2015 - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

2015

Archiwum

27.12.2015 r. - 2.01.2016 r. - Rekolekcje w Grodzisku Maz
Wspólnota zakonna w Grodzisku Maz. Nowy Rok Pański 2016, Rok Miłosierdzia rozpoczęła w poszerzonym gronie, bo razem z Siostrami odprawiającymi rekolekcje. Ćwiczeniom tym w dniach od 27 grudnia 2015 do 2 stycznia 2016 r. przewodniczył O. Ryszard Bortkiewicz OSPPE z Częstochowy. Konferencje rekolekcyjne, czas na medytację i osobistą modlitwę wprowadziły nas w tematy bliskie i ważne dla każdej osoby powołanej do życia radami ewangelicznymi. Stawiały pytania: Kim ja jestem? Kim jest dla mnie Bóg? Umocnione Bożymi darami i radością przebywania w tak zróżnicowanej i licznej Wspólnocie (60 Sióstr odprawiało rekolekcje) Siostry powróciły do swoich domów zakonnych z nadzieja i odwagą do podejmowania kolejnych zadań w duchu charyzmatu Zgromadzenia.

FOTORELACJA


15 grudnia 2015 r. – pogrzeb S. Benwenuty Grabiec

U progu Roku Miłosierdzia dnia 11 grudnia 2015 r., w wieku 86 lat odeszła do Pana śp. Siostra Benwenuta Anastazja Grabiec.
Msza św. pogrzebowa została odprawiona we wtorek dnia 15 grudnia br. o godz. 12.00 w kaplicy domu generalnego w Grodzisku Maz., po czym ciało jej złożone zostało na miejscowym cmentarzu.  Modlitwom wszystkich polecamy duszę śp. Siostry Benwenuty Grabiec, dziękując Panu Bogu za jej życie i powołanie do naszej Rodziny zakonnej, za jej umiłowanie drugiego człowieka
i prosząc, by Miłosierny Pan przyjął ja do radości nieba.     
                                                       
Dobry Jezu a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie

Życiorys
FOTORELACJA

22 listopada 2015 r. -  Grodzisk Maz. - Zgromadzeniowy Dzień Wspólnoty

"Nic ponad miłość Chrystusa"
Te Słowa naszej Matki Założycielki Sługi Bożej M. Antoniny Mirskiej były przewodnią myślą Dnia Wspólnoty. Dzień ten, obchodzony w Zgromadzeniu w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata wymownie wpisał się w wydarzenia kończącego się już niebawem Roku Życia Konsekrowanego, jako jedna z inicjatyw tego roku. Motywem do wspólnego spotkania była też 110 rocznica śmierci Matki Założycielki Sługi Bożej M. Antoniny Mirskiej (Przemyśl, 28.VII.1922 r. - Rodatycze, 23.XI.1905 r.), której doczesne szczątki od 12.04.2008 r. spoczywają w kaplicy domu generalnego w Grodzisku Maz. i przeżywany w Zgromadzeniu trzeci rok Nowenny przed 200 - leciem urodzin Matki Założycielki, któremu w bieżącym roku przyświeca hasło "Wszystko na większą chwałę Bożą".
Na zaproszenie do wspólnego świętowania Siostry odpowiedziały entuzjastycznie, dając dowód jedności i wyrażając wdzięczność za wiele otrzymanych łask i darów. Niemal wszystkie wspólnoty z polski miały swoje delegatki. Były też Siostry pracujące na Ukrainie. Siostry wspólnot misyjnych jednoczyły się z nami świętując na swoich placówkach.
  Centrum spotkania była Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej J. E. Ks. Bpa Stefana Regmunta, który wygłosił Słowo Boże. Mszę św. poprzedziło spotkanie z Matką Generalną i konferencja tematyczna O. Kazimierza Synowczyka OFM Cap. z Warszawy.
  "Nasze wczoraj i dziś" w formie prezentacji multimedialnej, scenki teatralnej i krótkiego filmu, uwieńczyły miłym akcentem spotkanie Rodziny Zakonnej, przed którą stoją nowe wyzwania, zadania i oczekiwania tak w kościele jak i w Zgromadzeniu.

