Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

<br />

Dzieła

                                      REGULAMIN  PRZEDSZKOLA
                            opracowany na podstawie Statutu placówki.

1. Wychowankami przedszkola mogą być dzieci w wieku - od ukończenia
    3-go roku życia do 5 lat.

2. Przyjęcia do przedszkola dokonuje siostra Dyrektor.

3. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu obowiązani są złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do 30 marca każdego roku.

4. Siostra Dyrektor może dokonać zapisu dziecka na podstawie złożonego wniosku oraz deklaracji rodziców dotyczących przyjęcia i przestrzegania regulaminu przedszkola.

5. Wychowankowie powinni być ubezpieczeni.

6. Rodzice współuczestniczą w organizowaniu edukacji przedszkolnej
-   biorą udział w zebraniach,
-   pomagają w przygotowaniu okolicznościowych spotkań dla dzieci i uroczystości przedszkolnych,
-   wspomagają siostry w pracach na rzecz przedszkola,
-   prowadzą dialog z wychowawczynią w celu ujednolicenia drogi wychowawczej i podjęcia wspólnych działań dla dobra dziecka.

7. Przedszkole jest czynne od godz. 6.30 do godz. 15.30.

8. W przedszkolu obowiązują następujące terminy przerw :
"   święta Bożego Narodzenia
"   ferie zimowe [ 2 tygodnie]
"   święta Wielkanocne
"   okolicznościowe uroczystości i święta
"   wakacje [ 2 miesiące]

9. W przedszkolu praktykowane są różne formy wypoczynku m. in.   
    leżakowanie.

10. Nieobecność dziecka w przedszkolu trwająca dłużej niż 3 dni będzie
     odliczona z wpłat za wyżywienie uiszczane przez rodziców do 15 dnia
     każdego miesiąca.

11. Opiekę nad wychowankami w drodze z domu do placówki i z powrotem
     sprawują rodzice lub osoby przez nich upoważnione.

Wróć do spisu treści