Międzyrzec Podlaski - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Międzyrzec Podlaski

DSP

Placówka Sióstr Opatrzności Bożej w Międzyrzecu Podlaskim istnieje już 73 lata. Idąc za głosem serca i dostrzegając potrzeby miejscowej ludności, hrabina Zofia Potocka podjęła starania sprowadzenia Sióstr do Międzyrzeca Podlaskiego. Zgromadzenie, realizując charyzmat wytyczony przez Matkę Założycielkę, pozytywnie odpowiedziało na zaproszenie hrabiny i 5 września 1937 r. na miejsce przybyły 3 siostry. Oficjalną działalność rozpoczęły za zgodą bp. Henryka Przeździeckiego 6 listopada 1937 r.
Początkowo siostry zamieszkały w pałacu Potockich, ponieważ przeznaczony dla nich dom był remontowany, gdyż mieszkali w nim służący hrabiów Potockich. Siostry objęły pracę w ochronce, w której przebywało około 60 dzieci; i w szwalni, w której był prowadzony kurs kroju i szycia dla 45 z 200 dziewcząt, które się zgłosiły. W 1938 r. siostry podjęły posługę w domu starców, w którym przebywało około 15 osób. Z czasem liczba sióstr się zwiększa na skutek rozszerzenia posługi - zakresu wykonywanych prac. Wybuch wojny spowodował ograniczenie pracy sióstr i częściowe ich rozproszenie. Budynki Zgromadzenia zostały zajęte przez wojsko niemieckie. W 1940 r. ponownie odzyskały swoje zabudowania i potajemnie wznowiły działalność. W tym czasie prowadziły przedszkole, szwalnię, opiekowały się sierotami, udzielały pomocy uchodźcom zza Buga i Żydom, szyły bieliznę dla polskich żołnierzy, pracowały w szpitalu przy chorych, rannych. W 1947 r. została zlikwidowana szwalnia.

Od 1948 r. siostry zajęły się katechizacją oraz utrzymaniem estetyki w kościele św. Mikołaja  i św. Apostołów Piotra i Pawła. W 1967 r. rozpoczęły pracę katechetyczną również w parafii św. Józefa, a od 1996 do 2008 r. w parafii posługiwała siostra organistka. W 1997 r. siostry zmieniły miejsce zamieszkania. Korzystając z życzliwości Ks. Infułata Kazimierza Korszniewicza i Ks. Prałata Michała Domańskiego, siostry zamieszkały przy ulicy Staromiejskiej w centrum miasta. Obecnie w Międzyrzecu Podlaskim pracuje 6 sióstr w 3 parafiach. W parafii św. Mikołaja i św. Józefa siostra zajmuje się ubieraniem ołtarzy i dba o bieliznę kościelną. Katechetki pracują we wszystkich przedszkolach, szkołach podstawowych oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej obejmując katechizacją dzieci i młodzieży ze wszystkich parafii międzyrzeckich. Oprócz pracy katechetycznej siostry prowadzą grupy w parafiach: Kółka Misyjne, Kółka różańcowe, schole dziecięce, grupę teatralno-taneczną.  We współczesnym świecie, szczególnie tu, na ziemi podlaskiej, siostry świadczą o miłującej Opatrzności Boga, realizując testament Matki Założycielki Antoniny Mirskiej: "Nic ponad miłość Chrystusa". Ukazują sens życia i prawdziwą miłość dzieciom i młodzieży. Pomagają rodzinom rozbitym, zagrożonym i wielodzietnym. Są blisko człowieka chorego, ukazując mu Boże Miłosierdzie. Radosnym świadectwem swojego życia wskazują na niebo. W codziennej posłudze przyświecają im słowa Jezusa: "Nie troszczcie się zbytnio     o jutro" (Mt 6, 25) i pełna ufności rada Matki Założycielki: "Módl się i pracuj, a Bóg ci pomoże".

