Częstochowa - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Częstochowa

DSP

Z życia placówki w fotograficznym skrócie

W niedzielę 26 czerwca 2016 r. o godz. 17:00 na Jasnej Górze została odprawiona msza święta w intencji S. Margaretty Szuba z okazji Jubileuszu 25 lecia Profesji Zakonnej. Po wspólnej modlitwie zaproszeni goście, księża i siostry Ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza udały się na wspólne świętowanie przy stole.

s. Bernadetta Chamot


Wrzesień 2015 r. - Kongres Młodych Konsekrowanych

Od 23 do 26 września 2015 r na Jasnej Górze w roku poświęconym osobom konsekrowanym odbył się Kongres Młodych Konsekrowanych. Nasza wspólnota w Częstochowie cieszyła się obecnością młodych Sióstr z naszego Zgromadzenia, które uczestniczyły w kongresie.

Zaproszeni do przedszkola goście: ks. Andrzej Kuliberda delegat ks. bpa do spraw duszpasterskich, ks. Proboszcz Andrzej Sobota, ks. Bogusław Zeman  SSP, który pomaga dzieciom i rodzicom w rozwoju duchowym, Dorota Krauze,  nauczycielem biblioteki, Ewą Latos - pedagog szkolny, do której uczęszcza  większość naszych absolwentów, panią Aliną Kościelną, dyrektor gimnazjum  stanowili okazję do wzajemnego zapoznania się i świętowania w naszej  wspólnocie w Częstochowie.

Pielgrzymka  i dzień skupienia osób konsekrowanych diecezji częstochowskiej

W sobotę 6 czerwca 2015 r.dwie siostry z naszej wspólnoty wyjechały wraz z chętnymi osobami konsekrowanymi diecezji do pobliskich sanktuariów: św. Anny, Leśniowa oraz Gidel. Celem wyjazdu było pogłębienie życia duchowego. Dzień skupienia rozpoczął się w Leśniowie w kaplicy nowicjackiej Ojców Paulinów. Homilię podczas Mszy Świętej oraz konferencję wygłosił o. Samuel Karwacki, który podkreślał konieczność relacji z Jezusem w życiu duchowym. Po treściach intelektualnych mogliśmy spotkać się z żywym Jezusem w adoracji Najświętszego Sakramentu.
Po konferencji wypiliśmy integracyjną kawę, a następnie zwiedziliśmy ogrody klasztoru w Leśniowie.
Następnym punktem pielgrzymki było sanktuarium w Św. Annie, Gidle.


maj 2015 r

W roku życia konsekrowanego nasza częstochowska wspólnota postanowiła uczestniczyć w nabożeństwach majowych wspólnie z zaprzyjaźnionymi siostrami ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza i Księżmi Paulistami przy kapliczce Matki Bożej Apostołów na placu księży przy ul. Św. Pawła w Częstochowie.
26 kwietnia 2015 r.

Z okazji Roku Konsekrowanego ogłoszonego przez papieża Franciszka miała miejsce Msza Święta dla osób konsekrowanych w Bazylice Świętej Rodziny pod przewodnictwem bp. Antoniego Długosza. Następnie taneczna procesja modlitwy uwielbienia ze śpiewem przeszła od Archikatedry na Jasną Górę, aby tam w Kaplicy Różańcowej pomodlić się częścią chwalebną różańca za osoby konsekrowane i o nowe powołania. Spotkanie modlitewne zakończyło się Apelem Jasnogórskim. Z naszej wspólnoty w spotkaniu modlitewnym wzięły udział dwie Siostry s. Sancja Winiarska i s. Bernadetta Chamot.


15 kwietnia 2015 r.

Naszą wspólnotę odwiedzają siostry z Wodzisławia Śląskiego wraz z wychowankami z Domu Pomocy Społecznej.


15 marzec 2015

Modlitwa w seminarium duchownym w Częstochowie wraz ze Zgromadzeniami Żeńskimi z archidiecezji przy symbolach Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.

