Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

U źródeł Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej

  Rok 1857 otwiera we Lwowie historię naszego Zgromadzenia.

U jego początku stanęła Założycielka Sługa Boża Matka Antonina Mirska. Jej program życia - Ewangelię Bożej Opatrzności - niesiemy w świat jako jej duchowe córki.

8 stycznia 2019 r. w domu zakonnym w Przemyślu odbyła się  ostatnia sesja dochodzenia diecezjalnego w Procesie Beatyfikacyjnym  Sługi Boże Matki Antoniny Mirskiej.
Tym samy zakończył się Jej Proces Beatyfikacyjny na  szczeblu archidiecezji przemyskiej. 25 stycznia br. dokumenty zostały przekazane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.
Módlmy się przez wstawiennictwo Sługi Bożej, byśmy umieli  tak jak Ona być Opatrznością Bożą dla współczesnego świata.
                     

Ewangelia Bożej Opatrzności...

Dobry Bóg przez Swoją Opatrzność okazuje człowiekowi miłość. Zachęca nas do tego Pan Jezus. "Jezus domaga się dziecięcego zawierzenia Opatrzności Ojca niebieskiego, który troszczy się o najmniejsze potrzeby swoich dzieci: "Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić?... Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane" (Mt 6, 31-33, por. Mt 10, 29-31" (KKK 305).

Jubileusz 160 – lecia istnienia i działalności
Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej
Lwów 1857 – Grodzisk Maz. 2017
Wdzięczne  Panu Bogu  w   Trójcy  Jedynemu, za naszą historię bardzo prosimy wszystkich  odwiedzających nasza stronę o łączność  modlitewną z nami w tym czasie


Rozważania różańcowe ze Sługą Bożą M.Antoniną Mirską

- tajemnice radosne, światła, bolesne, chwalebne 

Misje Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej od 1976 r.
prowadzi działalność misyjną.
Pierwszym krajem misyjnym była Japonia,
gdzie dziś Siostry Opatrzności Bożej pracują na trzech placówkach.
Kolejne kraje, gdzie Siostry podjęły pracę to: Szwajcaria, Ukraina, Włochy
i od 1999 r. Kamerun. I choć czasem wyglądają inaczej, bo w Kamerunie
noszą inny strój, to w każdym z tych krajów realizują charyzmat
Zgromadzenia w myśl zawołania Matki Założycielki:
Nic ponad miłość Chrystusa.


Jeśli chcesz wspomóc misje w Kamerunie i masz taką możliwość,

to wiedz,
że Opatrzność Boża będzie dla Ciebie hojna.Bank PKO S.A. I O. w Żyrardowie
91 1240 3350 1111 0010 0769 1556

Bóg zapłać -siostry Opatrzności Boże

Opatrzność Boża

w najkrótszej definicji jest to opieka Boga nad światem i ludźmi. Oznacza ona zrządzenia, przez które Bóg z miłością i mądrością prowadzi wszystkie stworzenia do ich ostatecznego celu. Opatrzność działa na różne sposoby: wyzwala ona wierzącego, wspiera go i pozwala mu zwyciężyć w stosownej chwili. Ufność pokładana w Opatrzności Bożej nie zwalnia nas od działania, czuwania, modlitwy i nieustannego czynienia dobra. Nie jest ona bezczynnym i biernym oczekiwaniem, przeciwnie - jest czynną współpracą z dziełem Bożym.
Bóg wzywa nas, abyśmy porzucili nasze troski, co nie znaczy to, że nie cierpimy i nie jesteśmy doświadczani. Ważne jest, abyśmy nigdy nie utracili zaufania do Boga i Jego Opatrzności

Zgromadzenie nasze w sposób szczególny ufa Bożej Opatrzności i oddaje Jej cześć. Służąc dziewczętom zagubionym, przeżywającym problemy moralne, zaniedbanym, osieroconym, siostry prowadzą ośrodki wychowawcze, domy dla dziewcząt i kobiet specjalnej troski, przedszkola, katechizują dzieci i młodzież.

Opatrzności Boża - czuwaj nad nami!

Wróć do spisu treści