Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Spotkanie Przyjaciół Opatrzności Bożej w Nowogardzie

Dnia 02 grudnia 2012 roku o godz. 9.00 Eucharystią odprawianą w sanktuarium pw. Św. Rafała Kalinowskiego rozpoczęło się spotkanie Przyjaciół Opatrzności Bożej z Nowogardu. Oprawę liturgiczną Mszy Świętej przygotowali Członkowie Duchowego Dzieła Wspierania Rozwoju Charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Po Ewangelii S. Alberta Cieszyńska nawiązując do Słowa Bożego z dnia, przybliżyła życie i działalność Sługi Bożej Antoniny Mirskiej oraz istotę Duchowego Dzieła Wspierania Rozwoju Charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.
Po wspólnej modlitwie udaliśmy się (w liczbie ponad 50 osób) na poczęstunek przygotowany przez Siostry z Nowogardu. Podczas posiłku mieliśmy okazję do wzajemnego zapoznania się, wymiany doświadczeń oraz zapoznania z historią Zgromadzenia, dzięki przedstawionej prezentacji multimedialnej.
Kolejnym punktem spotkania było wręczenie każdemu z Członków Duchowego Dzieła  imiennych podziękowań za dar modlitwy oraz kalendarza na rok 2013.
Spotkanie zakończono wspólnym śpiewem i postanowieniem spotykania się na modlitwie w intencjach Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w drugie piątki miesiąca pod kierunkiem S. Grażyny Kędroń.

Wróć do spisu treści