Kraśnik - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Kraśnik

DSP
Obchody rocznicy urodzin Matki Mirskiej w Kraśniku
 
18 września 2022 r. w Parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku odbyła się uroczystość z okazji 200. rocznicy urodzin Sługi Bożej Matki Marii Antoniny Mirskiej. O godz. 17 00 ks. Maksymilian Robak odprawił Mszę św., podczas której modlono się o beatyfikację Założycielki Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Homilię wygłosił ks. Marcin Wyszyński, który przybliżył wiernym historię Zgromadzenia, powołanie i działalność Matki Mirskiej. Przypomniał, że jest kandydatką na ołtarze, a obecnie trwa jej proces beatyfikacyjny na szczeblu rzymskim. Prosił również o modlitwę za wstawiennictwem Sługi Bożej Antoniny Mirskiej o cud, który jest potrzebny do ogłoszenia jej błogosławioną.
 
Po Mszy św. odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu i przygotowane przez s. Agnes i ks. Marcina nabożeństwo słowno-muzyczne z udziałem młodzieży z MDM odnoszące się do życia i działalności Matki Mirskiej. Po jego zakończeniu uczestnicy modlitwy otrzymali książki, ulotki i obrazki z modlitwą za wstawiennictwem Sługi Bożej

Luty 2018 – pielgrzymka do Fatimy Ruchu Opatrzności Bożej z Kraśnika

Dzieci i młodzież z Ruchu Opatrzności Bożej wraz z S. Zenobią Stręciwilk w ramach ferii zimowych odbyli pielgrzymkę do Matki Bożej Fatimskiej. Pielgrzymia droga do Fatimy prowadziła przez Hiszpanię, gdzie zwiedzili Barcelonę i Madryt oraz uczestniczyli w Jubileuszowej Mszy Św. w Montserrat podczas, której śpiewał słynny chłopięcy chór  prowadzony przez Benedyktynów. W Montserrat mieści się opactwo Matki Bożej La Morenta. W Fatimie uczestnicy pielgrzymki brali udział w nabożeństwie różańcowym oraz obejrzeli wystawę "Światło i Pokój". Samodzielnie prowadzili  nabożeństwo Drogi Krzyżowej od miejsca zjawienia Matki Bożej do wioski Aljustrel - miejsca związanego z życiem Hiacynty, Franciszka i Łucji.  Pielgrzymi nawiedzili również klasztor Karmelitanek w Coimbrze, gdzie przez 57 lat mieszkała S. Łucja. W Lizbonie młodzi ludzie mieli możliwość modlitwy w miejscu narodzin św. Antoniego z Padwy, który był Portugalczykiem.W dzielnicy Belem (Betlejem) obejrzeli wielki kompleks klasztorny Hieronimitów zbudowany w XVI wieku, który uważany jest za perłę stylu manuelińskiego.  Pielgrzymi zwiedzili ponadto Bragę i Porto oraz Cabo da Roca. Dzieci i młodzież należąca do ROB codziennie uczestniczyła we Mszy św. w intencjach dziękczynno-błagalnych, w sposób szczególny wypraszając błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny i pokój dla Świata.
                                                                                                                                                                                                                                                                                               s. Zenobia Stręciwilk
styczeń 2018 r.
Dzieci z Ogniska Misyjnego i młodzież z Ruchu Opatrzności Bożej wraz z S. Zenobią Stręciwilk zaangażowali się w akcje kolędników misyjnych. Zebrane fundusze przekazane zostaną dla potrzebujących dzieci z Libanu i Syrii.
Kraśnik – 9 stycznia 2018 r. – poświęcenie kaplicy domowej

We Wspólnocie w Kraśniku w dniach od 9 do 11 stycznia br. miała miejsce wizytacja kanoniczna Matki Generalnej Antoniny Kasjaniuk. Bardzo radosnym wydarzeniem tych dni było poświęcenie kaplicy p.w. Miłosierdzia Bożego w domu Sióstr i pozostawienie w tabernakulum Najświętszego Sakramentu. Kaplicę poświęcił Ks. Proboszcz Janusz Stefanek, po czym w kościele parafialnym odprawiona została Msza św. w intencjach Zgromadzenia, Wspólnoty Sióstr w Kraśniku i Dobroczyńców. Dziękujemy Miłosiernemu Panu, że zamieszkał pod jednym dachem z nami.
                                                                                                                           Siostry z Kraśnika


Wróć do spisu treści