Historia placówki - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Historia placówki

Misje > Kamerun

  Na wielki Jubileusz 2000 roku, jako dar dla Kościoła, Zgromadzenie nasze otworzyło placówkę misyjną w Kamerunie (Afryka).
Dnia 8 września 1999 r. cztery pierwsze siostry pojechały do pracy misyjnej. Na prośbę ordynariusza diecezji Doume Bong-Mbang - Ks. Bpa Jana Ozgi Siostry podjęły pracę w Prefekturze Messamena w Katolickiej Misji w wiosce Essiengbot. Siostry pracują tam jako pielęgniarki w ośrodku zdrowia, prowadzą katolicką szkołę podstawową i przedszkole dla około 500 dzieci oraz prowadzą szwalnię, gdzie dziewczęta i kobiety kameruńskie uczą się szycia, wyszywania i haftu. Angażują się także do pracy duszpasterskiej w parafii (w zakrystii, pomoc w przygotowaniu wiernych do sakramentów, obsługa kaplic dojazdowych).
  W 2002 r. Zgromadzenie podjęło pracę na drugiej misji katolickiej w Ayos, w mieście leżącym w centralnej części Kamerunu, w diecezji Mbalmaya. Siostry włączają się w pracę duszpasterską przy parafii św. Marcina, gdzie pracują Ojcowie Paulini - przygotowują dzieci i młodzież do sakramentów św., obsługują zakrystię, angażują się w prace grup parafialnych (Eucharystyczna Grupa Młodych i Dzieci Świata). Prowadzą też Centrum Formacji dla dziewcząt oraz pracownię szycia i haftu dla kobiet. Poprzez katechezę i przykład własnego życia usiłują ukazywać prawdziwe wartości i sens życia chrześcijańskiego.

Jeśli chcesz wspomóc misje w Kamerunie i masz taką możliwość, to wiedz, że Opatrzność Boża będzie  dla Ciebie hojna.Bank PKO S.A. I O. w Żyrardowie
91 1240 3350 1111 0010 0769 1556

Bóg zapłać – siostry Opatrzności Bożej
MISJONARKI Z KAMERUNU

S. Regina KOZIOŁ CSDP
Pochodzi z Podstolic k/Krakowa. Do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej wstąpiła w 1986 r. Na misje do Kamerunu wyjechała w 1999 r., kiedy to Zgromadzenie nasze otwierało pierwszą palcówkę misyjną w Afryce. Posługuje na misji w Essiengbot, gdzie jest odpowiedzialna za misyjną Szkołę Podstawową i przedszkole. Zajmuje się pracą pastoralną i katechizacją. Organizuje spotkania z dziećmi w Parafii, w dekanacie a także w diecezji. Prowadzi także spotkania z dziewczętami w ramach pracy powołaniowej. Zajmuje się także prowadzeniem adopcji serca dzieci, zwłaszcza sierot i dzieci z rodzin wielodzietnych.

S. Celestyna PUDŁO CSDP
Urodziła się w Janowie Lubelskim. Do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej wstąpiła w 1979 r. Na misje do Kamerunu wyjechała w 1999 r. Pracuje tam jako pielęgniarka. W latach 1999-2008 posługiwała na misji w Essiengbot, a następnie na misji w  Ayos. Dzięki jej zaangażowaniu wybudowany został ośrodek zdrowia. Obecnie służy chorym w nowym ośrodku zdrowia i zajmuje się formacją w Aspiracie, będąc jednocześnie przełożoną Wspólnoty.


S. Danuta ZIOMEK CSDP
Urodziła się w Józefowie k. Biłgoraja. Do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej wstąpiła w 1990 r. Do Kamerunu wyjechała w 1999 roku i do 2002 roku pracowała w misji Essiengbot, zajmując się pracą pastoralną. Następnie od 2002 do 2006 roku pracowała w misji Ayos zajmując się pracą pastoralną a także prowadząc pracownię szycia i haftu. Kolejne dwa lata to misja w Essiengbot. Pracowała tam z kobietami i dziewczętami w  pracowni haftu i szycia.  Od 2008 roku ponownie pracuje w Ayos, zajmując się formacją dziewcząt i kobiet. Prowadzi pracownię kroju, szycia i haftu, gdzie zatrudnienie otrzymuje ok. 50 kobiet i dziewcząt.S. Anuncjata WASZEWSKA  CSDP
Pochodzi z Warszawy. Do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej wstąpiła w 1996 r. Do Kamerunu wyjechała w 2007 roku. W latach  2007 - 2012 pracowała jako pielęgniarka na misji w Essiengbot. W latach 2012-2013 posługiwała jako pielęgniarka na misji w Ayos, zajmując się także młodzieżą zagubioną moralnie. Utworzyła grupę modlitewną Przyjaciół Opatrzności Bożej, wspierającą dziewczęta i kobiety oddające się prostytucji. W 2013 roku powróciła do Essiengbotu, gdzie posługuje w Ośrodku Zdrowia jako pielęgniarka, i zakrystianka w miejscowym kościele.


Wróć do spisu treści