Dokumenty... - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Dokumenty...

Foto galeria
Dokumenty Procesu Beatyfikacyjnego
Sługi Bożej M. Antoniny Mirskiej w Rzymie

Po zakończeniu diecezjalnego etapu Procesu Beatyfikacyjnego Sł. Bożej Matki Antoniny Mirskiej w Archidiecezji Przemyskiej zebrana dokumentacja została dostarczona do Kongregacji ds. Świętych w Rzymie.
Portator dokumentów Ks. Prałat Bartosz Rajnowski wraz z Przełożoną generalną Matką Antoniną Kasjaniuk i siostrami: s. Rozanną Gładysz i s. Esterą Jastrzębską oraz dyrektorem Wydziału ds. Kanonizacyjnych Archidiecezji Przemyskiej Ks. Prałatem Witoldem Burdą udali się tam dn. 25 stycznia br. dostarczając dokumentację zgodnie z przewidzianą procedurą procesową.
Do kolejnego etapu Procesu – tzw. etapu rzymskiego – należy napisanie Positio o Słudze Bożej, ukazujące jej życie cnotami w sposób heroiczny.
Prosimy wszystkich o dalszą modlitwę w intencji Procesu Beatyfikacyjnego Sługi Bożej.
Fotorelacja

Wróć do spisu treści