznej dyspozycji – tak jak stało się to w dniu ofiarowania Pana Jezusa w świątyni.(CZYTAJ DALEJ...)
list ks. bpa J.Kicińskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 2019
Homilia Ojca św. Franciszka 02.02.2019 - Życie konsekrowane to uwielbienie
FOTORELACJA
Dokumenty Procesu Beatyfikacyjnegi Sługi Bożej M. Antoniny Mirskiej w Rzymie
Po zakończeniu diecezjalnego etapu Procesu Beatyfikacyjnego Sł. Bożej Matki Antoniny Mirskiej w Archidiecezji Przemyskiej zebrana dokumentacja została dostarczona dnia 25 stycznia br. do Kongregacji ds. Świętych w Rzymie.(CZYTAJ DALEJ...)
 
                       Krótki życiorys Sługi Bożej
                    FOTORELACJAARCHIWUM


Dziś imieniny obchodzą Siostry:
Wróć do spisu treści