AKTUALNOŚCI

19 maja 2019 r. - Poświęcenie kaplicy i nowego domu Sióstr w Międzyrzecu Podl.
          Trwając w radości okresu wielkanocnego przeżywałyśmy uroczystość ważną dla lokalnej Wspólnoty Sióstr w Międzyrzecu Podl. i całego Zgromadzenia. W niedzielę 19 maja 2019 roku Jego Ekscelencja Ks. Biskup Kazimierz Gurda pobłogosławił nową kaplicę i dom Sióstr w Międzyrzecu Podlaskim. Szczególnymi gośćmi byli kapłani: Ks. Infułat Kazimierz Korszniewicz, Ks. Proboszcz Henryk Skolimowski, Ks. Prałat Tadeusz Karwowski, Ks. wicedziekan Paweł Madaliński oraz wikariusze Ks. Robert Daszczuk i Ks. Marcin Dąbrowski. W uroczystości uczestniczyła Matka Generalna Antonina Kasjaniuk wraz z Siostrami z Zarządu Zgromadzenia, Siostry z Bielska Podlaskiego, Żelechowa i miejscowa wspólnota Sióstr. Wśród zaproszonych gości obecni byli panowie budowniczy domu z poszczególnych ekip remontowo – wykończeniowych.
Nowej kaplicy nadano tytuł Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Podczas sprawowanej Mszy Świętej Ksiądz biskup Kazimierz Gurda podkreślił znaczenie pracy sióstr w międzyrzeckich parafiach już od 82 lat. Wyraził radość z nowego domu oraz życzył Bożego błogosławieństwa w zakonnej posłudze.
        Matka Generalna Antonina Kasjaniuk skierowała słowa wdzięczności do Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy za obecność i dokonanie poświęcenia oraz do Ks. Infułata Kazimierza Korszniewicza za ogromne zaangażowanie w nadzorowaniu prac przy nowym domu. Szczególna wdzięczność została wyrażona wobec panów z ekip budowlanych.„Najlepsze dla nas jest nie to, co my uważamy za najlepsze, lecz to, czego chce od nas Bóg.”
                                                                                                            Św. Józefina Bakhita


  W dniach od 13 do 17 stycznia 2018r.  gościłyśmy w naszym domu w Międzyrzecu Podlaskim relikwie  Św. Józefiny Bakhity.  Pobyt tak wspaniałego Gościa rozpoczęłyśmy Mszą Świętą w intencji osób zagubionych, oraz dzieci i młodzieży zagrożonej moralnie, powierzając wszystkie te sprawy Jej wstawiennictwu.
   Świętą  Bakhitę każda z nas przywitała jak dobrą znajomą, ponieważ Jej życie i drogę do świętości przez ostatnie lata poznawałyśmy przez pozycje książkowe, film biograficzny oraz zainteresowanie działalnością Sieci „BAKHITA”.
  Nie mniej jednak, przez te kilka dni obecności Św. Józefina Bakhita uczyła nas niezwykłej pokory, miłości, godności człowieka i kobiety, wiary, a także radości i nadziei wbrew wszystkiemu. Jej imię oznacza Szczęśliwa i choć wydaje się to niemal niemożliwe przy takim dzieciństwie, naprawdę wielkie rzeczy uczynił Pan w jej życiu!
  Całą wspólnotą obejrzałyśmy film: „Bakhita”. Jest to naprawdę piękny obraz   z 2009 r., przemyślany, dobrze zrealizowany i zagrany. Po obejrzeniu tego filmu Bakhita chyba zawsze będzie mieć dla nas uśmiech taki jak Fatou Kine Boye. Film, o czym warto wiedzieć, przedstawia historię w nieco inny sposób niż podaje ją biografia świętej. Czy film miał być zatem piękniejszy niż jej życie – tzn. jeszcze bardziej utragiczniony, a przy tym wypełniony większymi cudami? Może niekoniecznie. Być może to uszczegółowienie jej drogi, podkreślenie pewnych momentów i relacji, nie ujmuje niczego, a przede wszystkim               nie zniekształca postaci świętej, ale pozwala jeszcze głębiej przeżyć jej historię, wybory i poczuć naprawdę jej osobowość. Pozwala wypłakać się, wzruszyć        i radować.
 Św. Bakhita w naszej kaplicy miała wielu gości - takich, którym była znana,     a niektórzy (szczególnie młodzież) poznali Ją  i Jej historię po raz pierwszy. Wiele modlitw, również tych, którymi modliła się sama Święta, było zanoszonych do Boga, z prośbą o Jej wstawiennictwo.
 

Wdzięczna Wspólnota Sióstr Opatrzności Bożej w Międzyrzecu Podlaskim.


