Przyjaciele Opatrzności Bożej - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Przyjaciele Opatrzności Bożej

Duchowe Dzieło Wspierania Charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Opatrzności BożejW 2010r. z potrzeby czasu zrodziła się inicjatywa Duchowego Dzieła Wspierania Charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, zwanego: PRZYJACIELE OPATRZNOŚCI BOŻEJ.  Krąg Przyjaciół Opatrzności Bożej w sposób szczególny zabiega o tych, którzy przez grzech nieczystości zagubili w sobie podobieństwo Boże. Wspólną modlitwą, wyrzeczeniami i współpracą pragniemy włączyć się w to dzieło.Cel :

  • Modlitwa w intencji dziewcząt i kobiet uwikłanych w grzech nieczystości


  • Modlitwa za dzieci i młodzież ze wspólnoty ROB (Ruch Opatrzności Bożej)


  • Modlitwa za dzieci i młodzież powierzoną trosce Zgromadzenia


  • Modlitwa za dzieci, które nie doświadczyły ciepła rodzinnego

Członkostwo:


  • Członkiem POB (PRZYJACIELE OPATRZNOŚCI BOŻEJ) może zostać osoba pełnoletnia, która pragnie włączyć się w działanie mające na celu rozwój dzieła (poprzez modlitwę i ofiary duchowe)


  • POB zobowiązuje się do modlitwy na czas nieokreślony bądź określony


Zobowiązania:

  • Codzienna modlitwa Przyjaciół Opatrzności Bożej


Panie nasz, dobry Boże. Bądź uwielbiony w Swej Opatrzności, w której z miłością i troską pochylasz się nad nami. W Twoich oczach każdy człowiek jest bezcennym skarbem. Twemu Miłosiernemu Sercu powierzam młodzież zagubioną, zwłaszcza kobiety i dziewczęta moralnie upadłe. Udziel im łaski nawrócenia i wiary, by odkryły godność dziecięctwa Bożego i zapragnęł żyć w łasce uświęcającej.
Proszę o błogosławieństwo dla Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej oraz młodzieży należącej do Ruchu Opatrzności Bożej
i powierzonej trosce Zgromadzenia. Umacniaj w nich wiarę w Twą dobroć i troskę, oraz prowadź drogą zawierzenia
i czystej miłości.

Zdrowaś Maryjo …
  
Opatrzności Boża, czuwaj nad namiDuchowe owoce:

  • W intencji POB raz w miesiącu (w każdy drugi piątek miesiąca) odprawiana jest Msza św. z udziałem wspólnoty sióstr  domu generalnego w Grodzisku Maz.


  • Siostry wspierają modlitwą wspólnotową i indywidualną POB, a także ich intencje, które można przesyłać drogą elektroniczną bądź pocztową.Osoby pragnące włączyć się w modlitwę i pomoc, potwierdzają swoją przynależność, wypełniając Deklarację POB. Należy ją przesłać na adres:

Duchowe Dzieło Wspierania Charyzmatu ZSOB
Przyjaciele Opatrzności Bożej

s. Jolanta Peliksza
ul. Krasińskiego 33
37-700 Przemyśl
usmiechipokoj@vp.pl
tel. +48782797642


Wróć do spisu treści