Równe - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Równe

Misje > Ukraina
W niedzielę Miłosierdzia Bożego odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii Św., do której przystąpiło 29 dzieci i jedna dorosła osoba, mama dziecka pierwszokomunijnego. Była to wielka radość nie tylko dla dzieci, dla ich rodzin, ale dla całej parafii.
Dzień przed I Komunią dzieci przystąpiły do pierwszej spowiedzi. Towarzyszyli im rodzice, obecni na modlitwie a następnie było radosne dziękczynienie przy agapie.
W Poniedziałek Wielkanocny w naszej parafii dzieci, które przygotowywały się do I Komunii otrzymały alby. Razem z rodzicami i wiernymi obecnymi na Mszy św. odnowiły przyrzeczenia chrzcielne.
Niedziela Palmowa była w naszej parafii radosnym dawaniem świadectwa wiary. Najpierw w centrum miasta podczas wspólnej modlitwy i wręczenia palm a następnie podczas przemarszu główną ulicą miasta do kościoła.
W dniach 25-27 stycznia 2019 roku parafialny zespół „Faustyna” z S. Mateuszą przebywał na VI Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie. Swoim występem zachwycili odbiorców, jury i otrzymali Srebrny Medal. Dzięki życzliwości sióstr Domu Pomocy Społecznej z Łąki zespół mógł odpocząć i nabrać sił, a by wyrazić swoją wdzięczność dał występ kolęd ku wielkiej radości sióstr, pracowników, wychowanków i podopiecznych DPS-u oraz w sąsiedniej Katolickiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, gdzie było wzruszające spotkanie z S. Fidelisą, która wcześniej 7 lat pracowała w Równem. W drodze powrotnej młodzi artyści wstąpili do Sanktuarium Matki Bożej w Janowie Lubelskim, gdzie na Mszach świętych śpiewali kolędy i pastorałki.
W niedzielę, 20 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Śmiarach odbył się Jubileuszowy X Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek „KOLĘDNICZE SERCE POLSKIE” zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie. Zaprezentowało się wiele zespołów, chórów i solistów z różnych krajów. W kategorii zespoły nasz zespół Faustyna zajął I miejsce.
W czasie pobytu w Siedlcach zespół miał oprawę Mszy św. podczas skupienia dla sióstr zakonnych.
W niedzielę 13 stycznia 2019 r. po każdej Mszy św., odbyły się w naszym kościele Jasełka zorganizowane przez S. Julię z 34 dziećmi i młodzieżą. Widać było pełne zaangażowanie młodych aktorów nie tylko w odgrywaniu roli, ale także w przygotowanych pięknych strojach. Swoim występem przedłużyli czas Bożego Narodzenia, wnieśli dużo energii i radości.
W niedzielę Trzech Króli 6 stycznia 2019 r. nasza s. Przełożona Mateusza pojechała z parafialnym zespołem Faustyna do Polski, do Obrowca, gdzie dali występ kolęd a dodatkowo zaśpiewali dla pensjonariuszy w Domu Emeryta. W Obrowcu mogli zobaczyć najbardziej oświetlone lampkami miejsce w Polsce.
30 grudnia 2018r. w naszej przyparafialnej sali kominkowej odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez harcerzy i harcerki środowiska rówieńskiego dla rodziców, harcerzy i wszystkich chętnych na takie spotkanie. Harcerzom towarzyszyli ks. Ziemowit Koperski i S. Henryka Żylińska. Łamanie opłatkiem, wspólny posiłek przy śpiewie kolęd i przy wesołych zabawach oraz konkursach były radosnym czasem świętowania Bożego Narodzenia.