FOTORELACJA


Grodzisk Maz. 5 - 8 listopada 2015 r. - spotkanie formacyjne Sióstr Przełożonych

  W spotkaniu formacyjnym, które odbyło się w dniach od 5 do 8 listopada br. w Grodzisku Maz. brały udział Siostry Przełożone i Siostry Mistrzynie poszczególnych grup formacyjnych. Grupę Sióstr Przełożonych posługujących we Wspólnotach w Polsce powiększyły Przełożone ze Wspólnot zagranicznych: ze Szwajcarii, z Włoch i z Ukrainy. W spotkaniu uczestniczyło 36 Sióstr.
  Konferencje wygłosili: O dr Waldemar Barszcz TOR, S. mgr Urszula Wołoszczak RSCJ oraz Matka Generalna Antonina Kasjaniuk.
  "Posługa władzy w świetle dokumentów Kościoła. Prawa i obowiązki przełożonej lokalnej" - to temat wykładów O. Waldemara Barszcza. S. Urszula zwróciła uwagę na postawy, zachowanie i życie wartościami dojrzałej osoby zakonnej, które Zgromadzenia powierzyło obowiązki przełożonej lokalnej.
  Matka Generalna Antonina Kasjaniuk zadania i obowiązki przełożonej wspólnoty zakonnej ukazała od strony eschatologicznej. Szczególną uwagę zwróciła na życie duchowe samej przełożonej oraz powierzonych jej trosce Sióstr, którym ma pomagać w wypełnianiu misji i powołania zakonnego.
  Temat spotkania formacyjnego brzmiał "Prawa i obowiązki przełożonej lokalnej. Co to znaczy być dobrą przełożoną".
  Poprzez wykłady, konferencje, rozmowy i wymianę uwag na przedstawione zagadnienia, temat ten został Siostrom profesjonalnie przybliżony i przypomniany. Ukazane też zostały przestrzenie do realizacji i wprowadzania w życie, co będzie naszym zadaniem na kolejne miesiące.

FOTORELACJA


7 października 2015 r. – Łąka k/Rzeszowa - przyjęcie do Postulatu

Dnia 7 października 2015 r. do Postulatu Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej zostały przyjęte Aspirantki: Beata Kulesz i Joanna Szela. Na kolejny etap formacji Aspirantki przyjęła Matka Generalna S. Antonina Kasjaniuk. Aspirantki podjęły kolejny etap formacji i dalszego rozeznawania swojego powołania do życia radami ewangelicznymi na wzór Jezusa Chrystusa czystego, ubogiego, posłusznego Ojcu i oddanego modlitwie. Matka Generalna wyraziła radość całego Zgromadzenia i zapewniła o modlitwie za nowe postulantki. Obrzęd przyjęcia do Postulatu zwieńczyło odśpiewanie hymnu Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej „ Szczęśliwy kogo Opatrzność Boska” a potem wspólna rekreacja i świętowanie przy stole.

FOTORELACJA

Śluby wieczyste w Grodzisku Maz.

31 lipca  br. we wspomnienie liturgiczne św. Ignacego z Loyoli - głównego patrona Zgromadzenia odbyły się w domu generalnym w Grodzisku  Maz. śluby wieczyste. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Ks. Bp Stanisław Jamrozek - biskup pomocniczy z diecezji przemyskiej. Na ręce przełożonej generalnej Matki Antoniny Kasjaniuk trzy Siostry złożyły śluby wieczyste. Nowe profeski wieczyste pochodzą a z Ukrainy:
S. Vita Maria Eryka Kovalczuk
S. Alina Maria Karina Benkovska
S. Hanna Maria Jakuba Sidletska.
W uroczystości udział wzięli licznie zebrani kapłani, rodzina, która przyjechała z Ukrainy oraz Siostry z różnych Wspólnot naszego Zgromadzenia. Niech Łaska Pana wspiera i prowadzi nasze Siostry profeski wieczyste.

FOTORELACJA


Pierwsze śluby S. Jadwigi Parzonka

30 lipca 2015 r. w kaplicy domu generalnego w Grodzisku Maz., Nowicjuszka - S. Jadwiga Parzonka, po trzech latach formacji zakonnej, w obecności najbliższej rodziny i zgromadzonych Sióstr, na ręce przełożonej generalnej Matki Antoniny Kasjaniuk, złożyła pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na rok. Uroczystej Eucharystii o godz. 11.00 przewodniczył Ks. Bp Stanisław Jamrozek – biskup pomocniczy z diecezji przemyskiej.
S. Jadwidze – nowej Siostrze Juniorystce, życzymy radosnego trwania powołaniu i wzrastania w miłości.

