Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

„Oto jestem Panie, bo mnie wezwałeś”

   W dniu 26  lipca br. w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. miała miejsce Uroczystość pierwszej profesji zakonnej.
Pierwsze śluby złożyły S. Emma Sójka i S. Lena Kulwicka.  W obecności Sióstr Wspólnoty domu generalnego, Sióstr Misjonarek z Japonii, Sióstr gości i najbliższej Rodziny, Siostry na ręce Przełożonej Generalnej Matki Antoniny Kasjaniuk złożyły śluby zakonne na rok. Na znak przynależności do naszej Rodziny zakonnej Siostry Neoprofeski otrzymały czarny welon, krzyżyk zakonny oraz Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Ojciec dr Piotr Stasiński – OFM Cap. z Warszawy. Eucharystię koncelebrowali również: Ks. Inf. Edmund Markiewicz z Janowa Lub., Proboszcz naszej Par., Ks. Kanonik Jarosław Miętus i Ks. Kapelan z Grodziska - Wiesław Kosiński. Po zakończonej Eucharystii było dalsze świętowanie przy wspólnym stole. Na zakończenie odbył się Koncert Życzeń. W radosny śpiew włączyli się wszyscy obecni. Niech Pan utwierdza w wierności nasze Siostry Neoprofeski.

Wróć do spisu treści