Jubileusz 80 – lecia posługi Sióstr Opatrzności Bożej w Międzyrzecu Podlaskim

8 października 2017 r. - Jubileusz 80 – lecia posługi Sióstr Opatrzności Bożej w Międzyrzecu Podlaskim

Bogu w Trójcy Jedynemu niech będą dzięki za posługę Sióstr na podlaskiej ziemi.

W dniu 8 października 2017 roku jubileuszowe dziękczynienie rozpoczęło się od uczestnictwa we Mszy Świętej w kościele  świętego Józefa. Eucharystii przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda – ordynariusz diecezji siedleckiej. Koncelebrowali kapłani: Ks. Infułat  Kazimierz  Korszniewicz, Ks. Dziekan Józef Brzozowski, Ks. Henryk Skolimowski,  Ks. Prałat Tadeusz Karwowski, Ks. Piotr Osiński oraz Ks. Leszek Borysiuk – kapelan Księdza Biskupa. Na tę uroczystość  przybyła Matka Generalna Antonina Kasjaniuk  wraz z Zarządem Zgromadzenia oraz Siostry z wielu placówek  w Polsce i z Równego na Ukrainie. Licznie uczestniczyli również mieszkańcy Międzyrzeca na czele z Burmistrzem Miasta P. Zbigniewem Kotem i Wójtem Gminy Międzyrzec Podlaski P. Krzysztofem Adamowiczem. Międzyrzeckie szkoły reprezentowali Dyrektorzy. Nie zabrakło również Przyjaciół,  Rodzin i Rodziców  Sióstr pochodzących z Międzyrzeca i okolic.

Druga część uroczystości rozpoczęła się od przywitania Gości w Miejskim Ośrodku Kultury gdzie przedstawiony został spektakl muzyczny pt. „ Oczami ulicy” w reżyserii S. Stelli Turowicz. Spektakl był refleksją nad  historią i charyzmatem Zgromadzenia jak również wspomnieniem  łaski uzdrowienia Michała z choroby nowotworowej przez wstawiennictwo Sługi Bożej Matki Antoniny Mirskiej. Całość była uświetniona choreografią taneczną autorstwa Aleksandry Olesiejuk w wykonaniu młodych tancerzy. Na zakończenie głos zabrali: J. E. Ks. Bp. Kazimierz Gurda, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej Matka Antonina Kasjaniuk,  Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski Zbigniew Kot, Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz. Na ręce Matki Generalnej złożyli podziękowania za 80 – letnią ofiarną pracę Sióstr oraz życzyli następnych  pięknych jubileuszy i Bożego błogosławieństwa.  Matka Generalna Antonina Kasjaniuk  dziękowała  za przybycie na tę uroczystość  i udział w jubileuszowej radości.

Czerwiec 2016 r.

W dniu 4 czerwca 2016 roku w domu Sióstr odbyło się spotkanie dla dziewcząt z Międzyrzeca i okolic. Spotkanie było okazją do zapoznania się z życiem  zakonnym, zadania pytań i nauczenia czegoś nowego… Integracja rozpoczęła się od wykonywania deseru: smacznych owocowych babeczek.  Siostry podzieliły się swoimi umiejętnościami wykonywania różańców oraz kartek okolicznościowych.  Atmosfera wspólnoty trwała przy ognisku: śpiew przy akompaniamencie gitary, pieczone kiełbaski.  W kaplicy trwaliśmy w skupieniu, adorowaliśmy i zawierzyliśmy świat  Miłosierdziu Bożemu.

22 maja 2016 r.

Spotkanie w ogrodzie przy domu Sióstr 22 maja 2016 r. w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W radosne przeżywanie naszego patronalnego święta włączyły się osoby współpracujące z S. Stellą przy tworzeniu spektaklu muzycznego „Królowa Jadwiga”.

Maj 2016 r.

Dnia 18.05.2016 r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim obchodziła Dzień Patrona. Uroczystości szkolne rozpoczęły się Mszą św.w kościele p.w. Chrystusa Króla.  Po Mszy św.  w MOK, w obecności zaproszonych gości został wystawiony spektakl muzyczny pt. „Królowa Jadwiga”,  przygotowany przez uczniów,nauczycieli oraz absolwentów szkoły.Reżyserii podjęła się s. Stella Turowicz. W całym spektaklu wzięło udział 40 osób. Inspiracją do powstania tego spektaklu były ogólnopolskie obchody jubileuszowe 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Wróć do spisu treści