Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

<br />

Foto galeria

Grodzisk Maz. – 09-12.04.2015 r. – spotkanie formacyjne


„Konsekracja zakonna. Wdzięczność za przeszłość, pasja teraźniejszości, nadzieja na przyszłość”.
Taki temat do przemyśleń nad istotą powołania zakonnego i życiem radami ewangelicznymi przyświecał Siostrom uczestniczącym w zjeździe formacyjnym.
Spotkanie to odbyło się w dniach od 9 do 12 kwietnia br. w domu generalnym w Grodzisku Maz. Wzięło w nim udział 37 sióstr profesek wieczystych, które pierwszą profesję zakonną składały na przestrzeni 1970 do 1978 r. Wśród uczestniczek była też Siostra Misjonarka z Japonii, która od 1978 r. pracuje na misjach.
Konferencje nawiązujące do tematu spotkania, który został zainspirowany teologią życia zakonnego, nauczaniem Ojca św. Franciszka i treściami kierowanymi do osób zakonnych różnymi kanałami z okazji Roku Życia Konsekrowanego, z prawdziwą pasją głosił nam O. Kazimierz Synowczyk OFM Cap. z Warszawy.
Spotkanie z psychologiem – S. Urszulą Wołoszczak RSCJ z Warszawy – dało nam impuls do głębszej analizy strony psychologicznej naszych postaw, zachowań, wyborów, motywacji i kryzysów różnego pochodzenia. Pokazało także co należy czynić, jakimi sposobami i środkami się posługiwać aby uzdrawiać motywacje, wybory i nasze relacje; pokonywać kryzysy, żyć miłością i nadzieją oraz przechodzić od „umierania do Zmartwychwstania”, „rodzić się do nowej jakości życia zakonnego”.
Spotkanie całej grupy Sióstr z Matką Generalna Antoniną Kasjaniuk, rozmowy indywidualne i dyskusje na interesujące nas tematy związane z życiem Zgromadzenia, Wspólnot, dzieł prowadzonych w Polsce i na terenach misyjnych; informacje o podejmowanych w Kościele i Zgromadzeniu ważnych dla nas inicjatywach – dopełniło całości i sposobiło do radosnego i odważnego podejmowania zadań. Nasze serca napełnione zostały wdzięcznością za łaski i dary, którymi obdarza nas Pan każdego dnia.

Za wszystko niech Bóg będzie uwielbiony!
Opatrzności Boża czuwaj nad nami!Wróć do spisu treści