Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści
Zakończenie diecezjalnego etapu Procesu Beatyfikacyjnego Sługi Bożej Matki Antoniny Mirskiej
Przemyśl - 8 stycznia 2019 r.

   Z radością informujemy, że dnia 8 stycznia 2019 r. zakończył się diecezjalny etap Procesu Beatyfikacyjnego Sługi Bożej Matki Antoniny Mirskiej - Założycielki Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Teraz dokumenty trafią do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.
            35. sesja Procesu Beatyfikacyjnego, kończąca dochodzenie na etapie diecezjalnym, odbyła się w domu zakonnym Zgromadzenia w Przemyślu – w mieście, w którym urodziła się Sługa Boża. Sesję poprzedziła Msza św., której przewodniczył metropolita przemyski Abp Adam Szal, a homilię wygłosił Abp Józef Michalik – poprzedni metropolita przemyski, który w 1994 r. rozpoczął Proces. Swoją obecnością na Mszy św. i całej uroczystości zaszczycili nas także: Ks. Bp Stefan Regmunt z Zielonej Góry oraz Ks. Bp Stanisław Jamrozek z Przemyśla. Obecni byli członkowie Trybunału – delegat biskupi Ks. Prałat dr Józef Bar i promotor sprawiedliwości – Ks. Prałat dr Bronisław Twardziaki, zaangażowani w prace Procesu oraz kapłani zaprzyjaźnieni ze Zgromadzeniem.
             Ks. Abp Józef Michalik podkreślił w homilii, że kluczem działalności Sługi Bożej Antoniny Mirskiej była miłość. Mówił: „Bóg jest miłością i miłość jest najważniejsza, ale kto nie miłuje bliźniego, nie miłuje Boga. To jest bardzo ważne, żebyśmy zauważyli to powiązanie i to jest lekcja dla nas, to jest klucz chrześcijaństwa. Wskazywał, że Siostry, zgodnie z Konstytucjami Zgromadzenia, mają we wszystkim szukać Boga, a nie siebie. To jest ogromnie ważne – mówił, bo niestety i w klasztorze można szukać siebie i wtedy nie ma miejsca dla drugiego człowieka”.
               Przed rozpoczęciem ostatniej sesji Przełożona Generalna Matka Antonina Kasjaniuk przywitała wszystkich zebranych wyrażając radość i wdzięczność Panu Bogu i poszczególnym osobom, za łaskę zakończenia Procesu w diecezji.   
Następnie, tuż po rozpoczęciu sesji postulatorka sprawy S. Estera Jastrzębska przypomniała życiorys Sługi Bożej, zwracając uwagę na fakt, że Chrystus zajmował zawsze pierwsze miejsce w życiu Matki Antoniny: „Gdy zachodziła potrzeba opuszczenia modlitwy, by potrzebujące osoby otrzymały to o co proszą, była przy potrzebujących mówiąc: Trzeba nieraz opuścić Boga dla Boga. Była osobą roztropną i odważną, nie lubiła rozgłosu. Swą pokorą i skromnością zjednywała sobie sympatię otoczenia. Była bardzo pracowita. We wszystkim ufała Panu Bogu mówiąc: Niczego nie należy stawiać ponad miłość Chrystusa”.
                 Kolejnym etapem w sesji było zrelacjonowanie przebiegu diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego przez delegata biskupiego oraz potwierdzenie tej relacji przez promotora sprawiedliwości oraz złożenie stosownych przysięg.
                 Finalne zdanie Abpa Adama Szala brzmiało: „Niniejszym deklaruję, że dochodzenie diecezjalne na temat życia, cnót heroicznych i sławy świętości Sługi Bożej Antoniny Mirskiej zostaje definitywnie zakończone”.
                  Po tych słowach i modlitwie w obecności świadków, akta Procesowe zostały zalakowane. Portator przekaże dokumenty do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Tam zostaną one uroczyście otwarte i sprawdzone, czy wszystkie procedury dochodzenia na etapie diecezjalnym zostały wykonane zgodnie z wymogami prawa kanonizacyjnego.
Jeżeli w ocenie Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dochodzenie diecezjalne zostało przeprowadzone właściwie, zostanie uznana tzw. ważność kanoniczna dochodzenia diecezjalnego. W tym momencie rozpocznie się II etap procesu beatyfikacyjnego, tzw. etap rzymski, którego nazwa pochodzi stąd, że jest za niego odpowiedzialna wyżej wspomniana Kongregacja w Rzymie. Kongregacja mianuje tzw. Relatora, a Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej mianuje Postulatora, którzy będą przygotowywać Positio, czyli szczegółowe opracowanie dotyczące życia oraz heroiczności cnót Sługi Bożej Matki Antoniny Mirskiej. Po ukończeniu prac nad Positio, będzie ona oceniona przez odpowiednie komisje Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Prosimy wszystkich o modlitwę w intencji Beatyfikacji Sługi Bożej.

Wróć do spisu treści