FOTORELACJA


17 lipca 2015r. - Grodzisk Maz. - Obłóczyny

Dnia 17 lipca 2015 r. - w kolejną rocznicę zatwierdzenia Zgromadzenia na prawie papieskim - przeżywałyśmy radość obłóczyn Postulantki Ireny. W obecności Wspólnoty domu generalnego Ks. Kapelan Wiesław Kosiński poświęcił habit, w który została obleczona Postulantka Irena. Następnie podczas uroczystej Eucharystii Postulantka prosiła Matkę Generalną o włączenie do życia zakonnego w rodzinie ewangelicznej Sióstr Opatrzności Bożej.
Przyjęta do Zgromadzenia Irena otrzymała imię Siostra Maria Irena i rozpoczęła kolejny etap formacji zakonnej w Nowicjacie. Skarb Jej życia i powołania polecamy Dobremu Bogu objawiającemu Swą Miłość w troskliwej opiece nad światem i nad każdym z nas.

FOTORELACJA


17 lipca 2015 r. w Przemyślu zmarła nasza Droga Siostra Leonia Rytel. Polecamy zmarłą Siostrę modlitwom, by Pan darował jej winy i przyjął ją do swojej chwały.


Msza św. pogrzebowa została odprawiona w poniedziałek 20 lipca br. o godz. 12.00 w kościele parafialnym p.w. Trójcy Św. w Przemyślu, następnie odbył się obrzęd złożenia ciała Siostry do grobu na cmentarzu głównym w Przemyślu.  

FOTORELACJA
NEKROLOG

5 lipca 2015 r. – Grodzisk Maz. - Jubileusz 25- lecia życia zakonnego

Dnia 5 lipca 2015 r. w domu generalnym w Grodzisku Maz. 25 lecie życia ślubami zakonnymi świętowały Siostry:
S. M. Izabela Sobolewska
S. M. Oktawia Chilicka
S. M. Adria Głaz
S. M. Marlena Job
S. M. Mariona Partyka

Uroczystą liturgię, podczas której Siostry Jubilatki ponowiły gotowość trwania przy Panu, poprzedziło dwudniowe przygotowanie, które rozpoczęło się w piątek 3 lipca.  Spotkanie w grupie formacyjnej, wymiana doświadczeń, wspomnienia oraz konferencja na temat wierności łasce powołania, tożsamości zakonnej i nowych wyzwań formacyjnych wypełniły czas do wieczora..
  Kolejnym etapem świętowania był wyjazd Sióstr do Częstochowy w sobotę 4 lipca. Matce Bożej Jasnogórskiej Siostry Jubilatki powierzyły swoją - Zgromadzenia i Ojczyzny - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
  Niedzielne świętowanie rozpoczęła Msza św. o godz. 8.00 odprawiona we Wspólnocie domu generalnego a następnie życzenia złożone przez Matkę Generalną Antoninę w obecności Wspólnoty domu generalnego i przybyłych gości.
  Uroczystej Mszy Św. Jubileuszowej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Eugeniusz Zarzeczny, wiceprowincjał księży Marianów z Warszawy. W koncelebrze wzięli udział kapłani, którzy przybyli, żeby z Jubilatkami świętować i dziękować Bogu za ich trwanie w łasce wierności złożonym ślubom i powołaniu zakonnemu.
  Moment ponowienia Profesji zakonnej dla wszystkich obecnych na Eucharystii był okazją do żarliwej modlitwy dziękczynno - błagalnej i refleksji nad sensem i świętością życia ludzkiego.
  Po wspólnym świętowaniu przy stole wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia sztuki "Mój Chrystus połamany", którą - pod kierunkiem Siostry mistrzyni Zdzisławy - przygotowały Siostry Juniorystki przy współudziale Sióstr profesek.





Jubileuszowe świętowanie w Janowie Lubelskim
"Spraw Boże, byśmy były znakiem Twojej Opatrzności we współczesnym świecie
i świadectwem życia przybliżały ludzi ku Tobie"
- o to prosimy każdego dnia w naszych modlitwach.


