Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

<br />

Foto galeria

15 maj 2016 r. – Przemyśl - Jubileusz 50-lecia ślubów zakonnych S. Januarii Filipiuk

Jubileusz Zakonny to czas szczególnych łask, to nie tylko święto danej siostry, ale jest to święto całego Zgromadzenia i domu, w którym Siostra posługuje.
Dzień 15 maja 2016 r. dla wspólnoty Sióstr w Przemyślu jak i całego Zgromadzenia był dniem wielkiej radości, bo swój Złoty Jubileusz Zakonny obchodziła S. Januaria Filipiuk.
Główne uroczystości rozpoczęły się Mszą św. o godz. 12:00, w domowej kaplicy. Eucharystię sprawował  Ks. Proboszcz Jan Mazurek wraz z Ks. Dariuszem Szylarem. Na uroczystościach obecna była Matka Generalna Antonina Kasjaniuk wraz z Zarządem Zgromadzenia.
Na zakończenie Mszy Świętej Siostra Jubilatka wyraziła słowa podziękowania Panu Bogu, obecnym Kapłanom, oraz na ręce Matki Generalnej całemu Zgromadzeniu, Wspólnocie domowej a także dziewczętom z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
Po zakończonej uczcie duchowej wszyscy udali się na uroczysty obiad, a następnie na salę teatralną, gdzie czekała miła niespodzianka. Specjalnie na tę uroczystość Siostry wraz z wychowankami MOS przygotowały piękną prezentację ukazującą drogę powołania Czcigodnej Siostry Jubilatki, a także  przedstawienie pt: „A jeśli Bóg tak chce?”, ukazujące życie Św. Jadwigi.
Życzymy siostrze Januarii Bożego Błogosławieństwa na dalsze lata życia zakonnego.
Niech Pan, Bóg w Trójcy Jedyny, który godzien jest odebrać wszelką chwałę i który jest Dawcą wszelkiego dobra, zwróci ku Siostrze Januarii swe łaskawe Oblicze i niech Ją obdarzy pokojem i pełnią Swoich łask.

Wróć do spisu treści