Historia - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Historia

Misje > Japonia


  Posłuszne nakazowi Chrystusa: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16,15) Zgromadzenie nasze od roku 1976 podjęło pracę misyjną w Japonii, gdzie kilkaset lat wcześniej rzucał ziarno Ewangelii św. Franciszek Ksawery, patron Zgromadzenia.
  Dzięki życzliwości i pomocy Księży Salezjanów i Ojców Franciszkanów Bernardynów prowincji japońskich, Siostry mogły przygotowywać się do podjęcia posługi misyjnej w japońskim Kościele.
Rozpoczęły pracę od Tokyo w Inspektoracie Księży Salezjanów w Yotsuya i w Kościele parafialnym Mikawashima. Od 1982 r. do chwili obecnej opiekują się kaplicą św. Michała w Nakameguro (centrum Tokyo) oraz przyjmują na pobyt dzienny osoby starsze, którym pomagają w pogodnym przeżyciu ich wieku.
  Siostra Jordana Skakuj pracuje wśród chorych jako pielęgniarka a Siostra Samaria Sekiguchi - rodowita Japonka - katechizuje dzieci i młodzież.
  Od roku 1985 Zgromadzenie podjęło pracę wśród dzieci japońskich w katolickim przedszkolu Matki Bożej w Aboshi w diecezji Osaka.
  W 1998 r. otworzono kolejną placówkę w miasteczku Aioi niedaleko Aboshi (w tej samej diecezji) - również praca w przedszkolu.
  Na dalekim wschodzie, w kraju "kwitnącej wiśni" Siostry mówią i swoim życiem ukazują dobroć Bożej Opatrzności dzieciom, które wychowują w duchu katolickim, a poprzez dzieci pragną dotrzeć z nauką o Chrystusie do ich rodzin.

Prezentacje o pracy Sióstr w Japonii i zwyczajach japońskich


Prezentacja 1

Prezenatacja 2

Prezentacja 3

Prezentacja 4


MISJONARKI Z JAPONII


S. Klaudiusza BUJNOWICZ CSDP

Pochodzi z Łodzi. Do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej wstąpiła w 1999 r. Na misjach w Japonii przebywa od 2007 r. Obecnie pracuje jako katechetka w katolickim Gimnazjum i Liceum p.w. św. Józefa w Kanagawa ken - Yokohama shi w Tokyo.
S. Emanuela GÓRA CSDP
Pochodzi z Krzemienia k/Janowa Lub. Do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej wstąpiła w 1990 r. Od 2001 r. pracuje w Japonii. Do 2009 r. przebywała w Tokyo, a obecnie pracuje w przedszkolu św. Teresy w misji katolickiej w Aioi - diecezja Osaka.

S. Avila GRYCMAN CSDP
Ur. się 5.10.1955, Czyżowicach na Śląsku. Do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej wstąpiła w 1968 r. Na misjach w Japonii przebywa od 1987 r. pracując jako opiekunka i przedszkolanka w katolickich przedszkolach - najpierw w Aboshi a obecnie w Aioi - diecezja Osaka.


S. Mirosława JAMRÓZ CSDP
Urodziła się i wychowała na Podkarpaciu. Tam usłyszała głos powołania i w 1973 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Przemyślu 1973 r. W Japonii pracuje od 1984 r.. Do 1991 roku pracowała w Domu Prowincjalnym Księży Salezjanów w Yotsuya (Tokio); następnie do 2013 r. w Misji Katolickiej w Aboshi (Osaka), gdzie siostry prowadziły przedszkole, a od 2013 roku powróciła do Tokio -  Nakameguro. Pracuje z dziećmi w katolickim przedszkolu w Himonia prowadzonym przez Księży Salezjanów.

S. Lucylla KLUKOWSKA CSDP

Pochodzi ze Sterdyni na Podlasiu. Do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej wstąpiła w 1977 r. Do Japonii wyjechała w 1995 r., gdzie od 1995 r. pracuje jako przedszkolanka w katolickim przedszkolu św. Teresy prowadzonym przez Siostry, na misji w portowym mieście Aioi na wyspie Honsiu. Posługuje też w kościele parafialnym, w Aioi jako organistka.  


S. Kamila KOWALENKO CSDP

Pochodzi z Podlasia. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej i już jako juniorystka wyjechała do Japonii, gdzie pracuje od 1991 r. Do 2001 r. przebywała w Tokyo - Nakameguro, najpierw jako studentka a następnie katechetka. Obecnie jest dyrektorką przedszkola w Aioi na wyspie Honsiu.  

S. Sylwestra MAZUREK CSDP
Urodziła się i wychowała na Podlasiu (Kąkolewnica). Pierwsze śluby w Zgromadzeniu Sióstr Opatrzności Bożej złożyła w 1974 r. Rozpoczęła studia w KUL w Lublinie, zgłaszając się jednocześnie do pracy misyjnej w Japonii. Po roku nauki przerwała studia i w 1976 r. wyjechała jako pierwsza z naszych Sióstr na misje do Japonii. Pracuje tam do dziś. Była wychowawczynią i dyrektorką przedszkola katolickiego w Aboshi (diecezja Osaka), uczyła w sobotniej szkole przygotowując dzieci do I Komunii św. oraz dorosłych do chrztu św. Od 2013 r. posługuje w Tokyo - Nakameguro, pracując wśród kobiet, które doznają przemocy.


S. Kazimiera PITAK CSDP
Pochodzi z Podkarpacia. Do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej wstąpiła w 1981 r. Na misjach w Japonii pracuje od 1985 roku. W latach 1987 do 2013 pracowała jako wychowawczyni w katolickim przedszkolu w Aboshi w diecezji Osaka. Obecnie pracuje w przedszkolu prowadzonym przez Księży Salezjanów w Tokio - Himonia.


S. Jordana SKAKUJ CSDP
Pochodzi z Janowa Lubelskiego. Do Zgromadzenia wstąpiła w 1976 r. W Japonii pracuje od 1984 roku. Do 1990 r. posługiwała jako pielęgniarka w Domu Dziennej Opieki dla Osób Starszych w Tokyo - Nakameguro, a następnie jako pielęgniarka w Domu Starców w Tokio - Yoga. We Wspólnocie zakonnej pełni funkcję Mistrzyni formacji początkowej.

Wróć do spisu treści