Janów Lub. - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Janów Lub.

DSP

Aktualności z Janowa

19 czerwca 2016 r. – Janów Lubelski - Złoty i Srebrny Jubileusz życia zakonnego

Uwielbiaj duszo moja Miłosierdzie Pana, raduj się w Nim serce moje całe. (Dz 1652)

19 czerwca 2016 roku w pięknie udekorowanej przez s. Zofię Kolaniak kolegiacie janowskiej miała miejsce niecodzienna uroczystość. Dwie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej obchodziły jubileusze życia zakonnego. Siostra Felicja Krzysztoń świętowała jubileusz 50-lecia natomiast Siostra Przełożona Łucja Turos 25-lecia życia zakonnego. Świętowanie rozpoczęło się Mszą świętą, którą celebrowało ośmiu kapłanów pod przewodnictwem Ks. Biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Stefana Regmunta. Liturgię uświetnił śpiew Chóru Nauczycielskiego prowadzonego przez Pana Marka Sulowskiego. (CZYTAJ DALEJ..)

FOTORELACJA

Jubileuszowe świętowanie w Janowie Lubelskim


„Spraw Boże, byśmy były znakiem Twojej Opatrzności we współczesnym świecie
iświadectwem życia przybliżały ludzi ku”
– o to prosimy każdego dnia w naszych modlitwach.


Obecny rok – Rok Życia Konsekrowanego jest jednocześnie jubileuszowym dziękczynieniem Bogu za 60 lat obecności iługi Sióstr Opatrzności Bożej w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i Różańcowej w Janowie Lubelskim. Uroczyste świętowanie miało miejsce 21 czerwca 2015 r. podczas Mszy św. o godz. 12:00, sprawowanej przez Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego i innych kapłanów. O godz. 11.30 Ks. Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i Różańcowej w Janowie Lubelskim - Ks. Jacek Staszak powitał przybyłych gości, a potem s. Łucja Turos zaprezentowała historię Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej i 60-letniej posługi sióstr wLubelskim. Siostry przygotowały uroczystą oprawę Eucharystii. Po Komunii św. przełożona generalna - s. Antonina Kasjaniuk odczytała akt zawierzenia Matce Bożej Janowskiej.
Pragniemy podziękować Bogu Najwyższemu, który jest Dawcą wszelkiego dobra, za łaski, jakimi darzył naszą wspólnotę na przestrzeni 60-ciu lat. Chcemy podziękować też naszej Pani Janowskiej za opiekę nad naszym Zgromadzeniem.
Wyrażamy też wdzięczność wobec ludzi. Cieszyłyśmy się bardzo z obecności przełożonej generalnej - s.Kasjaniuk i Zarządu Zgromadzenia. Jubileuszowe spotkanie zgromadziło wokół Ołtarza liczną siostrzaną rodzinę zóżnych stron Polski i spoza jej granic – dziękujemy Kochanym Siostrom za obecność, także Siostrom Służebnicom Niepokalanej Panny Maryi. Wśród zgromadzonych sióstr było wiele pochodzących z Janowa i okolic (w zgromadzeniu jest 30 sióstr z Janowa Lub. i 13 sióstr z okolic). Dla parafian było to niezwykłe świadectwo naszej wspólnoty iści. Dziękujemy, że były z nami władze miasta i powiatu oraz dyrekcje szkół, wórych pracujemy.
Naszą wdzięczność kierujemy w stronę ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego za przewodniczenie Mszy św. i piękne Słowo Boże, nawiązujące do życia i cnót Matki Założycielki – Sługi Bożej Antoniny Mirskiej. Dziękujemy wszystkim Pasterzom, którzy wągu 60-ciu lat troszczyli się o naszą Wspólnotę. Szczególnie dziękujemy obecnemu Księdzu Proboszczowi Jackowi Staszakowi – Kustoszowi sanktuarium janowskiego za inicjatywę tego świętowania, które wpisało się w30-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Janowskiej i za stałą życzliwość nam okazywaną oraz za sprawowaną Jubileuszową Eucharystię. Serdeczną modlitwą wdzięczności ogarniamy wszystkich kapłanów posługujących w obu janowskich parafiach, obecnie i wcześniej oraz Ks. Mariana Kowalczyka – spowiednika wspólnoty.
W naszym podziękowaniu nie może zabraknąć słów wdzięczności dla wszystkich naszych Dobrodziejów, którzy w przeszłości i teraz okazują nam wielką życzliwość, ią nas modlitwą i pomocą materialną. Dziękujemy również Przyjaciołom Bożej Opatrzności i obiecujemy naszą modlitwę. Także wszystkim Parafianom, którzy rozumieją wartość życia zakonnego i doceniają naszą pracę dla dobra Kościoła. Wszystkim mówimy: BÓG ZAPŁAĆ!!!
Przeżywając Rok Jubileuszowy wspominamy wszystkie siostry, które tworzyły historię tej placówki na przestrzeni 60 lat. Modlimy się zawiernych, do których posyła nas Opatrzność, oraz ludzi, których stawiała na naszych drogach.
Jubileuszową Eucharystię uświetnił swym pięknym śpiewem Chór Parafialny, za co serdecznie dziękujemy wszystkim jego członkom. Po zakończeniu Mszy św. odbył się wściele, przygotowany przez młodzież pod kierunkiem s. Maksymilii Grzyśnik, montaż słowno-muzyczny o tematyce powołaniowej. Po młodzieży wystąpiły z życzeniami dzieci przygotowane przez Panią katechetkę Jadwigę Tyra, a po nich głos zabrała Pani Dyrektor Krystyna Ćwiek zSzkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego wLubelskim. Dzieci z chórku „Promyki Maryi”, którymi opiekuje się s. Łucja Turos wykonały piosenkę: „Nie oddam Cię za nic na świecie”. Potem podziękowania iżyczenia złożyli siostrom: starosta Powiatu Janowskiego Jerzy Bielecki i wicestarosta Bartosz Piech oraz wiceburmistrz Czesław Krzysztoń odczytał życzenia Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia.
Następnie zaproszeni Goście oraz przedstawicielki siostrzanych wspólnot otrzymali pamiątkowe albumy o janowskim sanktuarium, po czym wystąpiła ze swoim słowem przełożona generalna. Po zrobieniu wspólnego zdjęcia wszyscy udali się na obiad do domu parafialnego. WBożego Miłosierdzia zgromadzeni przy kaplicy zjawienia modliliśmy się Koronką do Miłosierdzia Bożego, a potem w procesji z obrazem Matki Bożej Janowskiej przeszliśmy dookoła Placu Maryjnego, śpiewając pieśń: „Przed laty w”.
Obecnie wraz z całym Kościołem przeżywamy Rok Życia Konsekrowanego. Święty Jan Paweł II wVita consecrata napisał: «Powinniście nie tylko wspominać ić swoją chwalebną przeszłość, ale także budować nową wielką, historię! Wpatrujcie się w przyszłość, ku której kieruje was Duch, aby znów dokonać z wami wielkich dzieł» (n. 110)”. Obyśmy idąc wiernie za głosem powołania, przynaglane miłością Chrystusa, całym sercem pełniły wolę Boga, służąc Mu w każdym człowieku, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym. W Roku Życia Konsekrowanego prosimy, by nasza obecność iświadectwo codziennego życia prowadziły nas i wszystkich, których spotykamy ku Bogu.

