Kutno - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Kutno

DSP"O jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem (…),
bo tam udziela Pan błogosławieństwa." (Ps 133)

NASZ UDZIAŁ W II OGÓLNOPOLSKIM SPOTKANIU DZIECI
W NIEPOKALANOWIE
To już po raz drugi przy Sercu Niepokalanej odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci. W sobotę 15 września 2018 roku w Niepokalanowie zagościły dzieci z całej Polski. Wśród nich nie zabrakło również dzieci z Kutna, które pod pieką s. Aurelii pojechały, by wspólnie świętować 100. Rocznicę święceń kapłańskich św. Maksymiliana Kolbe. Centralnym punktem spotkania była Eucharystia sprawowana przez ks. Biskupa Antoniego Długosza.
Po Mszy świętej fanfarami i tańcami dworskimi, Siostry Franciszkanki Rycerstwa Niepokalanej z redakcji „Małego Rycerzyka Niepokalanej” wraz z wolontariuszami rozpoczęły rycerskie świętowanie. Dlatego też organizatorzy polecili, by dziewczęta  przyjechały ubrane w stroje dam dworu a chłopcy jako rycerze.


ROK ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Czerwiec 2018 r.

Decyzją polskich biskupów rok 2018 jest przeżywany pod szczególnym patronatem św. Stanisława Kostki (1550-68). 15 sierpnia 2018 r., w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przypadnie 450. rocznica śmierci młodego jezuity, który przeżył zaledwie 18 lat. Przygotowując się do tego jubileuszu patrona dzieci i młodzieży s. Aurelia przeprowadziła wśród uczniów konkurs plastyczny „Poznaję życie świętego Stanisława Kostki”. Dzieci chętnie odpowiedziały na zaproszenie do konkursu i zrobiły piękne prace ukazujące wydarzenia z życia świętego.
DZIĘKUJEMY KRÓLOWEJ POLSKI  ZA DAR WOLNOŚCI
W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

Dnia 16 czerwca 2018 r. grupa uczniów z klas 4 – 7 pod opieką s. Aurelii, udała się na ogólnopolską pielgrzymkę dzieci PKRD do Częstochowy.  Celem wyjazdu było dziękczynienie za dar 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Oprócz wymiaru duchowego pielgrzymki nie zabrakło radosnej zabawy podczas koncertu w wykonaniu zespołu „Armia Dzieci”. Centralnym punktem uroczystości była Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem Ks. Bpa Antoniego Długosza. Na zakończenie spotkania po Mszy św. za Ojczyznę, zaproszono dzieci do wzięcia udziału w konkursie z nagrodami, w konsekwencji którego wróciliśmy do Kutna z dwoma wygranymi rowerami. Na wielkie wyróżnienie zasługuje fakt, że w dzisiejszym świecie, gdzie jest ogólne nastawienie na to, by jak najwięcej mieć, dziewczynka z kl. 4 z własnej inicjatywy swoją cenną nagrodę oddała koleżance z innej klasy, twierdząc że koleżanka nie ma roweru a ona już jeden ma i to jej wystarczy. Gest ze strony dziecka jest godny naśladowania.

WIZYTA DOSTOJNEGO GOŚCIA W SZKOLE

W ramach Wizytacji Ksiądz Biskup Ordynariusz odwiedził również społeczność Szkoły Podstawowej Nr 6 w której pracują siostry katechetki.  Niecodziennego Gościa powitała Pani dyrektor, przedstawiła księdzu biskupowi różne inicjatywy pozalekcyjne, które podejmuje s. przeł. Antonia z kołem misyjnym oraz s. Aurelia  z kręgiem biblijnym. Następnie uczniowie przygotowani przez s. Aurelię zaprezentowali program artystyczny p.t. „Powołanie Apostołów”. Na zakończenie części oficjalnej Ksiądz Biskup ubogacił wszystkich pasterskim słowem. Nie zabrakło również wpisu do szkolnej kroniki. Podobnie jak w domu do kroniki naszej Wspólnoty.