Obecny rok - Rok Życia Konsekrowanego jest jednocześnie jubileuszowym dziękczynieniem Bogu za 60 lat obecności i posługi Sióstr Opatrzności Bożej w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i Różańcowej w Janowie Lubelskim. Uroczyste świętowanie miało miejsce 21 czerwca 2015 r. podczas Mszy św. o godz. 12:00, sprawowanej przez Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego i innych kapłanów. O godz. 11.30 Ks. Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i Różańcowej w Janowie Lubelskim - Ks. Jacek Staszak powitał przybyłych gości, a potem s. Łucja Turos zaprezentowała historię Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej i 60-letniej posługi sióstr w Janowie Lubelskim. Siostry przygotowały uroczystą oprawę Eucharystii. Po Komunii św. przełożona generalna - s. Antonina Kasjaniuk odczytała akt zawierzenia Matce Bożej Janowskiej.
(CZYTA DALEJ...)




IV Edycja Konkursu o Opatrzności
"Boża Opatrzność w historii człowieka"
Rok szkolny 2014 - 2015

Komisja w składzie:
           s. Maria Kaproń, ks. Wiesław Kosiński, s. Zdzisława Swoboda, p. Wioleta Kozioł, p. Agnieszka Nec

Wyłoniono następujących zwycięzców:

PRACE LITERACKIE:

I kategoria - klasy I-III

Wyróżnienie :

1.   Teresa Niedzwiadek, kl. I, Lublin
2.   Praca zbiorowa Dzieci ze Świetlicy przy Parafii św. św. Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze

II kategoria - klas IV-VI

I miejsce - Piotr Kucharski, kl. IV, Golina

II miejsce - Kinga Czajka, kl. IV, Janów Lubelski

III miejsce - Oliwia Kwapisz, kl. IV, Kutno

Wyróżnienie :

1.   Marta Niedzwiadek, kl. V, Lublin
2.   Natalia Maćkowiak, kl. V, Kutno
3.   Anna Mazur, kl. VI, Twardogóra

III kategoria - młodzież gimnazjalna

I miejsce - Karolina Mortka, kl. III, Przemyśl

II miejsce - Paulina Katarzyna Filiks, kl.III, Żelechów

III miejsce - Mariola Gabryelska, kl. I, Twardogóra Syc.

Wyróżnienie:

1.   Klaudia Piskur, kl. III, Przemyśl
2.   Marta Wojnarowicz, kl. II, Przemyśl

PRACE PLASTYCZNE:

kategoria - dzieci przedszkolne

I miejsce - Zuzanna Łopat, Przedszkole A. Stróżów w Grodzisku Maz.
II miejsce - Wiktoria Dragan, „O” w Łące
III miejsce - Gloria Kosińska, Przedszkole A. Stróżów w Grodzisku Maz.

Wyróżnienie :

1. Izabela Kocon, Przedszkole Aniołów Stróżów w Grodzisku Maz.
2. Klara Szulc, Przedszkole Aniołów Stróżów w Grodzisku Maz.
3. Maja Natywo, „O” w Golinie
4. Antoni Hirsz, Przedszkole Aniołów Stróżów w Grodzisku Maz.

kategoria - klasy I-III

I miejsce - Emilia Kędrak, kl. I, Janów Lub.
II miejsce - Monika Król, kl. I, Lublin
III miejsce - Marta Nowak, kl. I, Golina

Wyróżnienie:

1. Michał Moskal, kl. I, Janów Lub.
2. Julia Romanowicz, kl. I, Lublin
3. Antoni Szulc, kl. I, Podkowa Leśna

kategoria - klasy IV-VI

I miejsce - Wiktoria Kuźmińska, kl. VI, Jelenia Góra
II miejsce - Milena Żebracka, kl. VI, Twardogóra Syc.
III miejsce - Ewelina Kanadys, kl. VI, Twardogóra Syc.

                       Wyróżnienie:

1. Julia Cholewa, kl. VI, Lublin
2. Julia Surowiec, kl. VI, Lublin
3. Gabriela Dragan, kl. V, Łąka

kategoria - Gimnazjum

I miejsce - Marta Szeliga, kl. III, Przemyśl
II miejsce - Diana Milczanowska, kl. I, Przemyśl
III miejsce - Aleksandra Kamińska, kl. II, Przemyśl

Wyóżnienie:

1. Magdalena Malinowska, kl. I, Przemyśl
2. Karolina Mortka, kl. III, Przemyśl
3. Patrycja Bogusławska, kl. I, Twardogóra Syc.


