Przyjęcie do postulatu - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Przyjęcie do postulatu

Foto galeria
7 października 2016 r. – Grodzisk Maz. – nowa Postulantka
7 października br. w domu generalnym w Grodzisku Maz., do Postulatu naszego Zgromadzenia została przyjęta Huyen Ngoc pochodząca z Wietnamu. Obrzędu przyjęcia dokonała Matka Generalna Antonina Kasjaniuk, obecne były Siostry Wspólnoty domu generalnego i ks. kapelan Wiesław Kosiński. Nowa Postulantka z rak Matki Generalnej otrzymała medalik z Matką Bożą Niepokalaną, jako element stroju postulanckiego oraz wyraz powierzenia się pod opiekę Maryi Niepokalanej. Powierzamy naszą nową Postulantkę modlitwom, by czas formacji był dla nie czasem głębszego zjednoczenia z Jezusem i Zgromadzeniem.
Wróć do spisu treści