Już XIX raz 26 grudnia 2018 r. odbył się w naszej parafii festiwal Kolęd i Pastorałek, w którym brało udział 28 zespołów, chórów i solistów, łącznie prawie 300 osób. Jako pierwszy wystąpił chór dorosłych Serafin z naszej parafii, który rozpoczął 25 lat swojej działalności. Dalej prezentowali swoje talenty pozostali artyści chwaląc Boga śpiewem. Wystąpił m.in. chór duchownych prawosławnych, który zachwycił nie tylko zebranych w kościele, ale i jury. Pięknie występowały zespoły rodzinne. Pod koniec znów wystąpił chór z naszej parafii, tym razem młodzieżowy zespół Faustyna. Dla wszystkich był to czas przedłużający atmosferę świąt oraz dający radość i wdzięczność za narodzenie Jezusa. Festiwal wyłonił zwycięzców, którzy pojadą jako reprezentacja Ukrainy do Polski - do Będzina na Międzynarodowy Festiwal Kolęd.
Nadszedł wigilijny wieczór i jak co roku 24 grudnia przy wigilijnym stole zasiedli z nami chorzy i samotni parafianie oraz przyszedł niespodziewany gość prosto z ulicy. Było nas 18 osób, wspólnie wysłuchaliśmy Słowa Bożego a następnie składaliśmy sobie życzenia i podczas posiłku śpiewaliśmy kolędy, a o północy udaliśmy się na Pasterkę.
Jak zawsze na początku grudnia dzieci oczekują na przyjście św.Mikołaja i tym razem nie zawiodły się. Św. Mikołaj przychodził do wszystkich grup dzieci na katechezy a dzieci z zainteresowaniem zadawały mu pytania i cieszyły się prezentami.
Z okazji rocznicy Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości s.Henryka udała się z Równego do Warszawy i uczestniczyła w Marszu Niepodległości. Doświadczyła wielu dowodów życzliwości, pomocy, odczuła więź z narodem i dumę z polskości a wśród tysięcy rodaków spotkała na marszu znajomą rodzinę z Ukrainy, ze Zdołbunowa.  
Tradycyjnie na początku roku szkolnego 16 września 2018 r. odbył się Festyn dziecięcy w naszej parafii. Po Mszy św. wszyscy parafianie, rodzice z dziećmi, młodzież i każdy przybyły gość mieli czas na wspólne przebywanie razem w rodzinnej atmosferze. Zabawy, konkursy, przygotowane atrakcje, także przez służby mundurowe: policję, straż pożarną i służbę więzienną sprawiały wiele radości. A śpiew chóru parafialnego Faustyna dodatkowo uprzyjemniał ten dzień.    
Na początku września 2018 r. w roku Jubileuszowym 100-lecia odzyskania Niepodległości s.Henryka z Towarzystwem Kultury Polskiej z naszej parafii pojechała do Kostiuchnówki, gdzie znajduje się największy cmentarz Legionistów Piłsudskiego. Wśród leśnych drzew i mogił polskich żołnierzy uroczystości rozpoczęła Msza św., w której uczestniczyli nie tylko mieszkańcy Kostiuchnówki i okolic, ale również harcerze, goście z Polski. Była modlitwa za poległych, a następnie czas na posiłek i wspólną integrację, zwiedzanie Muzeum Legionistów i sztuka wystawiona przez młodego artystę z Polski Huberta Kułacz na podstawie książki “Pamiętniki kapelana Legionów Polskich” ks. Józefa Panasia. Wszyscy byli wzruszeni i ubogaceni.    
W dniach 13-27 sierpnia S. Julia Potaś, Ks. Tomasz Czopor i opiekunowie pojechali z 30 dziećmi z naszej parafii do Pulmo na Szackie Jezioro. Był to czas wakacyjnego odpoczynku połączonego z aktywnym spędzaniem czasu i modlitwą.
Z naszej parafii młodzieżowy chór Faustyna udał się z s.Henryką w dniach 10-12 sierpnia 2018 r. na Festiwal Kultury Kresowej do Mrągowa. Festiwal z racji 100-lecia odzyskania Niepodległości odbywał się pod patronatem pana prezydenta RP Andrzeja Dudy. Występowały zespoły z Kresów: z Litwy, Białorusi I Ukrainy. Nasz zespół zaśpiewał dwa utwory: “Matko Białego Orła” mówiący o tragedii na Wołyniu oraz piosenkę “Wio na piechotę do Lwowa”. Dodatkowo wykonali wspólnie utwór z tenorem Piotrem Wołosz “Polskie Kwiaty”.  Zespół Faustyna otrzymał nagrodę, miał też występ po Mszy św. w parafii św. Wojciecha. Gospodarze na zakończenie przygotowali wspaniały koncert Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej.