                  PRACE MULTIMEDIALNE:

I miejsce - Przemysław Piątek, Żelechów
II miejsce - Patrycja Pociask, Łąka
III miejsce - Norbert Dziurkowski, Żelechów

Zwycięzcy otrzymują nagrody zgodnie z miejscem zajętym
w Konkursie.                
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują dyplom za udział.
Prace plastyczne prezentujemy w galerii.
Serdecznie Gratulujemy!



17 maja 2015 r. - Jubileusz Sióstr Opatrzności Bożej
70 lat w Golinie


Błogosław Jezu, Kochanym Siostrom, obdarzaj zdrowiem! Wspieraj łaskami,aby następne jubileusze mogły w Golinie świętować z nami właśnie te słowa jednego z wierszy, można było usłyszeć podczas niedzielnej uroczystości upamiętniającej 70. rocznicę przybycia Sióstr Opatrzności Bożej do Goliny.
W wymowny spos
ób wpisał się on w jubileuszowe świętowanie, które miało miejsce 17 maja 2015 r. w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej.  Wówczas to miejscowa Wspólnota Zakonna: s. Laurencja Chodźko, s. Witaliana Jastrzębska, s. Liliana Socha, s. Elizeusza Golak i s. Klementyna Walczak razem z ks. bp. Krzysztofem Wętkowskim, Przełożoną Generalną - s. Antoniną Kasjaniuk, Zarządem Zakonu, siostrami rodaczkami i tymi, które wcześniej pracowały w Golinie, Sercankami ze Słupcy, Referentką Diecezjalną z Gniezna - s. Marceliną Chętnik, zaproszonymi kapłanami dziękowały za lata obecności w mieście i parafii. [link:210](czytaj  dalej..[/link:210]...)

[link:211]FOTORELACJA[/link:211]
[link:212]HISTORIA[/link:212]



1-3 maja 2015 r. - IV Dni z Opatrznością

W tzw. długi weekend majowy w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. młodzież z różnych zakątków Polski gromadzi się na "IV Dniach z Opatrznością". Temat tegorocznego spotkania "Jestem ON-LINE", choć brzmi kuriozalnie dotyczy tematu mojej otwartości i dostępności dla Pana Boga i drugiego człowieka.. Katechezy, spotkania warsztatowe i świadectwa, a także czas na modlitwę wspólnotową i osobistą stanowią poszczególne punkty programu tych dni.

Pierwszy dzień:

W pierwszym dniu, po powitaniu uczestników i dobrym obiedzie oficjalnie otwarte zostały „IV Dni z Opatrznością”. I od początku duże tempo: warsztaty, katecheza, praca w grupach, świadectwo P. Dariusza Kowalskiego, a wieczorem modlitwa, Adoracja, Sakrament Pokuty i około godz. 23.00 można było udać się upragniony odpoczynek.

Dzień drugi:

W drugim dniu spotkania, bo krótkiej nocy, rozgrzewce i śniadaniu młodzież została zaproszona na spotkanie z seksuologiem, następnie w programie były warsztaty tematyczne i obiad. Po pracowitym czasie dopołudniowym, po obiedzie odbyło się spotkanie ewangelizacyjne "Full Power Spirit " znajdź sposób na siebie, następnie dalsza cześć warsztatów, praca w grupach i  dzielenie się Słowem Bożym. Natomiast po kolacji najważniejszy punkt dnia czyli Eucharystia -  osobiste spotkanie z Jezusem oraz możliwość podpisania Deklaracji życia w czystości. Dzień zakończył się radośnie, bo dyskoteką połączoną z pokazem treści przygotowanych i przeżytych na warsztatach.

Ostatni dzień spotkania młodych to czas podsumowań, podziekowań i pożegnań. Wspólna Eucharystia, hymny uwielbienia Jezusa i okrzyki „do następnego spotkania” zakończyły tegoroczne IV Dni z Opatrznością.


