Przemyśl 17-19.03.2017r - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Przemyśl 17-19.03.2017r

Wspomnienia
Marzec 2017 r. - Rekolekcje dla dziewcząt w Przemyślu
W dniach 17-19 marca odbyły się w Przemyślu wielkopostne rekolekcje dla dziewcząt, podczas których Bóg w sposób wyjątkowy i osobisty dotykał serc uczestniczek.
Oprócz wiedzy merytorycznej na temat uzdrawiającej siły przebaczenia, dziewczęta mogły osobiście spotkać się z Jezusem, który przychodził do ich serc wprowadzając w nie Swój pokój, radość i miłość.
Zawierzając swoje życie Jezusowi, przebaczając wszelkie zranienia sobie samej i innym, wyrzekając się wszelkiego zła i wszystkiego co do niego prowadzi, stając w autorytecie Jezusa, dziewczęta otwierały swoje serca na przyjęcie błogosławieństwa Ojca, zatapiając się w Jego Miłości.
Niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkim co uczynił w tym czasie i w całym naszym życiu.
s. Pia Waldon
Wróć do spisu treści