28.09. – 1.10.2017 r. – Spotkanie formacyjne Sióstr w Grodzisku Maz. - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

28.09. – 1.10.2017 r. – Spotkanie formacyjne Sióstr w Grodzisku Maz.

Foto galeria
28.09. – 1.10.2017 r. – Spotkanie formacyjne Sióstr w Grodzisku Maz.
Ustawiczna praca nad sobą jest warunkiem absolutnie koniecznym, ażeby „zakonnik stał się dojrzałym w Chrystusie”. Inaczej światło, które zostało w nim zapalone w formacji nowicjackiej, stanie się ciemnością (Łk 11,35).
By się tak nie stało potrzeba odnowy. Taką możliwość miały Siostry zebrane w domu generalnym w Grodzisku Maz. w dniach od 28 września do 1 października br. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: “Równowaga między modlitwą, służbą i życiem wspólnotowym”. W spotkaniu wzięło udział 41 Sióstr. Prowadzącymi spotkanie byli: O. dr Michał Deja OFM Cap., S. mgr Urszula Wołoszczak RSCJ oraz nasza Matka Generalna Antonina Kasjaniuk. Czas wypełniony przez modlitwę, konferencje, wykłady, wspólne spotkania, dzielenie się doświadczeniami oraz rekreację owocował radością i umocnionym duchem. Dziękujemy Matce Generalnej Antoninie Kasjaniuk za zorganizowanie tego spotkania oraz za stała troskę o wzrost naszego życia duchowego.
Wróć do spisu treści