Obowiązek informacyjny - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Obowiązek informacyjny

Dzieła
Grodzisk Mazowiecki, dn. 21.05.2018 r.
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO,
Informuję, że:
1.      Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej, ul. Okrężna 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
2.      Dane osobowe są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do podjęcia przez dziecko wychowania przedszkolnego, w tym do:
a)      prowadzenia procesu rekrutacyjnego dziecka do przedszkola,
b)      realizacji zadań statutowych przedszkola,
c)      prowadzenia dzienników zajęć i innych dokumentów,
d)      spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
e)      otrzymania dotacji z urzędu gminy i rozliczania finansowego,
f)       kontaktowania się w celach związanych z wychowaniem przedszkolnym dziecka
3.      Dane osobowe są przekazywane:
a)      do Systemu Informacji Oświatowej na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o Systemie Informacji Oświatowej (Dz.U. 2017, poz. 2159)
b)      do organów nadzorujących (Urząd Gminy)
c)      organom uprawnionym do kontroli jednostek oświatowych
4.      Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres edukacji Państwa dziecka, a także przechowywane po jego zakończeniu na okres ustalony odrębnymi przepisami prawa w tym  oświatowego.
5.      Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6.      Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Przedszkole Niepubliczne SOB prosi o wycofanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
7.      Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki2; 00-193 Warszawa
8.      Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9.      Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10.  Podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola i jego edukacji w Przedszkolu Niepublicznym SOB.
Z poważaniem
s. Mariola Hryciuk
Dyrektor Przedszkola
Wróć do spisu treści