Pogrzeb s. Euzebii i s.Joeli - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Pogrzeb s. Euzebii i s.Joeli

Foto galeria
Wielka Wieś – 3 kwietnia 2018 r. – pogrzeb S. Euzebii Jaworskiej i S. Joeli Dybowskiej

Dnia 3 kwietnia 2018 wspólnota Sióstr Opatrzności Bożej  z Wielkiej Wsi odprowadziła na miejsce wiecznego spoczynku dwie współsiostry S. Euzebię Jaworską i S. Joelę Dybowską. Pierwsza odeszła do Domu Ojca S. Euzebia, a było to w Wielki Czwartek, a kolejna
w Niedzielę Zmartwychwstania. Obie naznaczone krzyżem choroby i cierpienia.
Na uroczystości pogrzebowe, które miały miejsce w parafii Kopanica przyjechało przeszło 70 Sióstr z 13 Wspólnot, na czele z Matką Generalną Antoniną Kasjaniuk i Siostrami z Zarządu Zgromadzenia. Eucharystię koncelebrowało 10 kapłanów, a przewodniczył koncelebrze J. E. Ks. Bp. Stefan Regmunt z diec. zielonogórsko-gorzowska. Słowo Boże wygłosił Kapelan Sióstr z Wielkiej Wsi O. Wojciech Ruszniak OMI. Wespół z siostrami zakonnymi i kapłanami modliła się też rodzina zmarłych Sióstr, która licznie przybyła z odległych miejscowości, jak również parafianie i osoby zaprzyjaźnione.

Przytoczyć można słowa wypowiedziane przez kaznodzieję, że kto wespół z Chrystusem umiera na krzyżu w cierpieniu, ten zapisany zostanie w księdze życia na wieki wieków. Tak właśnie, tj. w ciszy i cierpieniu, gdzie słychać było jedynie szept modlitwy, Koronki do Miłosierdzia Bożego, odchodziły do Pana nasze drogie Siostry.

Dziękujemy Bogu za dar ich życia, za dar ich przebywania w naszej wielkowiejskiej wspólnocie. Ufamy, że Chrystus Pan przyjął nasze ukochane Siostry z otwartymi ramionami.
Wróć do spisu treści