FOTORELACJA

Modlitwa różańcowa w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Janowie Lub..

W październiku gromadzimy się na wspólnej modlitwie różańcowej. Dzieci spotykają się każdego dnia o godz. 16:00 i aktywnie włączają się w modlitwę. Animowane przez S. Stellę Turowicz przygotowują rozważania różańcowe.  


Pielgrzymka młodzieży maturalnej z Liceum Ogólnokształcącego z Janowa Lubelskiego na św. Krzyż

  Pielgrzymka jest  już kilkuletnią tradycją szkoły. Wyjazd został zorganizowany przez katechetów i wychowawców. Młodzież pod kierunkiem S. Darieli Cybulskiej i P. Elżbiety Tylus przygotowała rozważania Drogi Krzyżowej i liturgię Mszy Świętej. Wspólną modlitwę rozpoczęliśmy od Drogi Krzyżowej. Przeszliśmy szlakiem królewskim rozpoczynającym się w Nowej Słupi i prowadzącym przez Świętokrzyski Park Narodowy. W  modlitewne skupienie wprowadził Ks. Mariusz Telega. Młodzież kontynuowała rozważania przy każdej stacji.
W samo południe uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej przez Ks. Mariusza Telegę oraz O. Władysława i  Ks. Wojciecha Marca. Wspólnej modlitwie towarzyszyła intencja pomyślnego zdania egzaminów maturalnych i szczęśliwych wyborów drogi życia. Po Mszy św. uczciliśmy Relikwie Krzyża Świętego. Był też czas na zwiedzanie Klasztoru OO. Oblatów i zapoznanie się z historią tego miejsca oraz podziwianie panoramy ze wzgórza.

Wróć do spisu treści