Jubileusz 18.06.2017 Jastrowie - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Jubileusz 18.06.2017 Jastrowie

Foto galeria
18 czerwca 2017 – Złoty i Srebrny Jubileusz Profesji zakonnej w Jastrowiu
Wspólnota Sióstr w Jastrowiu 18 czerwca 2017 r. cieszyła się radością przeżywania złotego i srebrnego jubileuszu życia zakonnego S. Loyoli Młynarczyk i S. Adeliny Szkody. Uroczyste Te Deum  zostało odśpiewane  podczas dziękczynnej Eucharystii sprawowanej o godz. 12.30 w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła przez licznie przybyłych  kapłanów, z udziałem Matki Generalnej S .M. Antoniny Kasjaniuk wraz z Siostrami z Zarządu – s. Rozanną Gładysz i S. Honoratą Janowicz,  zaproszonych  Sióstr, Rodziny i Przyjaciół oraz Parafian.
Słowo Boże wygłosił Ks. kan. dr Władysław Nowicki – kolega z lat dziecięcych S. Loyoli.  Podkreślił wielką rolę obecności Sióstr Opatrzności Bożej  w parafii od momentu rozpoczęcia przez Siostry  zaraz po wojnie pracy, aż do dnia dzisiejszego. Po homilii Siostry odnowiły swoje oddanie się Bogu. Po Komunii Świętej  nadszedł czas życzeń i podziękowań.  Jako pierwsza głos zabrała Matka Generalna Antonina, która podziękowała kapłanom za owocną współpracę z siostrami i złożyła życzenia Jubilatkom. Następnie wystąpili przedstawiciele rożnych grup parafialnych przekazując Siostrom słowa serdecznych życzeń.  Po wspólnej modlitwie Siostry Jubilatki zaprosiły gości na uroczystą agapę do restauracji „ Uroczysko”. W miłej i ciepłej atmosferze czas mijał szybko. Na długo pozostaną nam w pamięci chwile tego uroczystego dnia. Siostrom  Jubilatkom życzymy, by nieustannie Opatrzność Boża niosła Je w swych ramionach i by nadal były Jej odzwierciedleniem wobec tych, którym posługują.
Wróć do spisu treści