Ruch Czyzstych Serc - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Ruch Czyzstych Serc

Foto galeria
Spotkanie Ruchu Czystych Serca w Niepokalanowie
Podsumowanie tegorocznej modlitwy członków Ruchu Czystych Serc o łaskę czystości dla młodzieży i małżeństw odbyło się w Niepokalanowie 28 października. Wzięły w nim udział: s. Agata, s. Róża oraz aspirantka Magda. Program Dnia Skupienia obejmował konferencje wygłoszone przez ks. Jerzego Molewskiego TChr – opiekuna Ruchu Czystych Serc, Joannę i Michała Andrzejczyk – „Małżeństwo NIEidealne”, oraz Pana Michała Wróblewskiego – prezesa fundacji TOTA TUA, Eucharystię sprawowaną w Bazylice, adorację Najświętszego Sakramentu.
Dzień Skupienia zakończył się dzieleniem się doświadczeniem spotkania z Jezusem i Jego działania w czasie adoracji. Była to okazja do spotkania się z młodymi osobami, dla których czystość ma ogromne znaczenie i które każdego dnia starają się żyć Błogosławieństwem: „Błogosławieni czystego serca, albowiem Oni Boga oglądać będą”
Październikowa adoracja o łaskę czystości to kontynuacja ogólnopolskiej modlitwy “Młodzi za Jezusem”, która ma również na celu ukazanie wartości adoracji i działania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Inicjatywa ta jest również odpowiedzią na wezwanie Pana Jezusa  do modlitwy o czystość, który mówił do sługi Bożej Rozalii Celakówny: “Popatrz, Moje dziecko, jak strasznie Mnie ranią grzechy nieczyste! Jaką straszną boleść zadają Mi te dusze!” oraz Maryję, która mówiła w Fatimie: “Najwięcej ludzi do piekła idzie przez grzechy nieczyste”.
Każdy kto chciał włączyć się w modlitwę mógł zapisać się na wybraną przez siebie godzinę, również w nocy, i udać się do najbliższej kaplicy czy kościoła w swojej miejscowości, gdzie trwa adoracja.  
„Spotkanie to dało mi dużo radości. Zbudowały mnie świadectwa młodych osób, które mimo trudności i przeciwności zabiegają o czystość serc, by w sposób dojrzały i odpowiedzialny budować relacje w małżeństwie” – powiedziała s. Agata po przyjeździe z Niepokalanowa.
Wróć do spisu treści