WIZYTA PASTERZA DIECEZJI W NASZEJ WSPÓLNOCIE

W dniach 20 -23 maja b.r. w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika przy której pracujemy, miała miejsce Wizytacja Kanoniczna, którą przeprowadził J.E. Bp. prof. dr. hab. Andrzej Franciszek Dziuba Pasterz Łowicki. W pierwszym dniu wizytacji ksiądz biskup był obecny na Eucharystii podczas której, dzieci z klas trzecich przygotowane przez s. Przeł. Antonię przyjęły I – szą Komunię św.
Bezpośrednio po skończonej uroczystości gościłyśmy księdza biskupa w naszym domu, najpierw na modlitwie w kaplicy, a następnie na wspólnym obiedzie. Po biesiadzie s. Eliasza udała się do kościoła, by tam przygotować wszystko na kolejną Eucharystię podczas której Ks. Bp udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży gimnazjalnej.


Świętujemy imieniny księdza proboszcza
25 lutego parafia świętowała imieniny księdza proboszcza Mirosława Czarnołęckiego. Uczniowie s. Aurelii wyrecytowali wiersze a duża gromada młodszych dzieci pięknie zaśpiewała piosenkę, przy akompaniamencie gitary, na której grała s.  przeł. Antonia. Po mszy św. ks. Proboszcz zaprosił wszystkie siostry na obiad.

OJCZYZNA, KIEDY MYŚLĘ…
Naszą wdzięczność Bożej Opatrzności za Odzyskaną przez Polskę Niepodległość Siostry kutnowskiej Wspólnoty wyrażają w różnych formach. I tak np. s. Eliasza w ramach swoich studiów teologicznych 21 kwietnia b.r. wzięła udział w Sympozjum Naukowym zorganizowanym przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, gdzie niepokój o stan praktyk religijnych w Polsce wyrazili uczestnicy dyskusji zatytułowanej „Czy Polska poradzi sobie bez Kościoła? W 100-lecie odzyskania niepodległości”. Konferencję otworzył Rektor uczelni, ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina zwrócił uwagę, że można mówić o dwóch wymiarach niepodległości. Obok niepodległości w sensie politycznym istnieje niepodległość ducha o którą trzeba dbać.
Z kolei s. Aurelia również uczestniczyła w Sympozjum Naukowym zatytułowanym „Myśląc o Polsce” które odbyło się 17 maja w WSD w Łowiczu. Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, historyk, wygłosił wykład „Kościół polski wobec niepodległości”. Kolejnym prelegentem był o. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap. temat jego wykładu to: „Przez ojczyznę ziemską do Ojczyzny w niebie.KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ - CECYLIADA

30 listopada b.r. S. Przełożona Antonia wraz z uczniami klasy 3 wzięła udział w corocznym międzyszkolnym przeglądzie piosenki religijnej „Cecyliada” organizowanym przez Katolicką Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Kutnie z okazji wspomnienia św. Cecylii. Jeden z uczniów kl. 3 zaprezentował się jako solista z piosenką zatytułowaną „Poza czas”. Z kolei zespół – „Boże Dzieci” zaśpiewały piosenkę p. t. „Wieża modlitwy”.  W konkursie w/w dzieci zostały wyróżnione. Gratulujemy!

DZIEŃ ŚWIĘTYCH W KUTNOWSKIEJ SZKOLE

2 listopada w Dzień Zaduszny S. Aurelia przygotowała z uczniami  klas czwartych przedstawienie  p.t. „W TOWARZYSTWIE ŚWIĘTYCH CI DO TWARZY”. W prezentacji dzieci wcieliły się w postacie niektórych świętych. Nie zabrakło św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Antoniego, św. Maksymiliana Kolbe, św. Marii Magdaleny i wielu innych. W tym dniu przez cały czas trwania zajęć lekcyjnych uczniowie w pięknie przygotowanych strojach świadczyli o swoich świętych patronach, których imię otrzymali w sakramencie chrztu.

Dzieci zaangażowane w „Różaniec do granic”
S. Aurelia przeprowadziła konkurs plastyczny pod tym samym tytułem „Różaniec do granic”. Celem było zainteresowanie dzieci inicjatywą wielkiej modlitwy w którą włączyła się cała Polska. Uczniowie klas starszych miały za zadanie wykonać rysunek oraz napisać o co chodzi w tym narodowym modlitewnym przedsięwzięciu. Najładniejsze prace zostały wyróżnione.

