Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

<br />

Dzieła
RAMOWY ROZKŁAD  DNIA
7.00 – 8.00           Schodzenie się dzieci.
                             Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy integracyjne.
8.00 – 8.30          Ćwiczenia poranne 5 – minutowe. Modlitwa poranna.
                             Czynności higieniczne.                                      
8.30 – 8.50  (3-lat)                           Śniadanie, czynności samoobsługowe
8.55 – 9.15 (4 i 4,5-lat)
9.20 – 9.40 (5 i 6-lat)    
9.00 – 12.00                  Zajęcia edukacyjno-wychowawcze zorganizowane                          
                              wg tygodniowego rozkładu zajęć.
                              Zabawy na świeżym powietrzu. Spacery. Zabawy ruchowe.
10.30 – 11.00                                  II Śniadanie
         
11.45 – 12.15 (3-lat)              Obiad, czynności samoobsługowe.
12.30 – 13.00 (4 i 4,5-lat)      Zabiegi higieniczne – mycie zębów  
13.15 – 13.40 (5 i 6-lat)         
                            
12.40 – 14.00      Odpoczynek poobiedni, relaksacja - czytanie dzieciom książek,
                              słuchanie muzyki, opowiadań.
14.00 – 15.00      Zabawy zorganizowane. Praca uzupełniająca, indywidualna.
14.30 – 14.50 (3-lat)                        Podwieczorek
14.55 – 15.15 (4 i 4,5-lat)
15.20 – 15.40 (5 i 6-lat)         
                           
        
15.00 – 16.30      Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.
                           Prace porządkowe. Kontakty indywidualne z rodzicami.
16.30 – 17.00        Rozchodzenie się dzieci do domu.

Wróć do spisu treści