W sierpniu S. Przełożona Mateusza pojechała z młodzieżą z naszej parafii oraz z grupą dzieci z Rohatynia z Ukrainy na wypoczynek do Polski na Górę św. Anny. Zostali tam zaproszeni przez Klub Inteligencji Katolickiej w Krapkowicach. Przebywali tam od 29 lipca do 12 sierpnia. Zwiedzali wiele miejsc, m.in. gościli w Domu dla Księży Emerytów w Opolu, gdzie przebywa ks.bp Jan Bagiński pochodzący z Wołynia i tam zaśpiewali dla kapłanów, zwiedzali zamek w  miejscowości Moszna, kopalnię w Zabrzu, różne kościoły na czele z Jasną Górą i Bazyliką św. Anny z kapliczkami przydrożnymi.  Był to czas twórczego i interesującego odpoczynku. Wszyscy wrócili wdzięczni Bogu za ten czas i wypoczęci.
Na zaproszenie burmistrza miasta Grodziska Mazowieckiego od 2 do 9 sierpnia 2018 r. s. Julia z opiekunami i grupą 40 dzieci z naszej parafii pojechała do Grodziska Mazowieckiego. Mieli przygotowane atrakcje, wycieczki i wyjazdy m.in. zwiedzanie Warszawy, Grodziska i okolic. Dzieci pytane przez pana burmistrza, co im się najbardziej podobało, odpowiedziały, że odwiedziny u Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku i zabawy przygotowane przez siostry.
W dniach od 5 do 20 lipca br. w naszej parafii odbywały się półkolonie dla dzieci, w których uczestniczyło 110 dzieci a w dniach 23-27 lipca półkolonie dla młodzieży, w których brało udział 30 osób. W tym czasie s.Mateusza wraz z grupa wolontariuszy zapewniali dzieciom i młodzieży zdrowy, aktywny i interesujący wypoczynek. Zabawy, zawody, wyjazdy, gimnastyka, tańce, śpiew i modlitwa – to wszystko było zorganizowane w atrakcyjny sposób dający dzieciom i młodzieży często z biednych rodzi możliwość odpoczynku i odreagowania stresu po zakończonym roku szkolnym. Dodatkową radością dla uczestników półkolonii była możliwość zjedzenia smacznego, ciepłego posiłku. Półkolonie dały możliwość integracji i uczyły dobrego wykorzystania czasu wolnego.
W ramach trwającego Jubileuszu 160-lecia naszego Zgromadzenia rozpoczęła się 3-dniowa pielgrzymka sióstr na Ukrainę. 2 lipca 2018 r.  przyjechało do Równego 46 sióstr na czele z Matką Generalną Antoniną Kasjaniuk. Siostry przybyły do naszej parafii w Równem, gdzie zjadły kolację urozmaiconą śpiewem naszego chóru młodzieżowego Faustyna. Po kolacji zwiedziły kościół i udały się na nocleg do Dubna a wraz z nimi pojechały S. Przełożona Julia i S.Henryka. Pielgrzymka wiodła śladami historii Zgromadzenia przez Dubno, Pidhirci, Lackie (obecnie Czerwone), Lwów i Rodatycze. Zwiedzaliśmy miejsca, gdzie zaczęła się nasza historia. Wielkim darem była możliwość odprawienia Mszy św. w Politechnice Lwowskiej w sali, w której dawniej była nasza kaplica. Był to dawniej dom, w którym Matka Założycielka Antonina Mirska zaczynała działalność naszego Zgromadzenia. Mieliśmy wiele spotkań z ludźmi, którzy od swoich krewnych słyszeli o naszych siostrach pracujących na tych ziemiach. Modlitwa na Cmentarzu Łyczakowskim przy grobie blisko 50-ciu sióstr budziła w naszych sercach wdzięczność Bogu za dar Zgromadzenia, za dar każdej siostry i za nasze powołanie. Naszym przewodnikiem duchowym podczas tej pielgrzymki był ks.Grzegorz Draus ze Lwowa. Po 3 dniach zwiedzania Siostry wróciły do Polski a wraz z nimi pojechały na urlopy S. Przełożona Julia i S.Henryka.