7 października 2017 r. - RÓŻANIEC RATUNKIEM DLA ŚWIATA
W wielkim modlitewnym zrywie, jakim był „Różaniec do granic” dnia 7 października b.r. uczestniczyły również siostry z naszej kutnowskiej Wspólnoty: s. przełożona Antonia, s. Angela i s. Aurelia. Wraz z 2.500 rzeszą wiernych siostry modliły się w nadbużańskich Sławatyczach. Ponieważ tamtejsza parafia obchodziła odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej o godz. 12.00 wzięłyśmy udział w uroczystej Eucharystii sprawowanej przez 13 kapłanów. O godz. 14.00 spod historycznego krzyża przy kościele, wyruszyła procesja różańcowa z figurą Pani Fatimskiej na czele w kierunku oddalonego o ok. 3.5 km przejścia granicznego z Białorusią. Łącząc się duchowo z wszystkimi uczestnikami tego modlitewnego szturmu do nieba w całej Polsce, modliliśmy się o łaskę wiary i jedności dla naszej Ojczyzny  oraz o pokój dla świata. Było to przejmujące przeżycie dla wszystkich biorących udział w tej modlitwie. Dwie części różańca odmówiliśmy w drodze do granicy i kolejne dwie wracając do kościoła, gdzie przy pomniku Ojca Świętego Jana Pawła II licznie zgromadzeni kapłani wspólnie udzielili wszystkim Bożego błogosławieństwa.

PREZENTACJA HISTORYCZNA - „KRÓLOWA POLSKI W DZIEJACH NASZEGO NARODU”.

Jako podsumowanie wielkiego wydarzenia, które miało miejsce w naszym mieście, a którym była peregrynacja Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. S. Aurelia wraz z uczniami należącymi do „kręgu biblijnego” przygotowała konkurs na najpiękniejszy album ukazujący w jaki sposób Maryja Królowa Polski nieustannie opiekuje się naszą Ojczyzną, konkurs nosił tytuł „Królowa Polski w dziejach naszego narodu”.
Finałem w/w konkursu był apel przedstawiony 14 czerwca dla klas 5 i 6, który stanowiła prezentacja multimedialna przygotowana pod okiem siostry. W dalszej części, dzieci dzieliły się zdobytą wiedzą historyczną świadczącą o opiece Maryi Królowej Polski na przestrzeni wieków naszej chrześcijańskiej tożsamości narodowej. Nie zabrakło więc wspomnienia wielu bitew np: pod Wiedniem, pod Beresteczkiem, pod Chocimiem, obrona Jasnej Góry, cud nad Wisłą, obrona przeciwlotnicza podczas II - wojny światowej i wiele innych wydarzeń. Jedna z uczennic wspominała historię peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego zapoczątkowanego przez Prymasa Tysiąclecia w 1957 r. aż po peregrynację w naszej diecezji i naszej parafii. Na zakończenie wspólnie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.


Konferencja Naukowa „Reformacja przemyślana na nowo”

W sobotę 13 maja roku na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie odbyło się sympozjum pt. „Reformacja na nowo przemyślana”.  S. Eliasza w ramach realizacji kolejnego roku studiów wzięła udział w konferencji, która rozpoczęła się Mszą Świętą pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza. Pierwszy wykład poprowadził ksiądz biskup dr hab. Grzegorz Ryś pt. „Reforma – Reformacja – Kontrreformacja. 500 lat temu i dziś”. Kolejnym prelegentem był ks. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ, prof. PWTW, który poprowadził wykład pt. „Blisko i daleko. Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”, a  ks. dr hab.  Rajmund Porada, prof. UO wygłosił wykład pt. „Wizja Kościoła”.

Siostra Eliasza wzięła również udział w Sympozjum „Evangelium Vitae” o nową kulturę ludzkiego życia. Sympozjum to odbyło się w Kazimierzu Biskupim."MARIA MATER" – MATKA BOGA I KOŚCIOŁA.

