Jubileusz 11.06.2017 Kraśnik - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Jubileusz 11.06.2017 Kraśnik

Foto galeria
11 czerwca 2017 - Jubileusz  25 - lecia życia zakonnego  s. Imeldy Moskowicz i  s. Amadei  Goliszewskiej  w  Kraśniku:
Dojrzewać do pocałunku z Bogiem...
   W patronalne Święto naszego  Zgromadzenia  świętowałyśmy w  Kraśniku  wraz  z  Rodziną  i  Przyjaciółmi  nasz  zakonny jubileusz. O godzinie 13.00. odprawiona była uroczysta Msza  Święta, którą  koncelebrowało 5  kapłanów: ks. proboszcz Janusz  Stefanek, tegoroczni jubilaci pochodzący z kraśnickiej parafii - ks. Jarosław Jęczeń, o. Eugeniusz Kowalski oraz ks. Andrzej  Kołodziejski i ks. Maksymilian Robak. W modlitwie łączył się z nami także spowiednik wspólnoty - o. Marian Kowalczyk. W homilii wygłoszonej przez Ks. Proboszcza przez "witraż postaci Mojżesza" zobaczyłyśmy na nowo piękno zakonnej konsekracji jako relacji uświęcającej, której pełnią jest wieczny pocałunek z Bogiem:

Słowo konsekracja jest ładne po łacinie: consacrare…- „uświęcić z”. Z kim? Co was uświęca? Śluby? Śluby nie mają takiej mocy. Śluby są drogą, śluby są narzędziem. Tym, Kto uświęca jest Pan Bóg, z którym śluby łączą. To jest bliskość, to jest więź, to jest miłość... ...dojrzewamy – wszyscy jak tu jesteśmy – do tej ostatecznej konsekracji, do takiego uświęcenia, które będzie ostatnim oddechem w życiu. I to będzie pocałunek z Bogiem.

   W klimacie słów homilii zawierzałyśmy Trójcy Świętej w modlitwie wiernych Kościół, Rodzinę zakonną, nasze życie, naszych bliskich; w darze ołtarza niosłyśmy kwiaty i hostię - symbol naszej wdzięczności za dar miłości Boga i prośbę o jej wierne odwzajemnienie w życiu ślubami, dziękowałyśmy Bogu i ludziom za dar Obecności i Miłości wyrażonej w życzeniach, modlitwie i wszelkich przejawach życzliwości.

 Po wspólnocie Eucharystii była jeszcze wspólnota stołu z naszymi gośćmi, oraz program artystyczny przygotowany przez s. Zenobię, dzieci i naszych kraśnickich przyjaciół: inscenizacja, prezentacja ukazująca konsekrowaną drogę 25 - lat. Najważniejszym osobistym akcentem było podziękowanie Rodzicom.

 Dziękujemy Panu Bogu za dar tego dnia i ludzi, którzy okazali nam Jego oblubieńczą miłość - pocałunek w drodze do pełni...
Wróć do spisu treści