Kolejny już raz 1 czerwca 2018 r. w Dniu Dziecka nasza parafia zorganizowała Spartakiadę, czyli zmagania sportowe dla drużyn dzieci i młodzieży nie tylko z Równego, ale i z sąsiednich parafii. Razem ze swoimi duszpasterzami i z siostrami zakonnymi przyjechali uczestnicy, by wziąć udział w przygotowanych konkurencjach. Spartakiada rozpoczęła się Mszą św., a następnie odbyły się zawody w duchu braterstwa i zdrowej rywalizacji. Po południu był czas na obiad i zabawę z teatrem Dywo. Zwyciężyła drużyna z naszej parafii z Równego.
W niedzielę 27.05.2018 r. w naszej parafii w Równym odbył się Festyn dziecięcy. Po zakończeniu Mszy św. rozpoczęły się zabawy oraz śpiewy naszego chóru młodzieżowego Faustyna prowadzonego przez s. Mateuszę, były też tańce i różne wesołe konkurencje. Tradycyjnie radość dawały pojazdy uprzywilejowane: karetka pogotowia, policja, służba więzienna i straż pożarna, która m.in. polewała uczestników festynu wodą. Był to czas integracji dla rodziców, dzieci, parafian i wszystkich, którzy przyszli na festyn.
Pod hasłem “Szczęśliwa rodzina-szczęśliwa Ukraina” odbył się 20 maja 2018 r. marsz jednoczący wszystkie kościoły – katolicki, prawosławny, grekokatolicki I protestancki. Z naszej parafii wyruszyliśmy w marszu ulicami miasta z transparentami i hasłami prorodzinnymi na plac Szewczenki, gdzie do wieczora odbywały się przemówienia, świadectwa i występy m.in. naszego zespołu parafialnego “Faustyna” pod opieką s. Mateuszy.
Jak każdego roku zostałyśmy zaproszone na świętowanie rocznicy Konstytucji 3 Maja przez Konsulat RP w Łucku 11 maja i przez Towarzystwo Kultury Polskiej 5 maja działające przy naszej parafii w Równem. Przygotowane były piękne programy słowno-muzyczne a następnie poczęstunek i integracja przy stole.
Dzień po uroczystości I Komunii 23 kwietnia dzieci pierwszokomunijne z rodzicami, s.Julią Potaś i ks.Tomaszem Czopor pojechali na pielgrzymkę do Żółkwi, Lwowa, Stracza i Pidhirci. Trzy dni były pełne wrażeń duchowych I kulturalnych - zwiedzanie kościołów, katedry lwowskiej, wspólna modlitwa i bycie razem integrowało grupę i umocniło religijnie. Wszyscy wrócili wdzięczni i zadowoleni.
W niedzielę 22.04.2018 roku w naszej parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Równym na Ukrainie 25 dzieci przyjęło pierwszy raz Pana Jezusa do swojego serca, radość była ogromna, zarówno dzieci jak ich Rodziców oraz całej społeczności parafialnej.
21 kwietnia 2018 r.
W sobotę 21 kwietnia odbyła się pierwsza spowiedź  naszych dzieci, które w niedziele przystąpią do I Komunii Św.
Rodzice podczas spowiedzi swoich dzieci modlą się przed Najświętszym Sakramentem najpierw sami a po spowiedzi dołącza do nich dziecko.

15 kwietnia 2018 r.
Tydzień przed Pierwszą Komunią Świętą, odbyła się w naszej Parafii Uroczystość poświęcenia alb i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. i ich rodziców.
