Bielsk Podlaski - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Bielsk Podlaski

Foto galeria
13 listopada 2016 r. – poświęcenie  domu Sióstr w Bielsku Podlaskim
13  listopada br. w parafii Miłosierdzia Bożego w Bielsku  Podlaskim, w  której od 21 sierpnia 2016 r. posługują Siostry naszego  Zgromadzenia,  odbyła się podniosła uroczystość łącząca kilka bardzo ważnych  wydarzeń.
            Dla  całej Wspólnoty parafialnej najważniejszym wydarzeniem było   ustanowienie kościoła parafialnego p.w. Miłosierdzia Bożego Diecezjalnym   Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz poświęcenie nowych organów.
            Dla  Wspólnoty naszych Sióstr posługujących w Bielsku Podlaskim do tego   wydarzenia dołączyło się jeszcze jedno, także bardzo ważne – poświęcenie  domu  Sióstr, którego dokonał J. E. Ks. Biskup Tadeusz Pikus,  ordynariusz diecezji  drohiczyńskiej, tuż przed rozpoczęciem  uroczystości w Kościele. Na tę ważną  chwilę przebyła do Bielska Podl.  Matka Generalna Antonina Kasjaniuk, Siostry z  Zarządu, Siostry z  Grodziska Maz. i z Międzyrzeca Podl.
            Uroczystości  zgromadziły także bardzo wiele osób z całej diecezji jak też  z  diecezji sąsiednich. Obecni byli dwaj księża Biskupi: Bp Ordynariusz  Tadeusz  Pikus oraz Biskup emeryt Antoni Pacyfik Dydycz, bardzo licznie  zebrani byli  kapłani z wszystkich parafii wraz z delegacjami  parafialnym, Siostry zakonne  posługujące w diecezji oraz zaproszeni  goście.  
            Cała uroczystość była transmitowana przez Telewizję Trwam, Radio Maryja i  Katolickie Radio Podlasie.
            Po  zakończeniu Mszy św. Ks. Biskup Ordynariusz wręczył Obrazy Jezusa   Miłosiernego każdej Wspólnocie zakonnej znajdującej się na terenie  diecezji i  każdej parafii. Dodatkowo nasza Matka Generalna otrzymała  obraz jako dar dla  naszego Zgromadzenia.
            Dziękujemy  Opatrzności Bożej, za to że w szczególnym Roku Miłosierdzia,  nasze  Zgromadzenia mogło rozpocząć pracę w parafii Miłosierdzia Bożego, która   stała się Sanktuarium. Niech także przez posługę naszych Sióstr Boże   Miłosierdzie dociera do jak największej rzeszy wiernych.
Wróć do spisu treści