<br /> - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Menu główne:

<br />

Dzieła

Ramowy rozkład dnia
7.00 - 8.30
        Schodzenie się dzieci.
                                 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy integracyjne.
                                Ćwiczenia poranne 5 - minutowe. Modlitwa poranna.
                                Czynności higieniczne.               

8.30 - 9.00      Śniadanie, czynności samoobsługowe
9.00 - 9.30      

9.00 - 12.00
    Zajęcia edukacyjno-wychowawcze  zorganizowane                          
                              wg tygodniowego rozkładu zajęć.
                              Zabawy na świeżym powietrzu. Spacery. Zabawy ruchowe.

10.30 - 11.00
  II Śniadanie

12.00 - 13.00
   Obiad, czynności samoobsługowe.

13.00 - 13.30
  Zabiegi higieniczne - mycie zębów      

12.40 - 14.00
  Odpoczynek poobiedni, relaksacja - czytanie dzieciom książek,
                              słuchanie muzyki, opowiadań.

14.00 - 15.00
  Zabawy zorganizowane. Praca uzupełniająca, indywidualna.

14.30 - 15.0
0   Podwieczorek.
15.00 - 15.30

15.30 - 16.30
  Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.
                                Prace porządkowe. Kontakty indywidualne z rodzicami.

16.30 - 17.00
   Rozchodzenie się dzieci do domu.


 
Szukaj
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego