Zjazd s. Przełożonych 3-6.11.2016 - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Zjazd s. Przełożonych 3-6.11.2016

Foto galeria
3 – 6 listopada 2016 r. – Grodzisk Maz. - Spotkanie formacyjne Sióstr Przełożonych

  W dniach od 3 do 6 listopada 2016 r. w domu generalnym w Grodzisku Maz., odbyło spotkanie formacyjne Sióstr Przełożonych i Sióstr Mistrzyń poszczególnych etapów formacji.   W spotkaniu uczestniczyło 37 Sióstr posługujących we Wspólnotach W Polsce i za granicą (Szwajcaria i Ukraina).
Przez 3 dni zebrane Siostry zgłębiały temat Animacja wspólnoty i rozwiązywanie trudnych sytuacji we wspólnocie zakonnej. Wykłady i konferencje wygłosili: O. dr Kazimierz Malinowski OFM i S. mgr Joanna Moś RSCJ. Siostry spotkały się też z Matką Generalną Antoniną Kasjaniuk, która w dogłębny sposób wyakcentowała zadania i obowiązki przełożonej wspólnoty zakonnej. Szczególną uwagę zwróciła na życie duchowe samej przełożonej jak też powierzonych jej trosce Sióstr, oraz na sposób animowania wspólnot.  Poprzez wykłady, konferencje, rozmowy i wymianę uwag na przedstawione zagadnienia, temat ten został Siostrom profesjonalnie przybliżony i przypomniany. Ukazane też zostały przestrzenie do realizacji i wprowadzania w życie, co będzie naszym zadaniem na kolejne miesiące.
Wróć do spisu treści