1 marca 2015 r.
Czuwanie osób życia konsekrowanego arch. częstochowskiej miało miejsce w nocy z dnia 28 lutego na 1 marca na Jasnej Górze. W modlitwie uczestniczyli reprezentanci zgromadzeń zakonnych żeńskich i męskich, również Siostry Opatrzności Bożej z Częstochowy. Jasnogórskie czuwanie zostało zorganizowane w ramach ogłoszonego przez papieża
Franciszka Roku Życia Konsekrowanego. Konferencję podczas czuwania nocnego wygłosił O. Kazimierz Maniecki definitor generalny Zakonu Paulinów, odpowiedzialny jako delegat Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich ds. zakonów męskich arch. Częstochowskiej oraz W programie czuwania były także m.in.: konferencja wygłoszona przez o. Samuela Karwackiego magistra nowicjatu paulinów  w Leśniowie; Różaniec poprowadzony przez nowicjuszy i Droga Krzyżowa przygotowana przez różne zgromadzenia żeńskie. W czasie nocnej modlitwy przed Cudownym Obrazem Matki Bożej została odprawiona Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów.


Peregrynacja obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia z Praszki
Od 24 do 31 stycznia nasza wspólnota w Częstochowie cieszyła się z obecności Matki Bożej w peregrynującym wizerunku z Sanktuarium w Praszce. Sanktuarium w Praszce powstało w 2000 roku z inicjatywy abp. Stanisława Nowaka z wierną kopią obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.
Tygodniowe czuwanie modlitewne Sióstr Opatrzności Bożej w Częstochowie rozpoczęło się w sobotę 24 stycznia powitaniem Pani Kalwaryjskiej, Aktem Zawierzenia Wspólnoty i Różańcem. O godz. 15:00 została odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Święta sprawowana w intencjach Zgromadzenia za pośrednictwem Kalwaryjskiej Matki. Podczas mszy świętej kaznodzieja ks. Ryszard Rosa SSP porównał nawiedzenie obrazu do Roku Życia Konsekrowanego. Niemożliwe jest dobrze przeżyć RŻK bez pomocy Bożej Matki, która przeżywa teraźniejszość z pasją, rozbudza miłość.
  31 stycznia pożegnałyśmy obraz i przekazałyśmy go we wspólnej modlitwie Siostrom od Aniołów.                           

Rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Częstochowskiej

23 listopada o godz. 18:00 w Bazylice Archikatedralnej pw. Świętej Rodziny w Częstochowie odbyła się msza święta rozpoczynająca Rok Życia Konsekrowanego w diecezji. Mszy świętej przewodniczył ks. arcybiskup senior Stanisław Nowak, a homilię dla licznie zgromadzonych sióstr i braci zakonnych wygłosił ks. arcybiskup Wacław Depo.

5 sióstr z naszej wspólnoty uczestniczyło w uroczystościach.

Wspomnienie rocznicy śmierci Matki Założycielki

W rocznicę śmierci Matki Antoniny Mirskiej cała wspólnota w Częstochowie uczestniczyła we mszy świętej na Jasnej Górze w intencji beatyfikacji Matki Założycielki, za Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej oraz o błogosławieństwo i pomoc Bożą w kierowaniu zgromadzeniem dla Matki Generalnej. Wższych intencjach modliła się również najstarsza członkini Zgromadzenia 96 letnia s. Hermina Jaskulska.


Jubileusz 75-lecia życia zakonnego S. Herminy Jaskulskiej

Siostra Hermina Jaskulska to najstarsza Siostra Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej mająca 93 lata. Ale nie tylko to. To Siostra czynnie zaangażowana w prace domowe we Wspólnocie Sióstr w Częstochowie, pełna optymizmu, pogody ducha i dziecięcej prostoty. Siostra, która 30 razy pielgrzymowała pieszo z Warszawy na Jasną Górę i 9 razy z Suwałk do Wilna. Siostra, która do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej wstąpiła we Lwowie 30 października 1937 roku.
  W I Niedzielę Adwentu br. S. Hermina przeżywała Jubileusz 75 - lecia życia zakonnego. Razem z nią cała Wspólnota Sióstr z Częstochowy wraz z Matką generalną, Siostrą wikarią i przybyłymi Siostrami zgromadziła się na Jasnej Górze przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej, by dziękować Panu Bogu za piękny Jubileusz. Po homilii S. Hermina odnowiła śluby zakonne na nowo zawierzając siebie Panu i Jego Matce.
  Życzymy Kochanej Siostrze kolejnych pięknych lat w służbie Panu Bogu i człowiekowi.

Wróć do spisu treści