24/25 kwietnia 2015 r. - nocne czuwanie na Jasnej Górze

W nocy z 24/25 kwietnia w Roku Życia Konsekrowanego Zgromadzenie nasze kolejny już raz podjęło nocne czuwanie na Jasnej Górze. U tronu Jasnogórskiej Pani licznie zgromadziły się Siostry z wielu Wspólnot w Polsce i na Ukrainie oraz dwie misjonarki S. Sylwestra Mazurek z Japonii i S. Regina Kozioł z Kamerunu. Razem z Siostrami modlili się też: młodzież i Przyjaciele Zgromadzenia zrzeszeni pod nazwą Przyjaciele Opatrzności Bożej oraz członkowie rodzin Sióstr. Mszy św. o północy przewodniczył Ks. Wiesław Kosiński, kapelan Wspólnoty Sióstr domu generalnego. W Akcie Zawierzenie Matka gen. Antonina Kasjaniuk Jasnogórskiej Pani oddała całe Zgromadzenie, wszystkie Wspólnoty, każdą Siostrę Zgromadzenia i wszystkie prowadzone dzieła w kraju i poza granicami.
W programie czuwania oprócz modlitwy indywidualnej były też modlitwy i Adoracje przygotowane przez grupy formacyjne i uczestników czuwania:
-   Różaniec część bolesna z rozważaniami przygotowały Siostry Nowicjuszki;
-   Adorację Najświętszego Sakramentu przygotowały Siostry Juniorystki;
-   młodzież z Gimnazjum (MOS) w Przemyślu głębią rozważań i pieśniami wprowadziła nas w modlitwę uwielbienia i dziękczynienia za otrzymane łaski i dary Boże;
-   Przyjaciele Opatrzności Bożej włączyli nas w modlitwę różańcową i rozważania części radosnej, w których wybrzmiała wdzięczność za dar życia konsekrowanego;
-   Aspirat i Postulat Koronką do Bożego Miłosierdzia przypomniał nam o prawdzie, że Pan czuwa nad nami i nad całym światem, a każdy człowiek winien być Apostołem Bożego Miłosierdzia;
-   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP były ostatnim akcentem nocnego spotkania z Jasnogórską Matką i Królową Polski.

Zakończenia czuwania nocnego na Jasnej Górze dokonała Matka Generalna Antonina dziękując uczestnikom za udział, wspólna modlitwę, radość spotkania i trud pielgrzymowania.

FOTORELACJA




Grodzisk Maz. - 09-12.04.2015 r. - spotkanie formacyjne

„Konsekracja zakonna. Wdzięczność za przeszłość, pasja teraźniejszości, nadzieja na przyszłość”. Taki temat do przemyśleń nad istotą powołania zakonnego i życiem radami ewangelicznymi przyświecał Siostrom uczestniczącym w zjeździe formacyjnym.
Spotkanie to odbyło się w dniach od 9 do 12 kwietnia br. w domu generalnym w Grodzisku Maz. Wzięło w nim udział 37 sióstr profesek wieczystych, które pierwszą profesję zakonną składały na przestrzeni 1970 do 1978 r. Wśród uczestniczek była też Siostra Misjonarka z Japonii, która od 1978 r. pracuje na misjach.(czytaj dalej...)




DROGA KRZYŻOWA W BIESZCZADACH
Dnia 28 marca 2015 r. Wspólnota formacyjna (Postulatu i Aspiratu) dzięki Bożej Opatrzności i dobroci Matki Generalnej miała możliwość uczestnictwa w Drodze Krzyżowej prowadzącej na najwyższy szczyt Bieszczad- Tarnicę.
Wyprawę rozpoczęłyśmy od Eucharystii sprawowanej o godz.5.00 u Księży Saletynów w Rzeszowie. Po Mszy Św. autokarami udalismy się w bieszczadzką głuszę. Bieszczady przywitały nas deszczem i porywistym wiatrem. Na Tarnicę wchodziilismy z Włosatego; droga na szczyt zajęła nam cztery godziny.
Było to dla nas bogate doświadczenie, ponieważ była to niezwykła Droga Krzyżowa. Droga ta była prawie namacalnym rozważaniem męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ była też drogą zmagania się ze sobą podczas wchodzenia ma szczyt. Dzięki temu w małym, a nawet bardzo małym stopniu mogłyśmy doświadczyć tego, co wycierpiał Pan Jezus za nas wchodząc na szczyt Golgoty, będac skatowanym i wycieńczonym z miłości do nas.