W dniu 11 maja b.r. s. przeł. Antonia wraz z s. Aurelią wzięły udział w XIII Sympozjum Naukowym" Maria Mater", które odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu. Jak wskazuje samo hasło przewodnie, sympozjum skoncentrowało się na temacie Maryi – Matki Boga i Matki Kościoła. Sympozjum zostało zorganizowane w związku z peregrynacją Obrazu Jasnogórskiego w diecezji łowickiej, a także 100 rocznicy objawień fatimskich. Całość prowadził  ks. bp. dr. hab. Wojciech Osial.
Referaty wygłosili: dr. Iwona Zielonka, która mówiła o matriarchiniach i prorokiniach w dziejach biblijnego Izraela, o. dr hab. Grzegorz Bartosik OFM Conv poruszając temat: Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Matka Kościoła pokazał perspektywę dojrzewania wiary chrześcijan, którzy odkrywali w Maryi najpierw Matkę Boga – Jezusa Chrystusa, a także Matkę wszystkich wierzących w świętym Kościele katolickim. Kolejnym prelegentem był o. dr Stanisław Przepierski OP poruszył temat duchowego macierzyństwa Maryi w Orędziu Fatimskim i jego wybranych implikacji dla Nowej Ewangelizacji. Dominikanin przedstawił Orędzie Fatimskie w perspektywie antropologii chrześcijańskiej, przypominając, że Maryja nawołuje przede wszystkim do nawrócenia i przyjęcia cierpień za grzechy świata. Duchowny zauważył, że obecnie katolicy często narzekają na swoje trudności i bolączki zamiast oddawać to wszystko Bogu w konkretnych intencjach, jak zachęca do tego Niepokalana.UCZESTNICZYMY W ODPUŚCIE PARAFIALNYM
8 maja to dzień szczególny dla parafii. Odpust św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Ponieważ tym razem uroczystość odpustowa wypadła w poniedziałek, a więc dzień pracy. S. przełożona  Antonia dzięki życzliwości p. dyrektor wzięła do kościoła klasę dzieci młodszych, s. Aurelia klasę dzieci starszych, by uczestniczyć w uroczystej Mszy św. sprawowanej przez J.E. ks. Bpa Wojciecha Osiala.
PEREGRYNACJA OBRAZU JASNOGÓRSKIEGO W KUTNOWSKICH PARAFIACH
Nawiedzenie Diecezji Łowickiej przez Ikonę Jasnogórską rozpoczęło się dnia 3 września 2016 r. i trwało do 24 czerwca 2017 r.
22 kwietnia w Wigilię Uroczystości Miłosierdzia Bożego obraz Matki Bożej Częstochowskiej dotarł do parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kutnie, miejsca w którym posługujemy.  Uroczystości powitalnej przewodniczył J.E. bp Wojciech Osial.
Przed przyjazdem samochodu-kaplicy spadł grad. Na szczęście, gdy wjechał na parking przed świątynią niebo pojaśniało. Na swych barkach ikonę do wnętrza świątyni wnieśli strażacy. Obraz przywitał ks. Proboszcz Mirosław Czarnołęcki, przedstawiciele rodzin, młodzieży i dzieci . Dzieci młodsze przygotowane na powitanie przez s. przełożoną Antonię u stóp Matki Najświętszej  złożyły piękne róże, a dzieci starsze przygotowane przez s. Aurelię przyniosły Matce Bożej swoje podziękowania na pięknych kartonowych serduszkach.  S. Eliasza czuwała w zakrystii, wcześniej zaś przygotowała piękną dekorację.

KOŁO MISYJNE Z MYŚLĄ O DZIECIACH W TANZANII

W dniach od 9 – 13 stycznia s. Przełożona Antonia wraz z dziećmi z „koła misyjnego” zorganizowała kolędowanie wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Dzieci przebrane za kolędników z radością przechodziły od klasy do klasy z krótkim programem. Zebrane fundusze zostały przesłane do PDM w Warszawie. Sekretariat Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie przysłał siostrze i dzieciom podziękowanie za dar serca dla dzieci z Tanzanii.