Niedziela Palmowa w Równym na Ukrainie – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła
JUBILEUSZ 25-LECIA PRACY
SIÓSTR OPATRZNOŚCI BOŻEJ W RÓWNEM (UKRAINA) 29.10.2017 r.

W niedzielę 29.10.2017 r.  w kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła odbyła się Uroczystość Jubileuszowa 25-lecia pracy Sióstr Opatrzności Bożej w Równem. Parafianie i zaproszeni goście uczestniczyli w modlitwie dziękczynnej na dwóch Mszach św. – o godz. 9.00 i o godz. 11.00. W rocznicę poświęcenia kościoła własnego kapłani i parafianie dziękowali Bogu za kościół, za jego budowniczych, kapłanów w nim posługujących, ale szczególnie dziękowali za pracę Sióstr Opatrzności Bożej. Siostry dziękowały  za swoją Założycielkę Sługę Bożą Antoninę Mirską, która dokładnie 160 lat temu założyła ich Zgromadzenie we Lwowie. Na tę Uroczystość przyjechała z Polski Matka Generalna Antonina Kasjaniuk wraz z Radą Generalną z Grodziska Mazowieckiego. Wśród zaproszonych gości były Siostry, które pracowały w Równem oraz te, które pochodzą z tej parafii. Mszy św. o godz. 11.00 przewodniczył i słowo Boże wygłosił ordynariusz diecezji łuckiej – Ks. Bp Witalij Skomarowski. Siostry dziękowały też proboszczowi parafii Ks. Kan. Władysławowi Czajce za zaproszenie do pracy w parafii i za wsparcie i współpracę na przestrzeni 25 lat. Po Mszy św. w kościele odbyła się inscenizacja słowno-muzyczna przygotowana przez parafian. Występowały też dzieci z pracującego przy parafii Centrum Europejskiego „Tradycja”. Padło wiele słów życzliwości i wdzięczności pod adresem Sióstr. Wszystkie wspólnoty przemawiały i dziękowały Bogu za dar Sióstr w parafii, za ich ofiarną i oddaną służbę. Po zakończonych uroczystościach w kościele, zaproszeni goście udali się na obiad, w trakcie którego można było wysłuchać świadectw parafian mówiących jak wiele dobrego Bóg uczynił w ich życiu przez posługę Sióstr. Atmosferę przy stole ubogacał swoim śpiewem młodzieżowy zespół parafialny „Faustyna”. Ksiądz Biskup Witalij Skomarowski towarzyszył wytrwale  do końca w świętowaniu Jubileuszu, czym  Siostry i parafianie byli bardzo ucieszeni. Często tego dnia padały słowa, które były hasłem życia Założycielki  Matki Antoniny Mirskiej: Wszystko na większą chwałę Bożą.  Ufamy, że 25 lat posługi Sióstr w Równem i Uroczystość Jubileuszową Bóg przemieni na swoją większą chwałę.
Festyn rodzinny 10.09.2017
 Dnia 10 września odbył się festyn rodzinny mający na celu budowanie więzi rodzinnych i wspólnotowych. Przybyły dzieci z rodzicami, parafianie młodsi i starsi, chorzy i samotni, ponieważ każdy chciał się napełnić radością i spotkać z innymi. Jak co roku było przygotowanych wiele atrakcji: jazda konna, pojazdy specjalistyczne strażaków i służby więziennej, były różne konkursy, zabawy, stoiska, na których można było pomalować ciało, nauczyć się robić zakładki do książek, aparaty fotograficzne z papieru, była możliwość sprawdzenia swoich sił w łowieniu, rzucaniu do celu, rozwiązywaniu różnych zadań uczących życzliwości, były też dmuchńce – zamek i zjeżdżalnia i wiele innych atrakcji. Czas umilały występy różnych zespołów parafialnych. Wszyscy byli ubogaceni i obdarowani nagrodami. Pamiętaliśmy w modlitwie o naszym Ks. Proboszczu, który tego dnia obchodził swoje Urodziny.

Wróć do spisu treści