FOTORELACJA



25 marca 2015 r. - Tokio (Japonia) - Pierwsze śluby S. Heleny Nguyen Thi Nhu Ngoc


25 marca 2015 r. w kościele św. Michała Archanioła przy naszym klasztorze w Tokio, Nakameguro, odbyła się uroczystość złożenia pierwszych ślubów zakonnych przez S. Heleny Nguyen Thi Nhu Ngoc z Wietnamu. Siostra Helena złożyła śluby na ręce Matki Generalnej Antoniny Kasjaniuk, która z tej okazji wraz z Siostrą radną Honoratą Janowicz przybyła do Japonii. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Wietnamczyk, ks. Hien, który prowadzi comiesięczne spotkania formacyjne dla obecnych w Tokio postulantek i nowicjuszek z Wietnamu w ich rodzimym języku. Na uroczystość przybyli również wietnamscy księża misjonarze, którzy  w różny sposób ukazywali siostrze piękno życia radami ewangelicznymi: ks. Tam, ks. Hoai i ks. Tien. Mszę św. wspólnie koncelebrowali także ks. Kawamura, kapelan wspólnoty w Nakameguro, ks. Akabae oraz polski misjonarz salezjański ks. Paweł Głogowski. Kazanie wygłosił ks. Hoai, który nawiązując do Uroczystości Zwiastowania Pańskiego ukazywał, że każdy powołany do naśladowania Pana Jezusa na drodze życia zakonnego ma swoje zwiastowanie. Jak Maryja jest wezwany do radości: "Raduj się Maryjo!, Raduj się S. Heleno, bo Bóg Ciebie wybrał". Bardzo wymowną odpowiedzią na to wezwanie są słowa, które S. Helena umieściła na ślubnym obrazku: " Ja zaś jak oliwka, co kwitnie w domu Bożym, zaufam na wieki łaskawości Boga".
   Na uroczystość przybył także brat s. Heleny z żoną, którzy w imieniu rodziców udzielili Siostrze błogosławieństwa przed złożeniem ślubów. Po Mszy św. wszyscy zgromadzili się na placu przed kościołem biorąc udział w poczęstunku i radosnym świętowaniu. Licznie zgromadzona wietnamska młodzież zakonna spontanicznie rozpoczęła śpiew wyrażając swoją radość i wdzięczność Panu Bogu za dar powołania zakonnego.
    S. Helena jest pierwszą siostrą z Wietnamu, która złożyła śluby w naszej rodzinie zakonnej. Siostra wstąpiła do Zgromadzenia 29 maja 2010 r. odbywając 2 letni aspirat połączony z nauką języka japońskiego. Następnie po rocznym postulacie rozpoczęła nowicjat pod kierunkiem s. Mistrzyni Jordany Skakuj. Siostry powołanie jest dla nas wielkim darem i znakiem Bożej Opatrzności, która wybiera kogo chce i kiedy chce by głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

FOTORELACJA

Visp - Szwajcaria - 25 Marca 2015 r. -  UroczystośćZwiastowania Pańskiego -Jubileusz 25 - lecia Profesji zakonnej S. Oktawii Chilickiej  i S. Izabeli Sobolewskiej

Gdy popatrzymy na Maryje nasze serca otwierają się nadzieje bo widzimy, jak wielkie rzeczy dokonuje Bóg, gdy w pokorze zgadzamy się na wypełnienie JEGO woli ….(św. J.P II, 2004r.).                                                       
25 Marca - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to Dzień Świętości Życia, … w tym dniu również Wspólnoty Sióstr w Szwajcarii świętowały Srebrny Jubileusz życia ślubami zakonnymi S. Oktawii Chilickiej i S. Izabeli Sobolewskiej.
         W kaplicy domowej w Visp, o godz. 12.00 zgromadzeni Kapłani, Siostry z dwóch Wspólnot zakonnych - Sion i Visp - oraz zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej Mszy św. Jubileuszowej. Mszy św. przewodniczył Ks. Jan Anders kapelan domu w Visp, współkoncelebrowali zaprzyjaźnieni kapłani: Ks. Zenon, Ks. Marek i ks. Andrzej. Siostry Jubilatki wspólnie  odnowiły   profesję  zakonną, a na zakończenie liturgii zostało wyśpiewane uroczyste Te Dum …, dziękując Bogu  za dar powołania i wytrwania Sióstr Jubilatek.
        W zanoszonych modlitwach pamiętano także o S. Helenie,  która  w Japonii złożyła w tym dniu pierwszą Profesję zakonną, a także o naszym Zgromadzeniu, prosząc o Boże Błogosławieństwo i dar nowych powołań.
Piękno i radość konsekracji zakonnej - rekolekcje w Grodziku Maz
Wspólnota zakonna w Grodzisku Maz. Nowy Rok Pański 2015, Rok Życia Konsekrowanego rozpoczęła w poszerzonym gronie, bo razem z Siostrami odprawiającymi rekolekcje.
Ćwiczeniom tym w dniach od 27 grudnia 2014 do 2 stycznia 2015 r. przewodniczył O. dr Andrzej Baran OFM Cap. z Lublina.