„MALEŃKA MIŁOŚĆ ZBAWI ŚWIAT”.
Jak to zwykle bywa przed świętami Bożego Narodzenia w szkołach przedstawiane są „Jasełka”. Uczniowie z „kręgu biblijnego” pod kierunkiem s. Aurelii przygotowali przedstawienie p. t. „Maleńka Miłość zbawi świat”.
Na koniec występu w atmosferze radości cała szkolna wspólnota śpiewała kolędy pod przewodnictwem uczniów klas młodszych przygotowanych przez s. przełożoną Antonię.
LITURGICZNE WSPOMNIENIE ŚW. MIKOŁAJA

6 grudnia w liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja z inicjatywy s. przełożonej Antonii naszą Wspólnotę odwiedził św. Mikołaj w którego postać wcieliła się s. Eliasza. Niespodziankę siostry przyjęły z wielką radością.
Od 20 lipca 2016 figura Matki Bożej Niepokalanej przypomina nam i wszystkim mijającym nasz dom o opiece Maryi Najlepszej Matki.

Remont
27 czerwca 2016 zaczęłyśmy ostatni etap remontu. Przed domem została naprawiona i odnowiona  balustrada, a także odrestaurowany słupek, w domu natomiast pomalowany ostatni pokój.

Prelekcja
19 czerwca  2016 s.Przełożona przeprowadziła prelekcję o Zgromadzeniu w parafii św. Barbary w Wojcieszycach.

Sympozjum
12 maja 2016  s. Przełożona i s. Eliasza uczestniczyły w sympozjum naukowym w Łowiczu pt. „Chrzest Polski- Chrzest Polaków”.

Odpust
W niedzielę 8 maja 2016 w uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika wraz z całą wspólnotą parafialną świętowałyśmy odpust parafialny.

Bierzmowanie
5 maja 2016 odbyło się w naszej parafii bierzmowanie. Dekorację na tę uroczystość przygotowały s. Eliasza waz z s.Przełożoną i p.Emilią.

Kolęda
24 stycznia 2016 odbyła się w naszym domu kolęda. Podobnie jak w zeszłym roku obecne w domu siostry s. Przełożona, s. Germana, s. Eliasza przygotowały wizytę duszpasterską. Po modlitwie i błogosławieństwie spożyliśmy obiad.

STYCZEŃ 2016 r. -JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA MOBILIZUJE

Ojciec św. Franciszek zachęca nas, by w Roku Miłosierdzia nie było ani jednego dnia w którym nie wypełnilibyśmy któregoś z uczynków miłosierdzia względem duszy lub względem ciała. Siostra Aurelia wraz z dziećmi ze SzkołyPodstawowej Nr 6 w Kutnie prowadzą kontrolkę czynienia dobra. CZYTAJ DALEJ...

Listopad 2015 r. - „Nic ponad miłość Chrystusa”

23 listopada 2015 r. świętowałyśmy rocznicę narodzin dla Nieba naszej Matki Założycielki. W tym dniu przed wieczorną Mszą św. w kościele parafialnym poprowadziłyśmy modlitwę różańcową w oparciu o „Rozważania różańcowe ze Sługą Bożą M. Antoniną Mirską” zakończoną modlitwą o Jej beatyfikację. Po różańcu uczestniczyłyśmy we Mszy św. w intencji naszego Zgromadzenia i rychłej beatyfikacji naszej Matki Założycielki, w czasie której przygotowałyśmy liturgię słowa.

PAŹDZIERNIK 2015 R. - TAKI DUŻY, TAKI MAŁY MOŻE ŚWIĘTYM BYĆ…

Aby dobrze przygotować się do Uroczystości Wszystkich Świętych 28 października s. Aurelia zorganizowała kolejny Dzień Świętych w Kutnowskiej Szóstce. Uczniowie klas 4 i 5 wzięli udział w konkursie „Naśladujemy swoich świętych patronów”. Odpowiednio ubrani, przedstawiali biografię tych, których imiona noszą, lub których sobie wybrali przeglądając życiorysy świętych. W części plastycznej dzieci zrobiły portret świętego. Prace plastyczne wykorzystano do dekoracji sali w której odbywał się konkurs. Przez wszystkie lekcje w tym dniu dzieci na szkolnych korytarzach dawały świadectwo o świętych, którzy są dla nas wzorami do naśladowania.

Październik 2015 r. - „Czas na nową podmurówkę”

Końcem października 2015 r. zostało ukończone odwadnianie i osuszenie ścian naszego domu wraz ze zmianą podmurówki.

Wróć do spisu treści