Konferencje rekolekcyjne, czas na medytację i osobistą modlitwę wprowadziły nas w tematy bliskie i ważne dla każdej osoby powołanej do życia radami ewangelicznymi. Ukazały cele i zadania pojawiające się przed nami w świecie nastawionym na zysk, efekt, pracę i zmiany dokonujące się w zawrotnym tempie we wszystkich dziedzinach życia.
Umocnione Bożymi darami i radością przebywania w tak zróżnicowanej i licznej Wspólnocie (68 Sióstr odprawiało rekolekcje) Siostry powróciły do swoich domów zakonnych z nadzieja i odwagą do podejmowania kolejnych zadań w duchu charyzmatu Zgromadzenia.


        
21 marca 2015 r. – Łąka - pogrzeb Siostry Fabioli Zając

Dnia 16 marca 2015 r. w wieku 75 lat odeszła do Pana śp. Siostra Fabiola (Irena) Zając. Mszy św. pogrzebowej w kościele parafialnym w Łące przewodniczył miejscowy proboszcz Ks. Wiesław Rafach, homilię wygłosił O. Zbigniew Czuchra wieloletni spowiednik śp. S. Fabioli. Mszę św. koncelebrowało 7 kapłanów, m.in. Ks. Eugeniusz Króliczek – Proboszcz z Wodzisławia Śl. z rodzinnej parafii zmarłej Siostry, Ks. Henryk Dobosz – proboszcz z Nowosielec, Ks. Wiesław Kosiński – kapelan domu generalnego Sióstr w Grodzisku Maz. oraz Ojcowie Kapucyni z sąsiedniej Terliczki - O. Klemens i O. Karol.
W pogrzebie wzięło udział wiele Sióstr z różnych Wspólnot, członkowie najbliższej rodziny i znajomi śp. S. Fabioli oraz pracownicy
i podopieczne DPS w Łące. Ciało zmarłej Siostry zostało złożone na cmentarzu parafialnym w Łące.
Dobry Jezu a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie


ŻYCIORYS
FOTORELACJA
NEKROLOG


W ramach przygotowania do II Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych przeprowadzony został Konkurs na logo Kongresu. Z naszego Zgromadzenia w Konkursie wzięła udział S. Aniela Pituła, przygotowując logo. Projekt S. Anieli został wyróżniony i będzie wykorzystany w oficjalnej broszurze kongresowej, jaką otrzymają wszyscy uczestnicy wydarzenia. Wszystkie prace konkursowe można będzie zobaczyć na stronie internetowej kongresu: www.mlodzikonsekrowani.pl.

Piękno i radość konsekracji zakonnej - rekolekcje w Grodziku Maz

Wspólnota zakonna w Grodzisku Maz. Nowy Rok Pański 2015, Rok Życia Konsekrowanego rozpoczęła w poszerzonym gronie, bo razem z Siostrami odprawiającymi rekolekcje.
Ćwiczeniom tym w dniach od 27 grudnia 2014 do 2 stycznia 2015 r. przewodniczył O. dr Andrzej Baran OFM Cap. z Lublina.

Konferencje rekolekcyjne, czas na medytację i osobistą modlitwę wprowadziły nas w tematy bliskie i ważne dla każdej osoby powołanej do życia radami ewangelicznymi. Ukazały cele i zadania pojawiające się przed nami w świecie nastawionym na zysk, efekt, pracę i zmiany dokonujące się w zawrotnym tempie we wszystkich dziedzinach życia.
Umocnione Bożymi darami i radością przebywania w tak zróżnicowanej i licznej Wspólnocie (68 Sióstr odprawiało rekolekcje) Siostry powróciły do swoich domów zakonnych z nadzieja i odwagą do podejmowania kolejnych zadań w duchu charyzmatu Zgromadzenia.

FOTORELACJA




Wróć do spisu treści